[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 

 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
27 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจอมทอง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจอมทองครบรอบ 54 ปี
โรงเรียนจอมทอง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจอมทองครบรอบ 54 ปี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญครูในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เชิญครูในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงการอบรมพัฒนาการผลิตคุณธรรม:สุดยอดผู้นำ "ผลิตสื่อความดี" ปีที่ 7
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย/ดอยสะเก็ดวิทยาคม/แม่ออนวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2015
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่)ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่องการอบรมเพื่อพัฒนาลุกจ้างเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู"
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยกำแพงแสน ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2556
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
สมาคมรองฯเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมสมัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
สมาคมรองฯเชียงใหม่ ขอเชิญประชุมสมัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร ครูผู้ช่วยที่ครบกำหนดการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ก่อน 30 กันยายน 2557
ส่งเอกสาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเปลี่ยนกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ขอเปลี่ยนกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ. ขอเชิญร่วมการอบรมโครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์"
สพฐ. ขอเชิญร่วมการอบรมโครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, สันกำแพง
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม, ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์, สันป่ายางวิทยาคม, สันติสุข
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
อนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
อนุญาตให้ข้าราชการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/430 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>