[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จัดพิธีมอบหลักฐานการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 286    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบหลักฐานการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 76 คน โดย นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครู นักเรียนรุ่นน้องและนักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและมีความรักภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนสองแคววิทยาคม

ดร. สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่ได้เพียรพยายามเอาใจใส่ในการศึกษาและเล่าเรียนจนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมาย ความสำเร็จของนักเรียนในวันนี้เป็นความปิติของหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวของนักเรียนเอง บิดามารดา ตลอดจนครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่นักเรียน การศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการศึกษาก็คือการปลูกฝังให้คนในชาติมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ขอให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงเรียนแห่งนี้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไป

และขอให้นักเรียนยึดหลักธรรมในการดำรงชีวิต ด้วยหลักธรรมอิทธิบาท 4" เป็นแนวทางการเรียน การทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ อันประกอบด้วยแนวปฏิบัติ 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
1) ฉันทะ คือ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำ 
2) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และทำให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น 
3) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบ
4) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ทำมา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วทำด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงนำไปสู่การทบทวนตัวเอง 
ดังนั้น "อิทธิบาท 4" จึงมีความหมายกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปในสู่ความสำเร็จในชีวิตและการงาน

โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมหอพักนอนนักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนปรับปรุงช่อมแชมอาคารพักนอน จำนวน 100,000 บาท โอกาสนี้ นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้รายงานข้อมูลโดยมีนักเรียนพักนอน จำนวน 217 คน อาคารพักนอนสภาพชำรุดทรุดโทรมผุพัง มีปลวกกัดกิน
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือwww1.obec.go.th:8081/news/90486

ดูภาพกิจกรรม www.facebook.com/pg/relation34/photos/

ตรวจอาคารพักนอน  www.facebook.com/pg/relation34/photos/ 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 ตรวจอาคารพักนอน  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น