[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 22:07:22
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

26 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้แก่ ครูวิชาการ จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การเด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการฯ ออกติดตาม สรุปและ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ให้แก่ นักเรียนในสังกัด จำนวน 410 คน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทางไกล Video Conference ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel เรื่องโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังประชุมทางไกล Video Conference สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Channel เรื่องโรงเรียนประชา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ หน่วยงานสถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีข้อราชการแจ้งให้ทราบดังนี้ 1.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีการจัดการเรียนรวมและกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมของการจัดการเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีการจัดการเรียนรวมและกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมของการจัดการเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ ข้าราชการครู 42 โรงเรียน จำนวน 60 คน ณ โรงแ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท THE FOUNDATION FOR THE EDUCATION OF RURAL CHILDREN (FERC)
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท THE FOUNDATION FOR THE EDUCATION OF RURAL CHILDREN (FERC) ภาคเรียนที่ 1/2560 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 สังกัดสำนักงานเขตพื้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดการประชุม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้แก่ คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความร่วมือด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางจีรพรรณ มุกุระ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 เข้าพบ พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจันทร์ รอง ผบ.พล.ร.7 กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมพัฒนาครูเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยเป็นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ข้าราชการครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 92 คน ณ ห้องประชุม 40 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 40 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 500 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู จำนวน 40 โรงเรียน จำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีข้อราชการแจ้งให้ทราบดังนี้ 1.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันกำแพง จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายและความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตใหม่ของการศึกษาไทย ในยุค 4.0 ให้แก่ ข้าราชก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดค่ายพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ให้แก่นักเรียนสหวิทยาเขตดอยสามหมื่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 เม.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 3
วันที่ 29 เมษายน 25560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแผนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 3 ได้แก่ หลักสูตรลูกเสือโลก หลักสูตรลูกเสือชั้นพิเศษและหลักสูตรลูกเสือหลวง โดยมี นางสาวกิรณา โนนสินชัย. ผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ สนามสอบโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมชี้แจงให้แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งสำนักง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเหนือ
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 6 (English Boot Camp) ให้แก่ ครูระดับประถมศึกษาและครูระดับมัธยมศึกษา ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ CE
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายโสภณ โปธินันท์ นายพิษณุ พินิจ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมชี้แจงให้แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันที่ 2 บรรยากาศสอบครูผู้ช่วย สนามสอบ รร.กาวิละวิทยาลัย
วันที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/131 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>