[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 06:43:49
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

17 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรม PLC รุ่นที่ 2 กลุ่มดอยสามหมื่่น กลุ่มดอยอ่างขาง
วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระการเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เปิดงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายพ่อหลวง
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย น้อมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานถวายพ่อหลวง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 PLC ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 16 – 18
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น ตามแนวคิด STAR STEMS
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 พลเอก พหล สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ ในกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ และคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางมานิเทศติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็น พลเมืองดี วินัยเด่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม STAR STEMS โรงเรียนสันติสุข
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.นงลักษณ์ เรือนทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ โดย นางกอบกุล อาภาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 134 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายเจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
รวมต้อนรับรองศึกษาธิการภาค 15
วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายสุทิน แก้วพนา ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 15 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ส่งบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายเจดีย์ เดชพันธ์ พร้อมด้วย นายโสภณ โปธินันท์ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จำนวน 50 คน เดินทางไปส่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จัดการศึกษาโดยชุมชนในศูนย์การเรียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนในศูนย์การเรียน นำโดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นายณัฐกุล รุณผาบ รอง ผอ.สพม.34 นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา น.ส.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ให้แก่ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหรือครูบรรณารักษ์ จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมธาริน อำเ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
เสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( NT/O-NET) ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา NT/O - NET
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา (NT/O - NET) .ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ จำนวน 42 โรงเรียน และโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 มิ.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ทำบุญเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ทำบุญเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (สปจ.เดิม) ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ ) ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีเขียว และมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าและการใช้พลังงานอย่างมี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการฯ ออกติดตาม สรุปและ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ให้แก่ นักเรียนในสังกัด จำนวน 410 คน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมพัฒนาครูเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยเป็นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ วิชาสัง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพวงแสดโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายโสภณ โปธินันท
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ให้แก่ ครูวิชาการ จำนวน 42 คน 42 โรงเรียน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การเด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 พ.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
คณะกรรมการฯ ออกติดตาม สรุปและ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ให้แก่ นักเรียนในสังกัด จำนวน 410 คน ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นให้สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/134 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>