[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 16:41:33

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การควบคุมการเผาในพื้นที่เกษตรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ 20 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกและสรรหาบุคลากร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ 19 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบายการศึกษาไทยในรัฐบาลปัจจุบัน 12 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานการค้ามนุษย์ 12 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 11 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย 8 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยมหามงกุฏ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมและประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาครั้งที่ 2 8 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานมีเทศน์มีทอล์คความรักของพระพุทธเจ้า 8 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7 5 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนปายวิทยาคาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง 5 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกาศรับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 4 เม.ย.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ฯ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2559 31 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   chevron ขอเชิญบุคลคลากรทางการศึกษา ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิ เพื่ออนาคต 29 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา 29 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนที่มีเจตคติและความมุ่งมั่น 29 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22 29 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 28 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพป.อุตรดิตถ์ 2 คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 28 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา 23 มี.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยเจริญพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 22 มี.ค.2559


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/498 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>