[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 

 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม จอมทอง แม่แจ่ม ไชยปราการ และสันกำแพง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริการ (เอ.ยู.เอ)
สพฐ.ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริการ (เอ.ยู.เอ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปตท.จัดกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
ปตท.จัดกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง วิชาชีววิทยา 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง วิชาชีววิทยา 1 ตำแหน่ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
งบปี 2577 ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
งบปี 2577 ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก
สพม.34 ขอความร่วมมือโรงเรียนกรอกข้อมูลแบบรายงานผลการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประกาศสอบราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน อุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้กับนักเรียนพักนอน
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประกาศสอบราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน อุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้กับนักเรียนพักนอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประกาษสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระไฟฟ้า"
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประกาษสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระไฟฟ้า"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดกรองฯ ขั้นตอนที่ 1 โครงการ ODOD
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน อาจารย์ผู้เข้าประชุมการจัดทำโครงร่างองค์กร
เรียน อาจารย์ผู้เข้าประชุมการจัดทำโครงร่างองค์กร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การนิเทศติดตามการนิเทศภายในโรงเรียนต้นแบบ ครั้งที่ 1
สพม.34 จัด ศน.เพื่อติดตามงานการนิเทศ ครั้งที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งแบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งแบบรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรืื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตปี 2557
ประกาศกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตปี 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน คุณครูพัสดุโรงเรียน
เรียน คุณครูพัสดุโรงเรียน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU - ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU - ASEAN Forum ส่วนภูมิภาค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานเกษียนอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียและศึกษานิเทศก์
ขอเชิญร่วมงานเกษียนอายุราชการผู้อำนวยการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียและศึกษานิเทศก์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การนำเสนอผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices
สพม.34 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/428 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>