[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
2 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด รับสมัครประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์
บริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด รับสมัครประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการนำร่องการส่งเสริมศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคลในโรงเรียนผู้นำการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
แจ้งกำหนดการประเมินของสำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สพฐ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2556
เรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับผู้้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบ 9 มาตรฐานตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม(เรื่อง ส่งคำสั่ง)
เรื่อง ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนพิธี"สระเกล้าดำหัว" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เลื่อนพิธี"สระเกล้าดำหัว" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่ง(แก้ไข วฐ.ชำนาญการ)
เรื่อง ส่งคำสั่ง(แก้ไข วฐ.ชำนาญการ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่ง(เลื่อน วฐ.ชำนาญการ)
เรื่อง ส่งคำสั่ง(เลื่อน วฐ.ชำนาญการ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่ง(แก้ไข วฐ.ชำนาญการ)
เรื่อง ส่งคำสั่ง(แก้ไว วฐ.ชำนาญการ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1 เม.ย.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : ข่าวด่วน
การแก้ไขคำสั่ง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การแก้ไขคำสั่ง เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 3 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : ข่าวด่วน
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชี เชียงรายเขต 3 ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : ข่าวด่วน
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชี เชียงรายเขต 3 คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : ข่าวด่วน
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ไปขึ้นบัญชี เชียงรายเขต 3 คหกรรม
ผู้สอบแข่งขันได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและคำสั่งแก้ไขที่เกี่ยวข้อง(ไฟล์ที่2)
เรื่อง ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและคำสั่งแก้ไขที่เกี่ยวข้อง(ไฟล์ที่2)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและคำสั่งแก้ไขที่เกี่ยวข้อง(ไฟล์ที่1)
เรื่อง ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและคำสั่งแก้ไขที่เกี่ยวข้อง(ไฟล์ที่1)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม)
เรื่อง ส่งคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/378 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>