[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 433    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้

1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
3. นโยบายแจกหนังสือเรียน 100%
4. การพัฒนาครูแบบครบวงจร
5. อัตราว่าง ผอ.รร.จำนวน 3000 กว่าคน จะมีการอบรมพัฒนาผู้รักษาราชการแทน ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
6. กองทุนพัฒนาพลังงงาน ในการเปลี่ยนหลอดไฟ
7.การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่ 3
8.สพฐ.จัดตั้ง OBEC Line 2018 มีเป้าหมายเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน เพื่อให้รับรู้ข่าวสารส่งตรงถึงครู

ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 8 /2561 เพื่อหารือข้อราชการ ดังนี้

1. ดำเนินการปรับแก้ 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อส่งไปยังสถานศึกษาในสังกัดภายในวันที่ 9 มีนาคม 2561
2.คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและกลั่นกรอง ออกประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน) ระหว่างวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2561
3. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (กิจกรรมภายในใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ประมาณเดือนมิถุนายน 2561
5.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp) ของเครือข่ายที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) และเปิดโครงการศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp) ภาคเหนือ รุ่นที่ 15 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 12 - 30 มีนาคม 2561
6.คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.36 มาศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Home School ในวันที่ 9 มีนาคม 2561
7. การเสนอหนังสือราชการ ขอให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจทานความถูกต้องและปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณ ให้กลุ่มอำนวยการแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสารบรรณ
8. การใช้พื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มใหม่ทั้ง 2 กลุ่ม แยกพื้นที่ตามความเหมาะสม
ฯลฯ
ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบทีผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น