[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
22 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การสำรวจข้อมูล บ้านพักนักเรียน และบ้านพักครู โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก
เรื่อง การสำรวจข้อมูล บ้านพักนักเรียน และบ้านพักครู โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 6/2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมฌานปนกิจกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสสมาคมมีอายุ 40 ปี ในปี 2556
สมาคมฌานปนกิจกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสสมาคมมีอายุ 40 ปี ในปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมฌานปนกิจกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสมทบ ส.พ.ค.
สมาคมฌานปนกิจกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกสมทบ ส.พ.ค.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู โรงเรียนในพื้นที่สุง และพื้นที่ยากลำบาก
ด่วนที่สุด เรื่อง การสำรวจข้อมูลบ้านพักนักเรียนและบ้านพักครู โรงเรียนในพื้นที่สุง และพื้นที่ยากลำบาก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมภาษาพม่าเบืองต้น คร้้งที่ 14 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมภาษาพม่าเบืองต้น คร้้งที่ 14 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผุ้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผุ้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนแม่แตง ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม
โรงเรียนแม่แตง ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.34 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.34 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา08.00 น. ณ ห้องยางเนิ้ง และในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.34 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา08.00 น. ณ ห้องยางเนิ้ง และในวันพุธ ที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.34 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ในโอกาสที่โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2556
โรงเรียนสารภีพิทยาคม ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.34 ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.ในโอกาสที่โรงเรียนเข้ารับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน) ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนห่างไกลพักนอน) ปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.2 (NT) และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับท้องถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (City Hubs / สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ (City Hubs / สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรโครงการวิ่งและขี่จักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนภาคใต้
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายบัตรโครงการวิ่งและขี่จักรยานทางไกลเพื่อสันติภาพแด่ครูชายแดนภาคใต้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเล่าเรื่องจากความประทับใจฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด!!! เรื่อง การรับนักเรียนโควตาเตรียมอุดม ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/417 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>