[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

22 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT (EB 1 - EB 12) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา11.00 น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ VDO Conference โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเข้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมผ่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น (LEGO MINDSTORMS Educatoion) ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติดังนี้ 1.ให้โรงเรียนติดตาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ แผ้วพลสง ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค 15
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นายณรงค์ แผ้วพลสง ในโอกาสที่ได้รั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดป้ายอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำมาตรฐานโรงเรียนพักนอน ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 22/2561
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จับมือตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ Kickoff ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษา โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศูนย์ฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเขียงใหม่ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวการจัดกิจกรรม Kickoff การรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ NBTจ.เชียงใหม่ และ สถานีโทรทัศน์ไทยท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ แ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล ข้าราชการครูแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมและรับฟังการประชุมผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา รับชมและรับฟังการประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดย น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและกระบวนทัศน์ใหม่ในโรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพและกระบวนทัศน์ใหม่ในโรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย สภาการศึกษาแห่งชาติ โอกาสนี้ นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มิ.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จงหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/147 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>