[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
28 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษในสังกัด สพม.34 ประชาสมพันธ์การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตรกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ในวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้เเก่นักเรียนทุกสังกัดใน 17 จังห
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกวารสารยุวกาชาด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาแผนที่-เข็มทิศ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม(เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ)
เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย(เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ)
เรื่อง ขออนุญาตไปต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554
เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง สำรวจระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและระบบอินเทอร์เน็ต ปีการศึกษา 2555
เรื่อง สำรวจระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและระบบอินเทอร์เน็ต ปีการศึกษา 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันวิชาการเตรียมสอบรับราชการขงเบ้ง จัดโครงการอบรมพัฒนาติวเข้ม สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
สถาบันวิชาการเตรียมสอบรับราชการขงเบ้ง จัดโครงการอบรมพัฒนาติวเข้ม สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ตำแหน่งผู้อำนวยการ)
รายละเอียดบัญชีแนบท้าย ( ผู้บริหารสถานศึกษา )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ)
รายละเอียดบัญชีแนบท้าย ( รองผู้บริหารสถานศึกษา )
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องส้วมสุขสันต์
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องส้วมสุขสันต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องส้วมสุขสันต์
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องส้วมสุขสันต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : ข่าวด่วน
รายงานข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
รายงานข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 3 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
แนวปฏิบัติการส่งผลงานเพื่อขอหรือมีเลื่อนวิทยฐานะ (ว.17)
แนวปฎิบัติการส่งผลงานเพื่อขอหรือมีวิทยฐานะ (ว.17)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งคำสั่ง
ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้(เพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งข้าราชการครูขอชำนาญการ(ฝางชนูปถัมภ์)
ครู คศ.1 ขอวิทยฐานะชำนาญการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
เรื่อง การประชุมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 ก.ย.2555 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
เรื่อง การประชุมโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/377 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>