[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

 

 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการช้างซอคเก้อร์สกูล 2014
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวนการโรงเรียนพร้าววิทยาคม และโรงเรียนแม่แตง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนจอมทอง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนจอมทอง ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกอบกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมกลอนสดนักเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 1 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมพัฒนาครูไทย ขอเชิญประชุม"โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
สมาคมพัฒนาครูไทย ขอเชิญประชุม"โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
ขอเชิญสมัครเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการเงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญประชุม
ขอเชิญประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2558โครงการคืนครูให้นักเรียน
การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. 2558โครงการคืนครูให้นักเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าจ้างนักการภารโรง
การจัดสรรงบประมาณปี 2558 ค่าจ้างนักการภารโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา ฯ ประจำปี 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา ฯ ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
12 พ.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปี ทุกระดับชั้น ปีการศกึษา 2557
สพม.34 ขอเชิญโรงเรียนร่วมประชุมหลอมข้อมูล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 พ.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเขิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการ"ประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม"
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเขิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชน สมัครเข้าร่วมโครงการ"ประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/457 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin