[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 227    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 15 คน

ในการนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม เพื่อความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ

โอกาสนี้ ได้กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ พร้อมทั้ง ขออนุมัติจากคณะกรรมการรับนักเรียน พิจารณาเกณฑ์การรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยขอพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ (1) แผนชั้นเรียน ไม่เกินห้องละ 40 คน (2) เป็นเด็กในเขตพื้นที่บริการ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น