[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
11 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การสือหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เรื่อง การสือหาหลักทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนฮอดพิทยาคม รับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนฮอดพิทยาคม รับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนการสอนภาษาจีน
ขอความร่วมมือโรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ แจ้งความจำนงและดำเนินการรับสมัคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม-ไทย ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนเรียนฟรี)
สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม-ไทย ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น (ทุนเรียนฟรี)
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การแต่งตั้งกรรมการระดับสนามสอบในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET
ขอความร่วมมือโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ขอให้ทุกโรงเรียน Download ได้ที่ www.secondary34.go.th
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555
เรื่อง ส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2555
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม(เรื่อง จัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นๆ)
เรื่อง จัดทำคู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่นๆ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปต่งประเทศ
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปต่งประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
เรื่อง ขออนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่อง เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเรื่อง เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝันประจำปีงบประมาณ 2556
เรื่อง จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝันประจำปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2556
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีในหัวข้อ "นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน"
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีในหัวข้อ "นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกับการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตานักเรียนหายออกจากบ้าน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปาดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง เนื่องในเทศกาลงานสัปาดาห์สงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
9 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด!!! เรื่อง การรายงานการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอเชิญประชุม
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ขอเชิญประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2556 : ข่าวด่วน
ประกาศห้องสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย วันที่ 13 ม.ค.56
ประกาศห้องสอบ
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 2 ครั้ง.
9 ม.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้องสอบคัดเลือก ครูผู้ช่วย วันที่ 13 ม.ค.56
ประกาศห้องสอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 207/413 ->
<< 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 >>