[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 10:04:53

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   พ.ส.ธ. ประกาศ สมาชิกที่สมัครใหม่ การคืนสถานภาพสมาชิก จำนวนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สมาชิกที่ลาออกและการชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม งวดที่ 6/2559 31 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 31 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สโมสรลุกเสือภูมิพยัคฆ์ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 31 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการอบรม วิทยากรหลักสุตรการพัฒนานักวิจัย 27 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครุผู้ช่วย 27 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บาร์โมเดล 25 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นพนักงานครูส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 25 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลประจำพักนอน 25 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เหตุละเมิดต้องไม่เกิดในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 24 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยบูรพา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 24 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. เชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products Internationnal Fair 2016 24 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน 21 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่1) 21 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การยุวธรรมิกชน แห่งประเทศไทย เชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมดครงการอบรมคุณธรรมสัญจร 16 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (บรรจุชุดที่1) 16 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูสาขาวิชาที่ขาดแคลน 16 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศูนย์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการ การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 13 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประกวดหนังสั้น 12 พ.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.เชิญชวนสถานศึกษาส่งเข้าการประกวด โคงการรักชาติให้ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต 12 พ.ค.2559


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/500 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>