[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 15:41:04

เลือกหมวดหมู่   

หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง แจ้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโครงการโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากล 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ขอความร่วมมือในการทำวิจัย เรื่อง พฤติกรรมวัยรุ่น 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ฯ 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2556 พัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ครั้งที่ 1/2556 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างอัตราจ้าง 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งพนักงานราชการ 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การยืนยันข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.56 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 16 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและนักเรียนเดินทางไปประกวดโยธวาทิตระดับโลก World Music Contest ครั้งที่ 17 15 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การติดตามการควบคุมไข้เลือดออก 15 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การสนับสนุนน้ำเสริมไอโอดีนและยาเม็ดธาตุเหล็ก 15 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ประจำปี 2556 15 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   แบบกรอกข้อมูลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 15 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2556 15 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การประชุมผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา 15 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงระบบ (Education development system) 15 ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนนวิมนทราชูทิศ พายัพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ แลพนักงานขับรถ 12 ก.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา 12 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ 12 ก.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การนิเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 12 ก.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/492 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>