[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
25 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่ง(เลื่อวิทยฐานะชำนาญการ)
เรื่อง ส่งคำสั่ง(เลื่อวิทยฐานะชำนาญการ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่ง(เลื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
เรื่อง ส่งคำสั่ง(เลื่อวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก (โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม)
เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจอมทอง ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมระบบและโทรทัศน์ขนาดาจอภาพไม่กว่า 46 นิ้ว
โรงเรียนจอมทอง ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุม และบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมระบบและโทรทัศน์ขนาดาจอภาพไม่กว่า 46 นิ้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "สพม.34 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "สพม.34 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "สพม.34 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ "สพม.34 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งคำสั่ง
ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เศรษฐกิจและชลประทานโรงเรียนชนบทห่างไกลที่เข้ารับการคัดเลือกการจัดหาประโยชน์ในที่ดิน
โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เศรษฐกิจและชลประทานโรงเรียนชนบทห่างไกลที่เข้ารับการคัดเลือกการจัดหาประโยชน์ในที่ดิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การรายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
เรื่อง การรายงานข้อมูลการจ้างพนักงานราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน
เรื่อง แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคล เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ และภาษาจีน จำนวน ๒ อัตรา
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคล เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ และภาษาจีน จำนวน ๒ อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ทุนการศึกษาโครงการ "7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ เบี้ยงเลี้ยง ภาหนะ และค่าที่พัก สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ. 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (รายชื่อดังแนบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง สำรวจโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขออนุญาตเข้าติดตั้งระบบและทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution)
ขออนุญาตเข้าติดตั้งระบบและทดสอบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/449 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>