[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 14
  supaporn  วันที่โพสต์ พุธ ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 215    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ 14 ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Communicative Approach ของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ
2. เพื่อพัฒนายกระดับภาษาอังกฤษของครูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากร สำหรับกลุ่ม Master Trainer ให้สามารถดำเนินการจัดอบรมในรูปแบบ Communicative Approach ได้ด้วยตนเอง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและแนวทางการปรับปรุง
สำหรับรูปแบบที่สำคัญของการฝึกอบรม Boot Camp มี 5 ด้าน คือ 
1) เป็นการจัดค่ายอบรมแบบเข้มข้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ 
2) มีการสร้างครูแกนนำเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ 
3) มีการฝึกอบรมกับเจ้าของภาษา 
4) ใช้ภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรการอบรมตามโครงการ 
5) มีการประเมิน 4 ทักษะ คือ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน โดยใช้การสาธิตการสอนครูด้วยกัน (Micro Teaching)
โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 14 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม เอื้องคำ ตึก 27 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น