[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

20 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความความต้องโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็น ความถูกต้องของข้อมูลและเรียงลำดับความสำคัญ ความต้องการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสองแคววิทยาคม
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ การค้นหาการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เป็นผลสำเร็จ (Bes
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
พิธีเปิดป้ายอาคารเรียน สิริบุญญวิทย์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน สิริบุญญวิทย์ นามพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครบรอบ 89 ปี ส่วนบุญฯ ก้าวหน้า การศึกษาก้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2561
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 27/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ออกตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางวนิดา อุประกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกเยี่ยมข้าราชการครูในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้านิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ทำบุญครบรอบ 62 ปี
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญโรงเรียนครบรอบ 62 ปี โดยมี นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมแสนทอง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินในสังกัด จำนวน 42 โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 15
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้ตรวจสอบภายใน เครือข่ายที่ 15 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 26/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.จอมทอง เตรียมพร้อมประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพีงประสงค์ของผุ้เรียน
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้านิเทศติดตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับภาคเหนือตอนบน
วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท. ปี 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน จำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางวนิดา อุประกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ออกเยี่ยมข้าราชการครูในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 พร้อมคณะ เข้าพบอธิการบดี ม.ราชภัฎเชียงใหม่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.ดร.สิทธชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มอบดอกไม้แสดงความยินดี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทุกภาคส่วน ในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย โอกาสนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>