[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 18/2560
  supaporn  วันที่โพสต์ จันทร์ ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 355    Bookmark and Share    
 
 

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการ ดังนี้
1. ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุม กพฐ.สัญจร พุธเช้าข่าว สพฐ. ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการรินน้ำใจ ช่วยภัยหนาว ให้แก่นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับผิดชอบจัดยานพาหนะรับ - ส่ง ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการสำนักฯ สพฐ.ทั้งไปและกลับ ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560
2. มอบหมายกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษานำเสนอข้อมูลพื้นฐาน 8 โรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ที่ประชุม กพฐ.สัญจร วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. มอบหมายกลุ่มนโยบายและแผน นำเสนอรายงานผลการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาโรงเรียนพักนอนกับสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ให้ที่ประชุม กพฐ.สัญจร วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. มอบหมายกลุ่มอำนวยการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและที่พัก คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ และดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประชุม กพฐ.สัญจร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น