[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
18 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ในศตวรรษที่ 24
สพม.34 เชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา 1 ท่าน ครูผู้สอน 1 ท่าน รวมโรงเรียนละ 2 ท่าน เข้าประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
18 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม 1 อัตรา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม 1 อัตรา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 6 อัตรา
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 6 อัตรา
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
17 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เชิญประชุมสัมมนาวิชาการฯ และขอรับการสนับสนุน
เชิญประชุมสัมมนาวิชาการฯ และขอรับการสนับสนุน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
ประกาศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
แต่งตั้ังคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 สนามสอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)
สพม.34 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอเชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ส่งประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีการศึกษา 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
เรื่อง เชิญประชุมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สพม.34 ขอให้โรงเรียนจัดเตรียมรายชื่อคณะกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ เชิญประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ หัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต"
สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ เชิญประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ หัวข้อ "ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต"
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา "ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ สพฐ. สานต่อมรดกไทย"รอบแรก
สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือกวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา "ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ สพฐ. สานต่อมรดกไทย"รอบแรก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดไตรวิทยาราม ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วัดไตรวิทยาราม ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง โครงการสภานักเรียนเชียงใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (ทุกโรง)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2556
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.34 ทุกโรง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การบรจจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม แม่แตง แม่ตื่นวิทยาคม แม่แจ่ม ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ระดับประเทศ เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
การประกวด
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
โรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีและกีฬาสี ประจำปี 2556
โรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีและกีฬาสี ประจำปี 2556
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13 ธ.ค.2556 : หนังสือราชการ สพม.34
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนอมก่อยวิทยาคม เรื่องย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู
ย้าย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 131/466 ->
<< 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 >>


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin