[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จับมือตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ Kickoff ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 324    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาโดยมีมาตรการ ดำเนินการในระยะที่ 1 ระยะก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม คือ เพื่อการเฝ้าระวังการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ให้ทราบถึงแนวทางการป้องกันและปราบปรามการเล่นพนันบอลในสถานศึกษาของผู้บังคับใช้กฎหมาย ให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี มีความพร้อมในการชมฟุตบอลโลก 2018 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยของการเล่นการพนันทุกชนิด เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้แก่ผู้ปกครอง ผู้หลักผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน โดยการลด ละ เลิกการพนัน ทุกชนิด ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพนันเกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านของตนเอง กิจกรรมรณรงค์การป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนพุทธิโศภณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 700 คน และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และให้ความห่วงใยนักเรียนทุกคน ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่สนใจและคลั่งไคล้กีฬาฟุตบอลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟุตบอลโลก 2018 ที่จะเริ่มการแข่งขันในช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เมื่อมีการแข่งขัน การพนันก็จะตามมา ซึ่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันบอลของนักเรียนจะส่งผลในทางลบต่อการเรียนของนักเรียน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อนเริ่มการแข่งขัน ระยะที่ 2 ระหว่างการแข่งขัน ระยะที่ 3 หลังการแข่งขัน ระยะที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติ

จึงได้ดำเนินการยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ห้ามนักเรียน ข้าราชการครู เล่นการพนันฟุตบอล หากมีปัญหาให้ผู้บริหารสถานศึกษาประสานและส่งข้อมูลไปยังสถานีตำรวจภูธรท้องที่ หรือ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.(ฉก.คศ.สพฐ.) ตลอด 24 ชั่วโมง
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/95488
ดูภาพกิจกรรมwww.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น