[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

 

 
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
9 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิทยฐานะ คศ.3และคศ.4 (ว17) สายงานการสอน
การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่วิทยฐานะ คศ.3 และ คศ.4 (ว17) สายงานการสอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฝึกอบรมครูด้านดาราศาสตร์
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฝึกอบรมครูด้านดาราศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตระดับนานาชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง การอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย
การอบรม
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 5 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งประกาศ โครงการครูมืออาชีพ "เพชรล้านนา''''๓๔" (แก้ไข)
ส่งประกาศ โครงการครูมืออาชีพ "เพชรล้านนา''''๓๔" (แก้ไข)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น "โลกใสในจอสวย" ประจำปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน
โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบบรรจุครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ
การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เพิ่มเติม เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรม ฯ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 195 แห่ง
อบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แมแต่ง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราการครู ร่วมต้อนรับและแสดงความ ยินดีกับ ผอ.ไพโรจน์ ศิริ ที่ รร.แม่หอพระวิทยาคม ในวันที่ 9 มค. เวลา 10.09 น ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แมแต่ง จ.เชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราการครู ร่วมต้อนรับและแสดงความ ยินดีกับ ผอ.ไพโรจน์ ศิริ ที่ รร.แม่หอพระวิทยาคม ในวันที่ 9 มค. เวลา 10.09 น ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ขัดข้อง และมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สพม.34 ทราบ และโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การสำรวจข้อมูลนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
การลงทะเบียนล่วงหน้าการประชุมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแจ้งสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งคำสั่ง
ส่งคำสั่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/472 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin