[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 14:40:47

เลือกหมวดหมู่   

หนังสือราชการ สพม.34   เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 11 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 11 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอเชิญครูแกนนำเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) 11 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ส่งเอกสาร 11 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ส่งคำสั่ง 11 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forun 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014" 10 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผุ้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ 10 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ประกาศผลการประกวดรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 10 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" 10 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การจัดนิทรรศการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 10 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 10 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช.,ม.ว.ม. และ ป.ช.)และประจำปี 2556 9 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ตามมาตรา 38 ค.(2) 9 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สทศ. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 9 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 9 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) 9 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   อนุญาตให้เดินทางไปเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 9 เม.ย.2557
ข่าวประชาสัมพันธ์   สพฐ. รับสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปัญญา ประจำปี 2557 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียน ร่วมกิจกรรม 9 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   การสร้างกลุ่มโรงเรียนเพื่อการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 9 เม.ย.2557
หนังสือราชการ สพม.34   ขอส่งบัญชีรายชื่อชนิดกล้าไม้ที่เพราะชำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสนับสนุนกล้าไม้ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการปลูกต้นไม้โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ระหว่างกรมป่าไม้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 เม.ย.2557


กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/506 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>