[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 239    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเขียงใหม่ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดร.วรศักดิ์ วัชรกำธร หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ หม่อมหลวง ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะยังได้ เยี่ยมชมการดำเนินงาน ภายใต้“โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 17” ซึ่งศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรม ให้แก่ครูจากสถาบันต่าง ๆ ณ ห้องเรียน 29145 ชั้น 14 และห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมจำนวน 83 คน แบ่งเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จำนวน 71 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 12 คน วิทยากรเจ้าของภาษาจากสถาบันบริติช เคานซิล จำนวน 3 คน และวิทยากรไทย จำนวน 3 คน อีกทั้งยังได้มีการประชุม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) อีกด้วย

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/cmruphotoactivities/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น