[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
29 ต.ค.2557 : ข่าวด่วน
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (แก้ไขใหม่)
หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (แก้ไขใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง ขออนุญาตลากิจ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง ขออนุญาตลากิจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 2/2557(70%)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 2/2557(70%)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
รายงานการเช่าที่ดิน(วัดร้าง)ปีงบประมาณ 2558
รายงานการเช่าที่ดิน(วัดร้าง)ปีงบประมาณ 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในโครงการปลูกป่า
การจัดทำบันทึกข้อตกลงในโครงการปลูกป่า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 แทนตำแหน่งที่ว่าง
เรื่อง การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 แทนตำแหน่งที่ว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง อนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง อนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนฯ,แม่ริมฯ,สันทรายฯและกาวิละฯ เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติและแจ้งบุคลากรรับรางวัล (ด่วนที่สุด)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนฯ,แม่ริมฯ,สันทรายฯและกาวิละฯ เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติและแจ้งบุคลากรรับรางวัล (ด่วนที่สุด)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
เรื่อง ผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม
ย้ายโดยผลการสอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน ผู้อำนวนการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ,แม่ริมวิทยาคม ,ยุพราชวิทยาลัย ,วัฒโนทัยพายัพ และหอพระ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปภัมภ์
ด่วนที่สุด เรื่อง ผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ขอเชิญประชุม
ขอเชิยประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รอบโควตา ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/449 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>