[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
Admin
       เว็บไซต์ในเครือข่าย
 
   ภาพข่าวกิจกรรม
        ค้นหาตามคำ      ค้นหาจากส่วน      
ค้นตามหมวด :
ดูทั้งหมด

7 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการป้องกันการทุจริตโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (ระดับมัธยมศึกษา)
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสการป้องกันการทุจริต ITA Online (ระดับมัธยมศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1.นางญาศิณี อ่อนทองหลาง วิชาเอกภาษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 ส.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (สอบปฏิบัติ) ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โดยดำเนินการสอบความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (สอบปฏิบัติ) แบ่งสอบจำนวน 4 รอบ ๆ ละ 25 นาที รอบที่ 1 เริ่มเวลา 09.30 น. - 09.55 น. ลำดับที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ โดยดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 34 คน ณ ห้อ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อยกระดับผลการเรียนของผู้เรียน Workshop on Teaching and Learning English during the COVID-19 Pandemic to Enhance the Quality of Learning ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงให
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายธัชกร สายทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย, นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง, และคณะข้าราชการครู ในโอกาสเดินทางมาส่ง นายนราศักดิ์ ไชยเรือง ข้าราชการครูโรงเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายกิตินันท์ อินทรกำแหง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 21 ราย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย 1.นายสง่า สารพันธ์ วิชาเอกอุตสาหก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา แจ่มแจ้ง ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานการเงินแล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีวัต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น.จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 31 โรงเรียน 62 คน ณ ห้องประช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามช่วยเหลือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ประชุม Video Conference การพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน โดย ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2563 : ภาพข่าวกิจกรรม สพม.
สพม.34 ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2563
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นำคณะทีตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา ถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัย-เครื่องไทยธรรม เนื่องในเทศกาตัวแทน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/170 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>