[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
15 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา) สพม.34
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา) สพม.34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งคำสั่ง
ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความร่วมมือจัดทำป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ
ขอความร่วมมือจัดทำป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม2557)
การเล่ือนขั้นเงินเดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญร่วมอบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้
สพม. ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน "โครงการสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน "โครงการสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเปลี่ยนปแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม
เรื่อง การโอนเปลี่ยนปแลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ (ครั้งที่ 3)
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ (ครั้งที่ 3)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานไทย-จีน
สพม.34 ขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานไทย-จีน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการป้องกันเด้กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 3 ขยายผลโครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการป้องกันเด้กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา กิจกรรมที่ 3 ขยายผลโครงการโรงเรียนสีขาว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ PTTEP Teenegy Camp
โครงการ PTTEP Teenegy Camp
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือชั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ A.L.T.C
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
10 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ขอเชิญเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดงานสัมมนา Smart Education
การจัดงานสัมมนา Smart Education
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/436 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>