[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

9 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พุธเช้า ข่าวสพฐ.สัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.สัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ 1.ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 2.เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู 3.การศึกษาสภา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กพฐ.สัญจร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการผู้แทนองค์กร ออกเยี่ยมและศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกสถานที่ (กพฐ.ส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 โดยมีสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เสนอผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้ 1. สา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 18/2560
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อแจ้งข้อราชการ ดังนี้ 1. ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย มายังโรงเรียนบ้านเลโคะ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทรงเปิดอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มูลนิธิฮารนามซิงห์ฮารมันส์กอร์ สัจจา สร้างขึ้นเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.10 น. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครูโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายภาษิต บุษมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ได้รายงานข้อมูลขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับชั้นม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบสัมภาษณ์การเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.50 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยให้คณะกรรมการประเมินค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.45 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประุชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู จำนวน 42 โรงเรียน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบเลือกสรรและสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู จำนวน 126 คน วิชาที่สอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ศิลปศึกษา และสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมชี้แจงนโยบายให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.45 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานประุชุมชี้แจงนโยบายให้กับคณะกรรมการกำกับห้องสอบเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู และสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสีภายในโรงเรียน “ดารารัศมีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางหรีดเคารพศพนายสมชัย ศรีลาชัย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย คณะผู้อำนวยการสำนักในสพฐ. วางหรีดเคารพศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายสมชัย ศรีลาชัย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการยกระดับคุณภาพเพือลดความเหลื่่อมล้ำ ก้าวนำสู่คุณภาพของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางหรีดเคารพศพ รองสมชัย ศรีลาชัย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.20 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 วางหรีดเคารพศพ นายสมชัย ศรีลาชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ณ บ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน ณ อาคารสันกำแพง 5 ชั้น 2 และพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส ให้แก่ นักเรียนที่สอบผ่านการสอบวัดความรู้มาตรฐานสากลภาษาฝรั่งเศส ระดับ A1/ A2 จาก 6 จัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบเพื่อนครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.45 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 52 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พบเพื่อนครูโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย พร้อมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานของโรงเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/137 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>