[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
4 ต.ค.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด การรายงานงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
รายงานงบประมาณ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
3 ต.ค.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 22 ปี 55 การแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 22 ปี 55การแข่งขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษ กลุ่มโรงเรียนเรียนร่วม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ต.ค.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ค่าวัสดุการศึกษา (โต๊ะ-เก้อาอี้นักเรียน)
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ค่าวัสดุการศึกษา (โต๊ะ-เก้อาอี้นักเรียน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ต.ค.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระ และครูชาวต่างชาติเข้ารับการอบรม
เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และครูชาวต่างชาติทุกคน เข้ารับการอบรม ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ต.ค.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
สำรวจข้อมูลครูแนะแนว /ครูการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ขอให้กรอกแบบฟอร์ม ส่งคืน สพม.34 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒
ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดส่งสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เีรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
เีรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๔๔
ขอความร่วมมือแจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สนใจ ส่งใบสมัครไปยัง AUA
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
การทำข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์
ขอแจ้งตอบรับมายังโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
เรื่อง แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 รายการค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ไซเบอร์คิกฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ค่าวัสดุการศึกษา (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 ค่าวัสดุการศึกษา (โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ครอสเวิร์ดเกมฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ชั้น ม.6
การหฃอมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน ของนักเรียน ชั้น ม.6
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญคณะครู เเละผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาล บอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555
ขอเชิญคณะครู เเละผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานเทศกาล บอลลูนนานาชาติ ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2555 ดังเอกสารที่เเนบมาพร้อมนี้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมงาน EDUCA 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมงาน EDUCA 2012 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 5
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง สัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน
ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถานศึกษาถือปฏิบัติต่อไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษในสังกัด สพม.34 ประชาสมพันธ์การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตรกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้เเก่นักเรียนทุกสังกัดใน 17 จังห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/378 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>