[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
22 ต.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ต.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๔ ค(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๔ ค(๒) ในตำแหน่งที่ว่าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เรื่อง การบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเลือกสรรบุคลากร ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเลือกสรรบุคลากร ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด และประธานกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ี 1
ขอความอนุเคราะห์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง อนุญาตให่้ข้าราชการเข้าับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ฯ
อนุญาต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การจัดทำรายงานการเงิน
การจัดทำรายงานการเงิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
รายงานการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.ผู้แทนผู้บริหาร สพม.34 เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย
ผู้แทน อ.ก.ค.ศ.ผู้แทนผู้บริหาร สพม.34 เข้าร่วมประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
เรื่อง การบันทึกข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOLS 2014 ระดับจังหวัดเชียงใหม่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง) จังหวัดเชียงใหม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง ขอให้สำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของภาครัฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม, โรงเรียนจอมทอง, โรงเรียนห้องสอนศึกษา
เรื่อง ส่งแบบรูปรายการก่อสร้าง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 7)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ต.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ต.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ประกาศ รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/449 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>