[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  ภาพข่าวกิจกรรม

ประเภท : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
 
 
เรื่อง : โครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ นิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
ผู้เขียน : supaporn
เข้าชม : 553
อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 - 42 จำนวน เขตละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องสันป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ “นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการเรียนรู้ตามความต้องการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันภาษาอังกฤษเห็นความสำคัญและเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศให้เป็นระบบ ศึกษานิเทศก์กับครูมีสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการกอบรม กล่าวว่า การอบรมพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในครั้งนี้ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ในการ” นิเทศแบบคลินิก” (Clinical Supervision) เกิดการประสานร่วมมือในการนิเทศติดตามในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และเพื่อให้ระบบการศึกษาของไทยมีความก้าวไกล ดังนั้นเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ที่จะต้องให้ครูพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย นายรามลักษณ์  อนุสุริยา ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วิทยาการให้ความรู้ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมจากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 10 ดังนี้ นางสาวลัดดาวัลย์  สงกา นางสาวชุลีพร เปลี่ยนขำ นางจิรา ลังกา นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเล นางสุชาดา บุญฤทธิ์ นายสมเดียว เกตุอินทร์ นางสาวอลิษา ชีพลังกา นางศุภวรรณ แสงเมือง นางเสถียร สุวรรณจักร นางสาวจิราภรณ์  ประเสริฐศรี

เผยแพร่เว็บไซต์ สพฐwww.obec.go.th/news/38256 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
ภาพข่าวกิจกรรม สพม. 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนมัธยมึกษาประจำอำเภอกัลยาเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรันตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 23 เม.ย.2557
      ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดภาคเหนือ 23 เม.ย.2557
      นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาพบปะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ สพม.34 -42) วันที่ 22-24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ มีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก สพม. 34-42 (ภาคเหนือ) เข้าร่วมประชุม จำนวน 456 ท่าน เวลา 13.00 น. ผู้บริหารลงทะเบียน เวลา 15.00 น. ปฐมนิเทศ โดย นายอุดม พรหมพันธ์ใจ ผอ.สมป . , ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ สพม.1 นายสัจจา , ศรีเจริญ สพม. 22 เม.ย.2557
      สพม.34 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 20 เม.ย.2557
      สพม.34 สอบแข่งขันเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 19 เม.ย.2557