[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 270    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 23 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ ให้แก่ ครูผู้มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 5 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 34 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 259 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการนี้ นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำแนวคิด หลักการ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ โอกาสนี้ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น