[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
12 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมพัฒนาครูไทย ขอเชิญประชุม"โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
สมาคมพัฒนาครูไทย ขอเชิญประชุม"โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2558โครงการคืนครูให้นักเรียน
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2558โครงการคืนครูให้นักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าจ้างนักการภารโรง
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าจ้างนักการภารโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา ฯ ประจำปี 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา ฯ ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปี ทุกระดับชั้น ปีการศกึษา 2557
สพม.34 ขอเชิญโรงเรียนร่วมประชุมหลอมข้อมูล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเขิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการ"ประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม"
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเขิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการ"ประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง กลศาสตร์และไฟฟ้าแม่เหล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง กลศาสตร์และไฟฟ้าแม่เหล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การสอบ Pre O-NET ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557
สพม.34 ขแแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงานระดับโรงเรียน
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 2 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณปี 58 เพื่อชำระหนี้ค่าฤชาธรรมเนียมศาล
การจัดสรรงบประมาณปี 58 เพื่อชำระหนี้ค่าฤชาธรรมเนียมศาล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
สพฐ.ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและครู เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการให้ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการพัฒนาการศึกษา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง ขออนุญาตลาป่วย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง ขออนุญาตลาป่วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การสำรวจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/457 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin