[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
สพฐ.ขอความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ "แข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล" [ 18 ก.ย.2557 ] [เปิด. 61 ] supaporn
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน [ 18 ก.ย.2557 ] [เปิด. 92 ] center
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ประกาศรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูฟิสิกส์ และเจ้าหน้าที่พัสดุ [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 89 ] supaporn
โครงการ PTTEP Teenegy Camp [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 59 ] supaporn
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาญี่ปุ่น [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 63 ] supaporn
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา รับตรงปกติ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 115 ] supaporn
โรงเรียนฮอดพิทยาคม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 111 ] supaporn
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง และครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 125 ] supaporn
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 164 ] supaporn
เรื่อง ขยายเวลาการสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 72 ] promotion
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.34 จัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาด้านระเบียบกฎหมาย ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 41 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2557 ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ประธานเปิดการประชุมสัมมนา นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาระบบงาน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน และขั้นตอนก.. 19 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 กันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ปี 2557 ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนคุณธรรมจริยธรรม หรือครูแนะแนว สังกัด สพม.34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอน ด้านคุณธรรม จริธยธรรม .. 19 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา นายรามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผอ.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย นางนิตยา บุญเป็ง ผอ.ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ นายอรรถเสฎฐ์ สุสุข ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ นายมนสมุนทร ปานพรหม ผอ.ร.ร.สันทรายวิทยาคม นายพล พิ.. 18 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุมิตร เสนสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.29 (จังหวัดอุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) พร้อมคณะ ที่มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 4 .. 16 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 15 กันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ ครูแนะแนว สังกัด สพม.34 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 - 37 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน นางสาวปรา.. 15 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 12 กันยายน 2257 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9 /2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดย นายศักด็ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระ.. 12 ก.ย.2557
เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม [ 19 ก.ย.2557 ] [เปิด. 32 ] supaporn
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม [ 19 ก.ย.2557 ] [เปิด. 28 ] money
แจ้งผลการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice [ 19 ก.ย.2557 ] [เปิด. 63 ] supervisory
การจัดกิจกรรมค่าย โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจริยภาพด้านคณิตและวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 [ 19 ก.ย.2557 ] [เปิด. 105 ] supervisory
การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 5 [ 19 ก.ย.2557 ] [เปิด. 92 ] supervisory
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง [ 19 ก.ย.2557 ] [เปิด. 110 ] supervisory
เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา [ 18 ก.ย.2557 ] [เปิด. 139 ] promotion
ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 18 ก.ย.2557 ] [เปิด. 124 ] money
เรื่อง แจ้งรายชื่อและกำหนดการ พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ [ 18 ก.ย.2557 ] [เปิด. 116 ] promotion
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ ครูดีมีทุกวัน [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 258 ] person
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 124 ] person
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่่านระบบ GFMIS กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 113 ] money
ด่่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง"ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 176 ] promotion
ขอเชิญประชุม [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 223 ] plan
สำรวจค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ของโรงเรียน [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 119 ] plan
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 128 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 132 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 341 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 318 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 292 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 211 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 509 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 156 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 176 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 167 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34


 


<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 6 IP
(Show/hide IP)