[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 20:07:14

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวด่วน   ขอเชิญประชุมและสรุปผลงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 14 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญประชุมและสรุปผลงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ขอความร่วมมือเชิญชวนลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมโครงการ "ทำความดี จิตอาสา สู่สากล" 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 19 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา) 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการบทบาทภารกิจและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 14 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนห้องสอนศึกษา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 14 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา รับสมัครครูสอนภาษาบาลี 14 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญชวนโรงเรียนจัดส่งนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 14 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เปิดสอนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพสำหรับครูชาวต่างประเทศ 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผุ้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูู"ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ขอเชิญครูโครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา "สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพ้นภัยยาเสพติด" 14 ส.ค.2556
ข่าวด่วน   หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 14 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคม 14 ส.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/504 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>