[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
สรุปผลการรับนักเรียน(ห้องเรียนปกติ)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งคำสั่ง
ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
เรื่อง เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณราจจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ยังจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555 ไม่แล้วเสร็จ
เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ยังจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555 ไม่แล้วเสร็จ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณราจจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระ, แม่แตง, เชียงดาว, ฝางชนูปถัมภ์, ปายวิทยาคาร, แม่ลาน้อยฯ, สันกำแพง, สันติสุข, แม่แจ่ม, ยุพราชวิทยาลัย
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณราจจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่แจ่ม รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนแม่แจ่ม รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอก ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
เรื่อง กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 2 ครั้ง.
17 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครู ตามโครงการวิจัยการประเมินวิทยฐานะครู
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครู ตามโครงการวิจัยการประเมินวิทยฐานะครู
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมปฏิบัติการชี้แจงเป้าหมายและตัวชี้วัดของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556
ขอความร่วมมือแจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวบรวมข้อมูล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญชม นิทรรศการเกษตรแนวทฤษฎีใหม่และรับแจกเมล็ดพันธุ์พระราชทาน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การพัฒนาอาหารปลอดภัยปลอดโรคในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 พ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ
การประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 เพื่อให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/469 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin