[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 22:07:35
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

24 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบปะพูดคุยกับนายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบปะพูดคุยกับนายนิคม สินธุพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรณี นายชัยภูมิ ป่าแส นักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมที่ถูก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชาและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46
การประชุมสัมมนาทางวิชาการการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้วยศาสตร์พระราชา และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 46 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องภูเก็ต แกรนด์ บอลรูม โรงแรมรอเยล ภูเก็ต ชิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดย พลโท โกศล ประทุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมประธานสนามสอบและผู้บริหารจัดการสอบ(Admin) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนห้องสอนศึก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วันที่ 18 มีนาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนนวมินราขูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกิตติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนดำเนินการปร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มดอยช้าง) ประก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.คณะติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประกอบด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายวีระ อุสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางศิริพรรณ จันทร์เส็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเสน่ห์ กรแก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าหารือกับ อาจารย์อนงค์ ปันทะโชติ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มดอยกอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มดอยสัพพัญญู)
วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 รอบที่ 2 ระดับประเทศ
วันที่ 11 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) ให้แก่ นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 138 คน นักเรียนสัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
บรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
วันที่ 10 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรียกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชุดที่ 3 เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 โดย น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมกระทำพิธีเพื่อรับมอบเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ ของหน่วยรบพิเศษ
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลตรีสายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ มอบเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ ให้แก่ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมและมีอุปการคุณต่อศูนย์สงครามพิเศษ สมควรได้รับสิทธิและเกียรติยศในการประดับเครื่องหมายพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ของหน่วยรบพิเศษ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สัมภาษณ์ การวิจัยและพัฒนาแนวทางการสร้างผู้ประกอบการเยาวชนด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐานตามกลไกประชารัฐ
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เข้าสัมภาษณ์ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เรื่อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม. 34 รับชมการประชุมทางไกล Video Conference
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผนที่รับผิดชอบงานไฟฟ้าของโรงเรียน รับชมการประชุมทางไกล Video Conference เรื่อง ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 8 มีนาคม 2560 นายสุพจน์ เจริญทรัยพ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา (กลุ่มดอยอ่างขาง) โ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
นิเทศติดตามการวัดและประเมินผลการจบหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
วันที่ 7 มีนาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย น.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ออกนิเทศติดตามการวัดและประเม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 มี.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมทีมบริหารองค์กร
วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ประธานแจ้งนโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/131 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>