[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 


 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
5 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การปรับเปลี่ยนเวลาการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2556
สพม.34 ขอปรับเปลี่ยนกำหนดการประเมินใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงรียนฝางชนูปถัมภ์ เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน
โรงรียนฝางชนูปถัมภ์ เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงรียนฝางชนูปถัมภ์ เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน
โรงรียนฝางชนูปถัมภ์ เรียนเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษาเพื่อรับ "ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ"
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสพม.34 ทุกโรง
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 2 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานที่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดค่ายอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดี ภวายในหลวง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา2556 ประเด็นแก้ไขปัญหา เหล้า และสิ่งเสพติด จำนวน 4 ค่าย 4 ภูมิภาค
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การปรับเเปลี่ยนกำหนดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา
สพม.34 มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกำหนดวันแข่งขันใหม่ เป็นวันที่ 2 กรกฎาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" ประจำปี 2556
เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุมครูและคณะกรรมการนักเรียน เพื่อเตรียมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูประกอบการสอนสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความพกพร่องทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3
เรื่อง เชิญประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูประกอบการสอนสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความพกพร่องทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลุกเสือ 4 ภูมิภาค 5 หลักสูตร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข(เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การประชุมปฏิบัติการนิเทศและประเมินเชิงลึก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
เรื่อง การประชุมปฏิบัติการนิเทศและประเมินเชิงลึก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนานักยริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 3
เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนานักยริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)รุ่นที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2555
ผลการคัดเลือก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ประสบภัยธรรมชาติ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
เรื่อง การของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่ประสบภัยธรรมชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การของบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ และทุกคนในสังคมเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เรื่อง การของบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ และทุกคนในสังคมเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/475 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin