[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 16:37:57

เลือกหมวดหมู่   

หนังสือราชการ สพม.34   โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Young professional Retailer รุ่นที่ 3 21 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การนับตัวข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่คาดว่าจะมีตัวอยู่จริง 21 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเรียนเชิญร่วมทาบุญวันสถาปนาโรงเรียนจอมทองครบรอบ ๕๓ ปี 21 ส.ค.2556
ข่าวด่วน   เรียกบรรจุ นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา และ นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะ 21 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกบรรจุ นายภาริทธิ์ อมรรัตนปัญญา และ นายพิพัฒน์พงศ์ กันทะ 21 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   งานมหกรรมอาเซียนสัญจร รอบภาคเหนือ (ครั้งที่ 4) 21 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดยอเต่าวิทยาคม, ดอยสะเก็ดวิทยาคม, แม่แตง, สะเมิงพิทยาคม, สันป่ายาง, หอพระ, ฮอดพิทยาคม 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เรื่อง การแก้ไขคำสั่ง 20 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ธอส.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารอาอาคสงเคราะห์ 20 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายที่ทำการสำนักงาน 20 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ 2556 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุรธรรม จริยธรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด้กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2557 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   โรงเรียนสันกำแพง ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Duo กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าฯ ,สบเมยวิทยาคม, ฮอดพิทยาคม 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2556 20 ส.ค.2556
หนังสือราชการ สพม.34   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ 19 ส.ค.2556
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการในสังกัด สพฐ.เข้าร่วงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 19 ส.ค.2556


กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/506 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>