[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

  

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
11 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ร่วมรับฟังการเสวนา “การศึกษาไทยในศตวรรตที่ ๒๑”
ขอประชาสัมพันธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.พ.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ร่วมรับฟังการเสวนา “การศึกษาไทยในศตวรรตที่ ๒๑”
ขอประชาสัมพันธ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
11 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การตรวจรับงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution System) ตามงวดงานที่ 4 และ 5
การตรวจรับงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Solution System) ตามงวดงานที่ 4 และ 5
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.พิษณุโลก รับโอนข้าราชการครู จำนวน 4 อัตรา
อบจ.พิษณุโลก รับโอนข้าราชการครู จำนวน 4 อัตรา
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมค่่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนปีที่ 3
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมค่่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนปีที่ 3
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมประชุมสัญจร
สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมฯร่วมประชุมสัญจร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 "
เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 "
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : ข่าวด่วน
ด่วนที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูฯ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการให้สามารถเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
อบรมวันที 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเมอร์เคียว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ยกเว้นโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกตรง
แจ้งการพิมพ์หนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย ปี2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชุม
ประธานกรรมการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การกรอกข้อมูลออนไลน์จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
สพม.34 ขอแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรายงานออนไลน์ตามระบบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2557
เรื่อง เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
7 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะพัฒนาโปรแกรมและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ inspiring science ณ ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะพัฒนาโปรแกรมและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ inspiring science ณ ประเทศอังกฤษ และฝรั่งเศส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7 ก.พ.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่องขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) และขั้นความรู้ชั้นสูง (A.C.T.)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/483 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin