[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 17/2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 299    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.45 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 มีประเด็นดังนี้

1.ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- การร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าภัยแล้งและอุทกภัย

- ความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร

- ปลูกป่าในใจคน และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

2. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

- โครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4

- รมช.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ครม.สัญจร) จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

- งานแสดงนวัตกรรมนักเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนใต้

- กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving

- งานสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2

3. ข้อราชการจาก สพฐ.

- โครงการคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

- โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้จังหวัดนราธิวาส

- การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 14/2561 สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.และหารือข้อราชการ

1. สรุปประเด็นพุธเช้า ข่าวสพฐ.

- ปลูกป่าในใจคน และการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

- กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving มอบกลุ่มส่งเสริมการการจัดการศึกษา

- โครงการคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง มอบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

2. การเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2561 มอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สอบถามประเด็นดังนี้

- การรับนักเรียนตามแผนชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ปรับปรุง 2560) เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/256

- การจัดซื้อหนังสือเรียน

- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

3. การรายงานตัวชี้วัดและนโยบายในระบบ e-MES ไตรมาส 1-2 ทุกกลุ่มภารกิจกรอกข้อมูลก่อนระบบจะปิด

4. การพัฒนาองค์การ (Organization Development หรือ OD) ให้กลุ่มอำนวยการสำรวจสถานที่ดำเนินจัดอบรมพัฒนาบุคลากร

5. การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น