[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
18 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียน
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : ข่าวด่วน
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เพิ่มเติม เรื่อง แนวทางการลดสัดส่วนสายสามัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมงาน "มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยรังสิต" (RSU Islamic and Arable Language Expo 2013)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง กิจกรรมโค้ชเทรนนิ่ง สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมป์เปี้ยน ปี 3
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แม่ริมวิทยาคม และกาวิละวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทอดถวาย ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
ด้วย กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทอดถวาย ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(เพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(เพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 และปฏิทินการดำเนินงาน
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2/2556 และปฏิทินการดำเนินงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การสัมมนาวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสัมมนาวิชาการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นรุ่นที่ ๑๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่
เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง, แม่ตื่นวิทยาคม, ห้องสอนศึกษา
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง, แม่ตื่นวิทยาคม, ห้องสอนศึกษา
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสันกำแพง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับรองบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์
โรงเรียนสันกำแพง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับรองบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนสันกำแพง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับรองบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์
โรงเรียนสันกำแพง ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับรองบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 พ.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
การตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/457 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin