[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตอินทนนท์ 2
  supaporn  วันที่โพสต์ พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560   เปิดอ่าน 332    Bookmark and Share    
 
 

 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสหวิทยาเขตอินทนนท์ กลุ่ม 2  โดย นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ  2.  เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สหวิทยาเขตอินทนนท์ 2 3.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สหวิทยาเขตอินทนนท์ 2  เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาคเหนือ   การแข่งขันในครั้งนี้  มีกิจกรรมทั้งหมด 233 กิจรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 1,007 คน จาก โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง  โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ  โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา  โรงเรียนพุทธนิมิตวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31  โรงเรียนแม่แจ่ม  และโรงเรียนจอมทอง  โดยใช้สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

 

 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน  กล่าวว่า จัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา  2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สหวิทยาเขตอินทนนท์ 2  เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6  ที่เป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 จัดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมาย “แนะนำชักจูงให้เด็กชายหญิงในสมัยนั้นได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม  ซึ่งเป็นทางเลี้ยงอาชีพต่างๆ  เพื่อจะกันการที่เด็กทั้งหลายพากันนิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการให้น้อยลง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เริ่มจัดงานในปี 2550  จนถึงปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความรู้ความสามารถในงานศิลปหัตถกรรม การแสดง  งานอาชีพ และคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค  และระดับชาติ

 

 การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกลุ่มเครือข่ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สหวิทยาเขตอินทนนท์ 2  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน

 กระผมขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้  บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการ  และขอให้ผู้เข้าแข่งขันได้เก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์ในครั้งนี้ไปปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านศิลปะและงานอาชีพต่อไป โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในการแข่งขันทักษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐ.ข่าวภาคเหนือ 
www1.obec.go.th:8081/news/85570
ดูภาพกิจกรรม 
www.facebook.com/pg/relation34/photos/

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
 
 
   
 
  แสดงความคิดเห็น