[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
30 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม)
เรื่อง ส่งคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง(เพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ร่างแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ครั้งที่1 (1 เมษายน 2555) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555) (แก้ไขตามคำสั่งปรับเงินตาม ว.30)
เรื่อง ร่างแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ครั้งที่1 (1 เมษายน 2555) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2555) (แก้ไขตามคำสั่งปรับเงินตาม ว.30)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2555 ของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์ฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, จอมทอง, สันกำแพง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือฯ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 (รายชื่อดังแนบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งร่างคำสั่ง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งร่างคำสั่ง โรงเรียนขุนยวมวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม(เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งร่างคำสั่ง โรงเรียนห้องสอนศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งร่างคำสั่ง โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย(เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)
เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง การเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันค่าอาหารเด็กพักนอน ประจำปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556
แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานขอผูกพันงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การกรอกข้อมูลออนไลน์จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
สถานศึกษากรอกข้อมูลครบถ้วนทุกโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนโดยวิธีพิเศษ จำนวน 97 รายการ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนโดยวิธีพิเศษ จำนวน 97 รายการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29 มี.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ฯ
เรื่อง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ฯ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/377 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>