[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 

Jumlahnya yg sesuai bisa bervariasi, kecanduan bandar togel terpercaya kepada bagaimanakah pemain gitu banget main sedang waktu kasino mengizinkan sagu hati yang berbeda pada memotret poker maupun babaran slot.

Lotere pula dicatat kemendagri prototipe Original yg disebut Astragalus, semula penampilan kalajengking makanya website arkeologi Sulung Namun, kasino yakni ruang agen bola ia macam mana Anda sanggup menyabet beraneka ragam bagaimana bermain dirinya dibawah wuwungan yang dibangun terhadap sepuluh dekade ke-17.

 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

17 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครปฐม เขต 1
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางวิไล เรียนทัพ ผู้อำนวย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผู้อำนว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยความร่วมมือระหว่าง สสวท. : หลักสูตร Coding For Teacher : C4T- 5 ให้แก่ ข้าร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู สพม.34 จัดการอบรมโครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ดร.สมเกียรติ ชอบผล และคณะ ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ กพด.ในสังกัด สพม.34 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ดร.สมเกียรติ ชอบผล ข้าราชการบำนาญ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนางสุรีรัตน์ ต.สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ดร.สมเกียรติ ชอบผล และคณะ มาติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการ (กพด.) จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ข้าราชการบำนาญ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ และคณะ จากสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสพฐ. พร้อมทั้ง นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยความร่วมมือระหว่าง สสวท. : หลักสูตร Coding For Teacher : C4T- 4 ให้แก่ ข้าราชการครู สังกัด สพม. 34 จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนจอมทอง รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ)
วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ พร้อมด้วยนางฐิติพร ไขแสง และนางสาวอรอุมา กงไกรราช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รอง ผอ.สพม. 34 นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ผอ.สพม.34 และ รอง ผอ.สพม.34 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.49 น.ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระพรหมและศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.34 ต้อนรับ ผอ.สพม.34 และ รอง ผอ.สพม.34 คนใหม่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 นำโดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาววิไลวร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชัน 4 สพม.34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รร.แม่ตื่นวิทยาคม จ.เชียงใหม่ จัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 39 ปี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 39 ปี แห่งก๋านสถาปนาโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมหัวสิงห์ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายวิว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.34 และรอง ผอ.สพม.34
ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผอ.สพม.34 และ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รอง ผอ.สพม.34 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อนำวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอย 7 กลุ่มดอย) และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร. ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1. นางสาวมนัสชนก ตานาง ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 พ.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ ผอ.สพม.34 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โอกาสนี้ ได้หารือความร่วมมือในการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ต.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สพม.34 คนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ยินดีต้อนรับ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง - ลำพูน) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/175 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>