[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

20 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพเพือลดความเหลื่่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางหรีดเคารพศพ รองสมชัย ศรีลาชัย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.20 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วางหรีดเคารพศพ นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ณ บ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ณ อาคารสันกำแพง 5 ชั้น 2 และพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส ให้แก่ นักเรียนที่สอบผ่านการสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1/ A2 จาก 6 จัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบเพื่อนครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.45 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบเพื่อนครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย พร้อมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของโรงเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบเพื่อนครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 53 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 15/2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ 1. การนำศาสตร์พระราชา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ยุพราชวิทยาลัย แข่งขันกรีฑาคณะสี
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมูคณะ มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ ให้อภัยซึ่งกันและกัน ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2560
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA Online ) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมความรับการประเมินเขตสุจริต ITA 2560
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีรับมอบอาคารเรือนพยาบาลเพชรนครพิงค์ของสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบอาคารเรือนพยาบาลเพชรนครพิงค์ จากสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์ ไลออนสากลภาค 310 เอ1 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวต้อนรับคณะสโมสรไลออนส์ โอกาสนี้ ดร.ณัฐกุล รณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ ในการนี้ นางสาวธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตอินทนนท์ 2
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 กลุ่มสหวิทยาเขตอินทนนท์ กลุ่ม 2 โดย นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ 1.การพัฒนาหลักสูตรเพื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่4/2560
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แสดงความยินดี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วยทีมบริหารองค์กร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานงานการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนแม่แตง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง กล่าวรายงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าพบ ผอ.สพม.34 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณาจารย์ เข้าพบ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและเห็นชอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/139 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>