[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

2 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.กาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.09 น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ชมรมศิษย์เก่า ร่วมกับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์พร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานนิทรรศการวิชาการบ้านดอกรัก ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ Thailand 4.0 บนวิถีความพอเพียง
วันที่ 1 มีนาคม 2561 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานนิทรรศการวิชาการบ้านดอกรัก ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่ Thailand 4.0 บนวิถีความพอเพียง ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ติดตามการเสนอของบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Pra
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Be
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ 20
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ) ศูนย์สอบที่ 20 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ เป็นเลิศแห่งความรู้ ผสานสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ก้าวท้น Education 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ เป็นเลิศแห่งความรู้ ผสานสู่ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ก้าวท้น Education 4.0 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชนได้ศึกษาหา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) สัญจร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา (จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) สัญจร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมสนามสอบตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (NT) ปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รวจเยี่ยมสนามสอบตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (NT) ปีการศึกษา 2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบตามโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง (NT) ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้อำนวยก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ ฟ้ามุ่ยบานวันวิชาการอมก๋อย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชนได้ศึกษาหาความรู้และประจักษ์ในผลงานของนักเรียน โดยได้ร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดบ้านวิชาการ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดบ้านวิชาการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการศึกษา อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โอกาสนี้ นางปัทมา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สันทรายวิทยาคม เปิดบ้านบานชื่น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านบานชื่น “สืบสานศาสตร์พระราชา ตามรอยภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดบ้านบานชื่น โดย นายพรเทพ ศุภราภรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 Open house open heart for long life education 2017 โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดบ้านวิชาการ โดยมี นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 39 ปี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 39 ปี ณ หอประชุมแม่รำเพยล้านนา โอกาสนี้ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเ่ขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมพิธีานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.พ.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00. น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/142 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>