[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

24 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย กลุ่มอำนวยการ ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 65 คน ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.เชียงใหม่ จัดพิธียกย่องเชิดขูเกียรติ
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิต กษิณาลัย ให้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และสังกัดสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ จำนวน 10 คน ที่เกษี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บันทึกเทปรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 บันทึกเทปรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย ดร.ดวงใจ บุญยะภาศ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสัมภาษณ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ
วันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 131 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา” ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา” ให้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จำนวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน ณ โรงเรียนแม่สะเรียง “บร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดงาน Thailand STEM Festival 2018
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Thailand STEM Festival 2018 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.
วันที่ 12 กัยายน 2561 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วันที่ 11 กันยายน 2561 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดเตามโครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน
วันที่ 11 กันยายน 2561 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะวิจัยพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน ภาคเหน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 4/2561 เพื่อชี้แจงข้อราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 42 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมล้านเงิน ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และในการประชุมครั้งนี้ ดร.สิทธิชัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะวิจัยพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน ภาคเหนือ สพฐ.
วันที่ 10 กันยายน 2561 นายเจดีย์ เดชพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นำคณะวิจัยพัฒนานวัตกรรม โครงการวิจัยพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพักนอน ภาคเหน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
วันที่ 6 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 67 ค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมวางแผนจัดงานวิชาการ Symposium 2018
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงานวิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 34/2561
วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น.รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
วันที่ 3 กันยายน 2561 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัดสำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ย.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รายงานการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2
วันที่ 3 กันยายน 2561 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 โดยมี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้ก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
วางหรีดเคารพศพ นายชาตรี ชมภูศรี
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.20 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ วางหรีดเคารพศพ นาย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31 ส.ค.2561 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน”ดารารัศมี”
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 9.35 น. พล.อ.โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตา และเปิดป้ายอาคารเรียน”ดารารัศมี “โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาค 15 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 นาย กิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ศึกษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/145 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>