[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
3 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานราชการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "สีสัน เมืองไทย" ครั้งที่ 8
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ "สีสัน เมืองไทย" ครั้งที่ 8
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรืื่อง ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากรสายบริหารสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญปล่อยปลาเข้าพรรษา
ขอเชิญทำพิธีปล่อยปลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ก.ค.2556 : ข่าวด่วน
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญปล่อยปลาเข้าพรรษา
ขอเชิยทำพิธีปล่อยปลา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศประเทศ" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ข้าวไทย เด็กไทย เรียงความชิงแชมป์ประเทศประเทศ" ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมไทย การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
สโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ1 ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือสารานุกรมไทย การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขันกิจกรรมเยาวชน ประจำปี 2556
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การประกวดและแข่งขันกิจกรรมเยาวชน ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 318 ล./38(พิเศษ) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 318 ล./38(พิเศษ) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อปละนวัตกรรมการเรียนการสอน
เรื่อง ขอเชิญประชุมสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้สื่อปละนวัตกรรมการเรียนการสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยโรงเรียนแม่แจ่ม
ขอใช้ตำแหน่งว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม เรื่อง ขอใช้ตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว
ขอใช้ตำแหน่งว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความร่วมมือร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ
ขอความร่วมมือเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การแนะนำการศึกาา Hsing Kuo University, Taiwan และการทำ MOU
เชิญชวนนักเรียนชั้น ม.6 และผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมลงนามความร่วมมือ MOU
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้ที่จะเดินทางมาประชุม เรื่อง การนิเทศภายในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4-5 ก.ค.56 ณ โรงแรม ธาริน เชียงใหม่ ขอท่านนำหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง ที่แจกให้โร
แจ้งผู้ที่จะเดินทางมาประชุม เรื่อง การนิเทศภายในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 4-5 ก.ค.56 ณ โรงแรม ธาริน เชียงใหม่ ขอท่านนำหนังสือ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุง ที่แจกให้โร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 ก.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจอมทอง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอก คณิตศาสตร์
โรงเรียนจอมทอง ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา วิชาเอก คณิตศาสตร์
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
1 ก.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้"เรื่องประชาธิปไตย และการกระจายจำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด"
เรื่อง อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้"เรื่องประชาธิปไตย และการกระจายจำนาจการบริหารจากส่วนกลางสู่จังหวัด"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/412 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>