[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 23:58:05

เลือกหมวดหมู่   

ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งข่าว ความคืบหน้าของ กบข. 2 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 2 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 2 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557 2 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) 2 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา 1 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   แจ้งจัดสรรงบประมาณและการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 1 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขออนุญาตไปต่างประเทศ 1 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "สานต่อโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ศตวรรษที่ 21" 31 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนจอมทองประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ก่ารจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอเชิญเข้าอบรมปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวและบุคลากรทางการแนะแนว 31 มี.ค.2557


กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/503 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>