[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557 (เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มดอย)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มดอย)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดสรรงบปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายกาคค่าไฟฟ้า
การจัดสรรงบปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายกาคค่าไฟฟ้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
จัดสรรงบประมาณปี 57 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าไฟฟ้า)
จัดสรรงบประมาณปี 57 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าไฟฟ้า)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง ทบทวนแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนตามโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย/วัฒโนทัยพายัพ/กาวิละวิทยาลัย/สันกำแพง/ฝางชนูปถัมภ์/สันป่าตองวิทยาคม/ห้องสอนศึกษา/แม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
จัดสรรงบประมาณปี 57 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จัดสรรงบประมาณปี 57 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งรายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ /โรงเรียนพร้าววิทยาคม /โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม /โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การเสนอขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
การเสนอขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น. ช่อง NBT และโปรดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมรายการ / เลขาธิการ กพฐ.
ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 14.00 - 15.30 น. ช่อง NBT และโปรดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมชมรายการ / เลขาธิการ กพฐ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ และเกณฑ์การพิจารณาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
ประชาสัมพันธ์ คู่มือ และเกณฑ์การพิจารณาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เรื่องแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
แต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
การสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งวารสารรปะชาสัมพันธ์ "สพม.34" ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
ส่งวารสารรปะชาสัมพันธ์ "สพม.34" ปีที่ 4 ฉบับที่ 7
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาประเภทคัดเลือก (โควตา) ผู้มีคุณธรรม นำความรู้ ประพฤติดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2558
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการและพนักงานดูแลสวน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการและพนักงานดูแลสวน ปีการศึกษา 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน "กิจกรรมเดิน - วิ่ง รณรงค์ Smart Spending...Smart Saving"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน "กิจกรรมเดิน - วิ่ง รณรงค์ Smart Spending...Smart Saving"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 14.05 - 14.50 น. ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 ตอน 17 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ
วันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 14.05 - 14.50 น. ขอเชิญชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางช่อง 9 ตอน 17 ปี โครงการเพชรยอดมงกุฎ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ก.ย.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/439 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>