[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

28 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมทีมบริหารองค์กร ครั้งที่ 8/2563 เพื่อหารือข้อราชการ ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย มารายงานตัว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จำนวน 8 ราย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้เดินทางมานิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน พร้อมด้วย นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (สตผ.) สำนักงานคณะกรรมการกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมจัดทำขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 80 คน เพื่อกรอกข้อมูลบันทึกรายการในระบบเป็นรายบุคคลในระบบ Pensions’ Electronic F
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และนางศิริกร ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประเมินความเหมาะสมผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชม พุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 19/2563
วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ติดตามรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่่ 18 /2563
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 พ.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สถานศึกษาในสังกัด สพม .34 ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม 34 จำนวน 42 โรงเรียน ร่วมประชุมทางไกลการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบทางไกล(Vedio Conference)
วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 รับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่่ 15 /2563
วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี
วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายวิเชียร ชูเกียรติ อดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 1 ปี
วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะประธานกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายชุมพล รัตน์เลิศลบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบทางไกล(Vedio Conference)
วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. สพฐ.ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผช.เลขาธิการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมกันผลิตหน้ากาก FaceShield ป้องกันเชื้อเพื่อชาติ
วันที่ 7- 8 เมษายน 2563 บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมกันผลิตหน้ากากแบบ Face Shield เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในการสวมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่แพร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.จัดประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมประชุมระบบทางไกล (Video Conference) เรื่องการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC) โดยมี นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.ตรวจราชการการจัดหลักสูตรทวิศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 3 ราย
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สมป.ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพ รร.เชียงดาววิทยาคม
วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 มี.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพฐ.ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล(Vedio Conference)
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สพฐ.ประชุม ผอ. สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference) โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ ผช.เลขาธิการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/168 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>