[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ] ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
 
เรื่อง : โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ นิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
  ผู้เขียน : supaporn
  อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556
  เข้าชม : 887     
  [ดาวน์โหลด : แฟ้มข้อมูลประกอบ]


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 - 42 จำนวน เขตละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสันป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการเรียนรู้ตามความต้องการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญและเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศให้เป็นระบบ ศึกษานิเทศก์กับครูมีสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการกอบรม กล่าวว่า การอบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ในการ” นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เกิดการประสานร่วมมือในการนิเทศติดตามในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยมีความก้าวไกล ดังนั้นเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่จะต้องให้ครูพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นายรามลักษณ์  อนุสุริยา ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วิทยาการให้ความรู้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10 ดังนี้ นางสาวลัดดาวัลย์  สงกา นางสาวชุลีพร เปลี่ยนขำ นางจิรา ลังกา นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล นางสุชาดา บุญฤทธิ์ นายสมเดียว เกตุอินทร์ นางสาวอลิษา ชีพลังกา นางศุภวรรณ แสงเมือง นางเสถียร สุวรรณจักร นางสาวจิราภรณ์  ประเสริฐศรี

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐwww.obec.go.th/news/38256 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


ภาพข่าวกิจกรรม สพม. 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสันติสุข 30 พ.ย.2558
      สพม.34 มอบบ้านตามโครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. หลังที่ 150 30 พ.ย.2558
      สพม.34 สอบสัมภาษณครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 29 พ.ย.2558
      สพม.34 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ชวย กรณีพิเศษ 28 พ.ย.2558
      สพม.34 มอบบ้านหลัง 149 ตามโครงการคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. 26 พ.ย.2558


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin