[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)
  supaporn  วันที่โพสต์ อาทิตย์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 239    Bookmark and Share    
 
 
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15 ผู้อำนวยการค่าย กล่าวรายงาน ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา จาก 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ดำเนินการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้คำขวัญ “เทิดไท้องค์ราชัน สร้างสรรค์สามัคคี มีจิตอาสา” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสขึ้นทรงราชย์สมบัติ เพื่อสร้างสันติภาพให้กับเยาวชนโดยใช้กระบวนการยุวกาชาด ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพระหว่างกันและกัน และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาด ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและยอมรับ ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด จากสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และภาค 16 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน จำนวน 560 คน

ในงานชุมนุมยุวกาชาดครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมภายในงานชุมนุมประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ / กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี กิจกรรมจิตอาสา และ 5 กิจกรรมพิเศษ ได้แก่พิธีปิด-เปิดงานชุมนุม พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมยามว่าง

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะประธานค่ายย่อยที่ 1 งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) 

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
เผยแพร้่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/95362

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/pg/relation34/photos/

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น