[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

20 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 16 มีนาคม 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุม โดยมีตัวแทนคณะกรรมการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอบรม Boot Camp รุ่นที่ 15
วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุม 29145 ตึก 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จัดพิธีมอบหลักฐานการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบหลักฐานการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 คน และมัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.36
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเณติมา สิทธิสงคาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษและมอบเกียรติบัตร (ฺBoot Camp) ภาคเหนือ รุ่นที่ 13
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษและมอบเกียรติบัตร (ฺBoot Camp) ภาคเหนือ รุ่นที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561 โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ (โครงการร้านกาแฟ HUG CUP) การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 144 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 128 คน
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 144 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ติดตามการเสนอของบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practi
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.กาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.09 น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมศิษย์เก่า ร่วมกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานนิทรรศการวิชาการบ้านดอกรัก ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ Thailand 4.0 บนวิถีความพอเพียง
วันที่ 1 มีนาคม 2561 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานนิทรรศการวิชาการบ้านดอกรัก ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ Thailand 4.0 บนวิถีความพอเพียง ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ติดตามการเสนอของบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Pra
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Be
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ 20
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ 20 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ เป็นเลิศแห่งความรู้ ผสานสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ก้าวท้น Education 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ เป็นเลิศแห่งความรู้ ผสานสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ก้าวท้น Education 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชนได้ศึกษาหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/143 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>