[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 19:44:48

เลือกหมวดหมู่   

หนังสือราชการ สพม.34   รายงานค่าเช่าที่ดิน (วัดร้าง) ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2557 6 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ด่วนที่สุด การอบรมพัฒนาศักยภาพครู เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงใหม่ 6 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลวิจัยรูปแบบพัฒนาสถานศึกษา โครงการ "โรงเรียนสุจริต" 6 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   แบบสำรวจโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 6 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ป.ป.ช. ขอเชิญประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสร้างเสริมความซื้อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 6 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด 6 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด 6 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 6 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการสรรหาพิจารณาคัดเลือกประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่น 6 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้นำ 6 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญข้าร่วมโครงการอบรมสรุป โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาชีพฟิสิกส์ขั้นต้น กับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา 5 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสมาชิกสมาคมพัฒนาครูไทยภาคเหนือ 5 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2557 5 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกภาษาอังกฤษ 5 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์พัฒนาวิชาการ 5 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมาตรฐานสากล 5 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขออนุญาตให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประชุม 5 มี.ค.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนจอมทอง ประกาศ รับสมัครครูสอนชาวต่างชาติ วิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา และนักวิชาการเกษตรพืช จานวน 1 อัตรา นักวิชาการเกษตรสัตว์ จานวน 1 อัตรา 4 มี.ค.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การคัดเลือกผู้บริหารดีเด่นของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา แห่งประเทศไทย 4 มี.ค.2557


กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/492 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>