[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ] หนังสือราชการ สพม.34
 
เรื่อง : เรื่อง ติดตามการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555
  ผู้เขียน : plan
  ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
  เข้าชม : 760     
  [ดาวน์โหลด : แฟ้มข้อมูลประกอบ]


เรื่อง ติดตามการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน รายชื่อดังแนบ

อ้างถึงหนังสือ สพม.34 ที่ ศธ 04264/1119 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556 เรื่อง การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556

โดยให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลบนเว็ปไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec55_3/ โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งขณะนี้เลยเวลากำหนดการจัดทำข้อมูลแล้ว ปรากฎว่ายังมีโรงเรียนตามรายชื่อดังกล่าวยังจัดทำข้อมูลไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นขอให้ทางโรงเรียนจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  7 พฤษภาคม 2556 และให้ส่งแบบกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบไป ส่ง สพม.34 ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 

ขอแสดงความนับถือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


หนังสือราชการ สพม.34 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูล 22 ส.ค.2557
      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 22 ส.ค.2557
      เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 22 ส.ค.2557
      เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำสภานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 21 ส.ค.2557
      เรื่อง โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2557 หัวข้อ “อัคราภิรักษศิลปิน : ธ ทรงสืบสานศิลป์ สร้างเกียรติภูมิแผ่นดินไทย” 21 ส.ค.2557