[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

30 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 จุดเน้น
วันที่ 27 มีนาคม 2561 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 15 จุดเน้น ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาเขตดอยอ่างขาง ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ เรียนรู้ตามสภาพจริงการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้รับมอบหมายให้เป็นสำนักงานต้นแบบฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ จำนวน 7 คน จาก สพม.34 สพม.35 สพม.37 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 17 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2561
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ติด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา จำนวน 7 คน (สพม.34 จำนวน 2 คน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
วันที่ 23 มีนาคม 2561 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีมอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมการประชุมทางไกล VDO Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกล VDO Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.ยุพราชวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการปรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 16 มีนาคม 2561สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุม โดยมีตัวแทนคณะกรรมการ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดอบรม Boot Camp รุ่นที่ 15
วันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุม 29145 ตึก 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสองแคววิทยาคม จัดพิธีมอบหลักฐานการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบหลักฐานการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 45 คน และมัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.36
วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวเณติมา สิทธิสงคาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษและมอบเกียรติบัตร (ฺBoot Camp) ภาคเหนือ รุ่นที่ 13
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีปิดการอบรมครูภาษาอังกฤษและมอบเกียรติบัตร (ฺBoot Camp) ภาคเหนือ รุ่นที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561
วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2561 โดย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ (โครงการร้านกาแฟ HUG CUP) การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 144 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 128 คน
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศศนียบัตร ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 144 คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มี.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practice) ติดตามการเสนอของบแลกเป้าและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนสู่ห้องเรียน
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Best Practi
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/142 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>