[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 16:05:44

เลือกหมวดหมู่   

หนังสือราชการ สพม.34   แจ้งหมายเลข FAX สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 053-112976 25 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 25 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ส่งรายงานผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ของเยาวชนผู้่รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์ฯ 25 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิดำรงชัยธรรม รุ่นที่ 16/2557 25 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลข Fax ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 25 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงิน 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง ขอเชิญร่วมลงคะแนนป๊อปปูล่าร์โหวตผลงานภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย 24 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   กำชับย้ำเตือนการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านถูกเพลิงไหม้ 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านถูกเพลิงไหม้ 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาความสามารถด้านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สมทบ 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เชิญประชุมการจัดทำฐานข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 24 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 23 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 3 ปี 2557 21 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค 21 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา 21 มี.ค.2557


กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/500 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>