[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เชียงใหม่)
การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(เชียงใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการ "แนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งจัดสรรงบประมาณการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2557
แจ้งจัดสรรงบประมาณการประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
แจ้งโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ )
แจ้งกำหนดการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ข่าวด่วน
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ )
แจ้งกำหนดการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิต ประจำปี 2557
เรื่อง การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิต ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กาหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ประจาปี 2557 ***** สมาชิกผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครอบรม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
กาหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ประจาปี 2557 ***** สมาชิกผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครอบรม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมสัมมนาวิชาการและงานเกษียญอายุราชการ
การประชุมสัมมนาวิชาการและงานเกษียญอายุราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญเที่ยวงาน ไดโนสาร์กาฬสินธุ์ แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจกับสวนพฤกษศาสตร์
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญเที่ยวงาน ไดโนสาร์กาฬสินธุ์ แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจกับสวนพฤกษศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกาิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการกาิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยนในและต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล๊อก ในหัวข้อ 3 เสาหลัก อาเซียน ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และบล๊อก ในหัวข้อ 3 เสาหลัก อาเซียน ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและการศึกษาดูงาน
เรื่อง การร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและการศึกษาดูงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สพม.34 จัดอบรมค่าย "เยาวชนคนดีของแผ่นดินฯ"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 31 "ตามรอยพระยุคลบาทพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/414 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>