[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

6 ต.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
แสดงความยินดี
วันที่ 6 ตุลาคม 2560 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มอบช่อดอกไม้พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ในโอกาสเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ต.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน และบุคลากรทาง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ต.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สุ่งบุคลากรทางการศึกษารับตำแหน่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 3
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และบุคลากรทางการศึกษา เดินทางส่งนายพิสิษฐ์ สุวรรณราช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งนักทรั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ต.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต : ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก ให้แก่ นักเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 3 คน จำนวน 42 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 126 คน ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ต.ค.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมหลักสูตรพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 23 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน ระหว่าง วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 อบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
วันที่ 30 กันยายน 2560 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน ให้แก่ ครูผู้ช่วยในสังกัดที่บรรจุปี พ.ศ.2560 จำนวน ุ62 คน โดย นายเจดีย เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ด้วยรักและผูกพัน
วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีเลี้ยงอำลาชีวิตราชการ นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ นางพรพรรณ ลีลาพัทธนันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และแสดงความยินดี นายพิสิษฐ์ สุวรรณราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5
วันที่ 29 กันยายน 2560 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายอุทิศ ขัติวงษ์ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นายวิศวัส ศิริปิยวโรดม นายชาญชิต ทัพหมีอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ให้การต้อนรับคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 6
วันที่ 29 กันยายน 2560 นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายเดช อนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และคณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในโอกาสที่เดินทางมาส่ง นางเสาว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 จัดงานพิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 25 กันยายน 2560 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 137 คน ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายพิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 2560
วันที่ 23 กันยายน 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ Education beyond the Future : SESAO 34 Academic Symposium 2017 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบหอพักนักเรียน
วันที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบหอพักนักเรียน จำนวน 1 หลัง จากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานพิธีมอบหอพักนักเรียนโอกาสนี้ ดร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ศึกษาดูงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
วันที่ 15 กันยายน 2560 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการดำเนิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นำเสนอผลการขับเคลื่อน plc
วันที่ 15 กันยายน 2560 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับคณะติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำเสนอผลการขับเคลื่อน plc ของ สพม.34 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Education beyond the Future : SESAO 34 Academic Symposium 2017
วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น .ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ Education beyond the Future : SESAO 34 Academic Symposium 2017 ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 47 คน ณ โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น สพม.34 เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. นายโสภณ โปธินันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สหวิทยาเขตดอยสามหมื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดย นายพรเทพ ศุภราภรณ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมสัมมนาพัฒนาทักษะครูนาฏศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านนาฎศิลป์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ ครูผู้สอนนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด จาก สพฐ.
วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น .นายศิริชัย วงศ์พุฒ พร้อมด้วย นายนิธิศ ภู่ชัย นายเดชะ ธีระตระกูล นางจตุพร เรียงความ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ก.ย.2560 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเตรียมจัดงานสัมมนาทางวิชาการ symposium 2017
วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น .ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 57 คน ณ ห้องประชุมส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/137 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>