[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ObecNet ของ สพฐ
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 ObecNet ของ สพฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ปริญญาตรีและมีงานทำระหว่างเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
สพม.34 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
ขอเชิญเป็นวิทยากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เรื่อง ขอเชิญเป็นวิิทยากร
ขอเชิญเป็นวิทยากร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการให้สามารถเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
การอบรม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ส่งคำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิยฐานะชำนาญการพิเศษ
ส่งคำสั่ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงนคณะกรรมการ สกสค. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สำนักงนคณะกรรมการ สกสค. ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6 ม.ค.2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่าย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียผู้อำนวยการโรเรียนทุกโรงในสังกัด เรื่อง สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริหาร ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิสลาม หรือวิทยากรอิส
การสำรวจ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศบาลปีใหม่
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งแนวปฎิบัติการพิมพ์เกียรติบัตรและกำหนดการตรวจสอบการรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3 ม.ค.2557 : หนังสือราชการ สพม.34
แจ้งเปลี่ยนกำหนดการโครงการ อจท. อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต )-NET (ระดับ ม.3)
สพม.34 แจ้งขอเปลี่ยนกำหนดการจัดงาน จากวันที่ 25-26 มกราคม 2557 เป็นวันที่ 25 มกราคม 2557 เพียงวันเดียว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
2 stars เฉลี่ย : 2 จาก 2 ครั้ง.
27 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย นายพัลลภ อินตายวง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านป่าห้า ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดฌาปนกิจศพ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ สุสานบ้านป่าห้า จึงประาส
ด้วย นายพัลลภ อินตายวง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านป่าห้า ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดฌาปนกิจศพ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 ณ สุสานบ้านป่าห้า จึงประาส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/470 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin