[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 09:17:30

เลือกหมวดหมู่   

หนังสือราชการ สพม.34   การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2556 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2556 31 ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออาหาร เครื่องนอน และเครื่องครัวสำหรับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก 31 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   แนวทางปฏิบัติในการต่อสู้การระบาดโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน / ศูนย์เด้กเล็ก 31 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ตะกั่วในสีทาอาคาร ภัยที่ป้องกันได้ 31 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 31 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ 31 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ส่งคำสั่ง 31 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๖ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   สำรวจข้อมูลและแจ้งแนวปฎิบัติการขอช่วยราชการ 30 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคเหนือ 30 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 30 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   สำรวจข้อมูลและแจ้งแนวปฎิบัติการขอช่วยราชการ 30 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30 ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชาสัมพันธ์ส่งโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อเข้าประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 29 ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนมหิดลนุวิทยานุสรณ์ ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, กาวิละวิทยาลัย, ดอยสะเก็ดวิทยาคม, ฝางชนูปถัมภ์, ห้องสอนศึกษา 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง เชิญร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกจากประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 29 ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 8 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ขอเชิญประชุม 29 ก.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/498 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>