[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
14 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม,ฮอดพิทยาคม และแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ส่งคำสั่ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม,ฮอดพิทยาคม และแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,กาวิละวิทยาลัย และปายวิทยาคาร เรื่อง ส่งคำสั่ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,กาวิละวิทยาลัย และปายวิทยาคาร เรื่อง ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งเอกสาร
ส่งเอกสาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันฟิสิกข์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28
การแข่งขันฟิสิกข์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
อนุมัติจัดสรรงบประมารปี 2558 รายการค่าก่อสร้าง
อนุมัติจัดสรรงบประมารปี 2558 รายการค่าก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2558 รายการผูกพันเดิม(ค่าก่อสร้าง)
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2558 รายการผูกพันเดิม(ค่าก่อสร้าง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557)
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
13 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอให้อำนวยความสะดวกในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ขอให้อำนวยความสะดวกในการจัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งรายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
แจ้งรายชื่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ต.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(ฉบับแก้ไข)โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ช6 ที่ 49
(ฉบับแก้ไข)โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ช6 ที่ 49
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 และมาตรา 85
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 และมาตรา 85
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ กิจกรรม (OBEC AWARDS)
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคเหนือ กิจกรรม (OBEC AWARDS)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.นเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรีโครงการ พสวท.ปีการศึกษา 2558
ม.นเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรีโครงการ พสวท.ปีการศึกษา 2558
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท นานมี่บุ๊คส์ จำกัด เชิญชวนเข้าร่วม"โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย"
บริษัท นานมี่บุ๊คส์ จำกัด เชิญชวนเข้าร่วม"โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ช6 ที่46
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ช6 ที่46
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด!!รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน
ด่วนที่สุด!!รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รอบ 12 เดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง/ประธานกลุ่มดอย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
สพม.34 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ต.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง/ประธานกลุ่มดอย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/445 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>