[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

24 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังสนามเฮลิคอปเตอร์ขั่วคราว โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พระราชทานสิ่งของให้นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมี ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพม.17
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จังหวัดจันทรบุรี –จังหวัดตราด) และคณะ ข้าราชการครูและบุค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2561ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แสดงความยินดี
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ทีมบริหารองค์กร และบุคลากรทางการศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศน.เสน่ห์ กรแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference เรื่องแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจความพร้อมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจความพร้อมสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม 2561 โอกาสนี้ นายเจียมพดล ไชยยาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮอดพิทยาคม
วันที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้กำหนดจัดงานวันสถาปนาและ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านฮพ. เฟื่องฟ้า ช่อ 46 ปีการศึกษา 2560” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning
วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ ให้แก่ ครูโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับฟังประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยรับเกียรติจาก นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีทำบุญ ในการนี้ นางดวงใจ ญาณโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2561ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 โดยมีประเด็นดังนี้ 1. รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คุรุสัมพันธ์ น.ส.หยวก สพม.34
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น.นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดส้มตำ ได้แก่ (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) ประกวดลาบเมือง ได้แก่ (สพม.34 และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) โอกาสนี้ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กีฬาคุรุสัมพันธ์ น.ส.หยวก สพม.34
โรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์ “น.ส.หยวก” ระหว่างคณะครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันครู ประจำปี 2561 น.ส.หยวก สพม.34
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีงานวันครูแห่งชาติ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดอบรม (Boot Camp)
วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13 โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ณ ห้องประชุม เอื้องสายส่องแสง ตึกสำนักดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้ร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.20 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการพั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายสุธินันท์ คำสุข ข้าราชการบำนาญ นายวัชรกร สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กราบนมัสการขอรับพร จากหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 15.09 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง นางสาวณัฎฐารัตน ขันชัยทิศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/137 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>