[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
  supaporn  วันที่โพสต์ ศุกร์ ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 351    Bookmark and Share    
 
 

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วม การประชุม ทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34ในการนี้ นายเสริมศิษฐ์ พิมพันธ์ดี รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ พร้อมด้วย นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ชี้แจงรายละเอียดการประชุม เพื่อความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาและร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน และจัดหาที่เรียนให้เด็กที่จะประสงค์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ กำหนดมาตรการป้องกัน ป้องปราม ที่จะไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษที่ต้องมีเหตุผลอธิบายต่อสาธารณชนได้ และให้ความเห็นชอบวิธีการคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง พร้อมทั้ง ขออนุมัติจากคณะกรรมการรับนักเรียน พิจารณาเกณฑ์การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ของโรงเรียนแข่งขันสูง และโรงเรียนทั่วไป โดย ขอพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ (1) แผนชั้นเรียน ไม่เกินห้องละ 40 คน (2) เป็นเด็กในเขตพื้นที่บริการ

   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น