[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อปละนวัตกรรมการเรียนการสอน
เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อปละนวัตกรรมการเรียนการสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยโรงเรียนแม่แจ่ม
ขอใช้ตำแหน่งว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว
ขอใช้ตำแหน่งว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความร่วมมือร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ
ขอความร่วมมือเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การแนะนำการศึกาา Hsing Kuo University, Taiwan และการทำ MOU
เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.6 และผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมลงนามความร่วมมือ MOU
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ที่จะเดินทางมาประชุม เรื่อง การนิเทศภายในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4-5 ก.ค.56 ณ โรงแรม ธาริน เชียงใหม่ ขอท่านนำหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง ที่แจกให้โร
แจ้งผู้ที่จะเดินทางมาประชุม เรื่อง การนิเทศภายในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4-5 ก.ค.56 ณ โรงแรม ธาริน เชียงใหม่ ขอท่านนำหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง ที่แจกให้โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจอมทอง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอก คณิตศาสตร์
โรงเรียนจอมทอง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอก คณิตศาสตร์
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
1 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้"เรื่องประชาธิปไตย และการกระจายจำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด"
เรื่อง อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้"เรื่องประชาธิปไตย และการกระจายจำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระหนี้คืนแก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยนายสหรัถ. ศรีมูลใจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการภารโรงเรียน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านบ้านหนองบัว ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ด้วยนายสหรัถ. ศรีมูลใจ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักการภารโรงเรียน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองบัว ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : ข่าวด่วน
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่
เชิญร่วมพิธีเปิด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ , เชียงดาววิทยาคม,ฮอดพิทยาคม, และจอมทอง เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู สายบริหารสถานศึกษา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : ข่าวด่วน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง การจัดทำข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 5 ปี
การจดทำข้อมูล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
หนังสือโรงเรียนกาวิะลวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักเรียนร่วมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม (PURE LOVE FAMILY)
หนังสือโรงเรียนกาวิะลวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์นักเรียนร่วมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม (PURE LOVE FAMILY)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง การจัดทำข้อมูลบุคลากรในสถานศึกษา 5 ปี
การจัดทำข้อมูล
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28 มิ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เสนอชื่อนักเรียนเพื่อสมัครเข้ารับทุนมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 (เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/487 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin