[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
  supaporn  วันที่โพสต์ อังคาร ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561   เปิดอ่าน 292    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายสุธินันท์ คำสุข ข้าราชการบำนาญ นายวัชรกร สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปายวิทยาคาร นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมรับการประเมิน
ในการนี้ การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านลูกเสือ ด้านผู้กำกับลูกเสือ ด้านผู้บริหารโรงเรียน ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ และด้านผลงานดีเด่น

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น