[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 13:11:39
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

17 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วันครู ประจำปี 2561 น.ส.หยวก สพม.34
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีงานวันครูแห่งชาติ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 เปิดอบรม (Boot Camp)
วันที่ 15 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13 โครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ณ ห้องประชุม เอื้องสายส่องแสง ตึกสำนักดิจิตอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้ร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค รุ่นที่ 13
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.20 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีเปิดโครงการพั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายสุธินันท์ คำสุข ข้าราชการบำนาญ นายวัชรกร สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
กราบนมัสการขอรับพร จากหลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 15.09 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง นางสาวณัฎฐารัตน ขันชัยทิศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยมี นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2561 ณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายสุธินันท์ คำสุข ข้าราชการบำนาญ นายวัชรกร สุรินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประชุมครูแนะแนว เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณาจารย์ จำนวน 20 คน ในโอกาสเดินทางมาประชุมครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ม.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ คณะกรรมการกำกับห้องสอบและตรวจข้อสอบ ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม Video Conference นโยบายการใช้ Hi speed Internet จากกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Vedio Conference เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ให้กับสถานศึกษา การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และแนวทางการดำเนินงานการนำของขวัญสู่การปฏิบัติ จากกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 17.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวให้พรและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเข
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ดังนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Active Learning ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ ให้แก่ ครูผู้มีประสบการณ์การสอนน้อยกว่า 5 ปี ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ดอกแก้วเกมส์ โดยได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันกรีฑาสี ในการนี้ นายทีปช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงาน YRC Language Festival
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 11.09 น. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันมหกรรมภาษาสู่สากล “ YRC Language Festival 2017 “ โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในการนี้ นางสาว เกษแก้ว ภักดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนาม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น.โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคีทุกฝ่าย จัดงานครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานงานครบรอบ 112 ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ธ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ. และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ทว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/136 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>