[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 บรรจุและแต่งตตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 393    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 ได้ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดีและขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน

โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) จำนวน 5 ราย และอยู่ระหว่างรอย้ายตามผลการสอบแข่งขัน จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางรัตน์นรี จอมมุ้ง วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
2. นายศราวุฒิ เพาะเจาะ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
3. นางสาวจุรีมาศ มันเสาร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (รอย้ายตามผลสอบ) 
4.ว่าที่ร้อยตรีบุญนเรศ อ่อนหวาน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (รอย้ายตามผลสอบ)
5. นางสาวณัฏฐ์ภรณ์ มิ่งเมืองนล วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (รอย้ายตามผลสอบ)

และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ (ขอใช้บัญชีจาก กศจ.เชียงใหม่) มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. น.ส.เจนจิรา ไชยวงค์สิงห์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. นายภานุวัฒน์ สุรพันธุ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ดำเนินการส่งตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันที่ 3 เมษายน 2561

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/91792

 
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น