[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Calendar
Download
สพฐ.
ติดต่อเรา
 
Admin   

 

 

 
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
30 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556
เชิญชวนให้สถานศึกษาจัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์
สพม.34 เชิญผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการ โรงเรียนละ 1 คน สมัครเข้ารับการอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการแนะแนวการศึกษาต่อฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ "เฟสบุ๊ค" ศูนย์ประสานงานลูกเสือฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
30 พ.ค.2556 : ข่าวด่วน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ว5 เชิงประจักษ์)
เอกสารในการส่ง ว 5 เชิงประจักษ์
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การเตรียมความพร้อมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "สีสัน เมืองไทย" ครั้งที่ 8/2556
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "สีสัน เมืองไทย" ครั้งที่ 8/2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย)
เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารข่าว อย. report เดือนเมษายน 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556
ด่วนที่สุด เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญประชุม เรียนประธานกลุ่มดอยสุเทพ,ดอยสามหมื่น , ดอยอ่างขาง ,ดอยสัพพัญญู ,ดอยอินทนนท์, ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,หอพระ , บ้านกาดวิทยาคม, สันป่ายางวิทยาคม
ขอเชิญประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน แม่ตื่นวิทยาคม , สันติสุข , จอมทอง ,อมก๋อยวิทยาคม, แม่หอพระวิทยาคม, แม่สะเรียง"บริพัตรฯ" เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ,อรุโณทัยวิทยาคม ,แม่ลาน้อย ฯ, และสะเมิงพิทยาคม เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง
ย้ายและแต่งตั้ง /ใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
ย้ายและแต่งตั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/473 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin