[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
19 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประสงค์จะผลิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สมารถขอรับทุน ตามประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ และสนับสนุนขอรับทุน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประสงค์จะผลิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สมารถขอรับทุน ตามประกาศหลักเกณฑ์สนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฯ และสนับสนุนขอรับทุน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการนำส่งบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SDA:Service Delivery Agreement)
เรื่อง การจัดทำข้อตกลงการนำส่งบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (SDA:Service Delivery Agreement)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (โรงเรียนสันติสุข และแม่ตื่นวิทยาคม)
เรื่อง การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (โรงเรียนสันติสุข และแม่ตื่นวิทยาคม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่ิอง การฝึอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 5 หลักสูตร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียน(เฉพาะแม่ฮ่องสอน)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม (เรื่องอนุญาตให้พานักเรียนออกนอกสถานที่)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เรื่อง อนุญาตให้พานักเรียนออกนอกสถานที่)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)
เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการประเมินรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวศึกษา และบ้านพักครูแบบ 203/27
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวศึกษา และบ้านพักครูแบบ 203/27
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง จัดส่งเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนพิการเรียนร่วม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (รายชื่อดังแนบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : ข่าวด่วน
เรื่อง ขอแจ้งให้รับใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2555 ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.34 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
เรื่อง ส่งคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อโรงเรียนตามโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" รุ่นที่ 1-5
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อโรงเรียนตามโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" รุ่นที่ 1-5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษาเพื่อพั?นาการเรียนการสอน (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม)
เรื่อง เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดหาสื่อวัสดุการศึกษาเพื่อพั?นาการเรียนการสอน (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำหรับการประชุม
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นสถานที่ประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญวิทยากรการประชุมจัดทำฐานข้อมูล
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/446 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>