[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 

 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ด่วนที่สุด เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดยอเต่าวิทยาคม, ดอยสะเก็ดวิทยาคม, แม่แตง, สะเมิงพิทยาคม, สันป่ายาง, หอพระ, ฮอดพิทยาคม
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เรื่อง การแก้ไขคำสั่ง
แก้ไขคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ธอส.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารอาอาคสงเคราะห์
ธอส.ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารอาอาคสงเคราะห์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายที่ทำการสำนักงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ ย้ายที่ทำการสำนักงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ 2556
การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ปีงบประมาณ 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุรธรรม จริยธรรม และ บำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด้กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนสันกำแพง ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Duo กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
โรงเรียนสันกำแพง ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดสื่อ Duo กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าฯ ,สบเมยวิทยาคม, ฮอดพิทยาคม
คำสั่งย้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม
เรื่อง แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2556
เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 2/2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการในสังกัด สพฐ.เข้าร่วงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการในสังกัด สพฐ.เข้าร่วงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหอพระ ประกาศรับสมัครครูบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนหอพระ ประกาศรับสมัครครูบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ
ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมประชุม
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมเข้าร่วมประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19 ส.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาสู่อาเซียน"
เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาสู่อาเซียน"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/430 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>