[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 05:15:03

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอแสดงความยินดี กับ เหรียญทอง Marching Contest และ เหรียญทอง Show Contest วงโยธวาทิตโรงรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนเครือข่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย นำนักเรียนประกวดวงโยธวาทิตระดับโลก ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาในรายการ 'ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2556 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   แบบฟอร์มการสมัคร/การโอนเงิน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เชิญร่วมงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค 6 จุด 29 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโครงการ NEdNet (UniNet) 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ผลการคัดเลือกทีมนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงการการอบรมการพัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ขอเชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การสนับสนุนทุนวิจัย 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการศึกษา 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง เร่งรัดการใช้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   หนังสือโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เรื่อง เชิญร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่่อง การประเมินส้วมโรงเรียนตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน 26 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การกรอกข้อมูลลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรงและบุคลากรอื่นๆ 26 ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชิญประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญเนื่องในวาระครบรอบ 90 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 25 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 25 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 37 พุทธศักราช 2556 " มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย " 25 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 37 พุทธศักราช 2556 " มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย " 25 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 25 ก.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/497 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>