[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
26 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการ"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
การประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้รับผิดชอบโครงการ"นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญคณะกรรมการประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือครูสอนสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เชิญคณะกรรมการประชุมปฎิบัติการจัดทำคู่มือครูสอนสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ประจำปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (รายชื่อดังแนบ)
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจอมทอง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม จำนวน 2 อัตรา
โรงเรียนจอมทอง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม จำนวน 2 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจอมทอง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนจอมทอง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม ๒๕๕๖
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การสรรหาครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
การสรรหาครูผู้สอนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 4 ชุด
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 4 ชุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 4 เครื่อง
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สีขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 4 เครื่อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง การขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จลูกจ้างสำหรับผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2556
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
24 เม.ย.2556 : ข่าวด่วน
เรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย
ผู้สอบขึ้นบัญชี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ครูผู้ช่วย
ผู้สอบขึ้นบัญชี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
24 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งโอนเงินงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ (เดือนเมษายน-กันยายน 2556)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข, สันป่ายางวิทยาคม
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
24 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จังหวัด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง อนุญาตข้าราชการไปต่างประเทศ
เรื่อง อนุญาตข้าราชการไปต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา(เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่(เรื่อง อนุญาตข้าราชการไปต่างประเทศ)
เรื่อง อนุญาตข้าราชการไปต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/462 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin