[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 11:36:44

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 8 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 8 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกาาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร(ปวส.)สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม 5 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพม.34 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกุหลาบวรรณ ด้วย คุณแม่เผียน กุหลาบวรรณ อายุ 92 ปี มารดาของ นางพรพรรณ ลีลาพัทธนันท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดประจ 4 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. ประชาสัมพันธ์ขอมูลแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ 4 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานการค้ามนุษย์ขอเชิญส่งทีมเข้าประกวดฟ้อนเล็บในกิจกรรมข่วงละอ่อนเจียงใหม่ ครั้งที่2 ประจำปี 2559 \"720 ปี๋ สะหรีเจียงใหม่ ละอ่อน 4 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Thailand English Online Contest by EOL System ครั้งที่ 2 และขอความสนับสนุนส่งอาจารย์เข้าร่วมมอบรมเครื่องมือช่วยยกระดับภาษาอังกฤษ EOL Corporate System 3 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด 3 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 2 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 ร 2 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ธอส.ขอเรียนเชิยร่วมงาน ประชารัฐเพื่อคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่ ให้ยั่งยืน 1 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ศุลย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2560 1 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ( สควค. ) ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ( บรรจุชุดที่ 2 ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค 1 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการงดจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหว่างเวลา 18.00 น 1 ส.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ (Thailand International Mathematics Competition 2016 : TIMC 2016) เวทีคู่ขนาน TIMC 2016 30 ก.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจติดตามเพจโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาชีพ ๑ โรงเรียน ๑ ธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม สพม.๓๔ 29 ก.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สโมสรไลออนสากลภาค 310-เอ 1 ประเทศไทย เลื่อนวันการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯครั้งที่ 22/2559 29 ก.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศการสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น กรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 29 ก.ค.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพม.34 ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวสิทธิสงคราม ด้วย คุณแม่สุก สิทธิสงคราม อายุ 86 ปี มารดา ของ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.34 ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 1 หมู 10 ต.ป่าซาง อ.เชียงรุ่ง จ.เชียงราย โดย สำนัก 27 ก.ค.2559


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/506 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>