[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  วันนี้   เวลา 13:57:58  
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
การดำเนินการให้บริการเบิกเงินสดสำหรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร (One Stop Sevice) [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 111 ] money
เรื่อง สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ปี 2558 (9th IESO)/(12th IJSO) [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 53 ] promotion
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 18 ] supaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมการแข่งขันโครงการวันมนุษยศาสตร์ [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 25 ] supaporn
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง "โครงการนักกีฬาดีเด่น" [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 23 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ฯ [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 24 ] supaporn
มหาวิทยาลัยรามคำแห่ง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนปริญญาโท [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 49 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ [ 21 พ.ย.2557 ] [เปิด. 40 ] supaporn
ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 19 พ.ย.2557 ] [เปิด. 42 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน [ 19 พ.ย.2557 ] [เปิด. 45 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 พฤศจิการยน 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานในพิธีเปิดการแข่งกรีฑาระหว่างคณะสีของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกรีฑาภายในระหว่าง 5 คณะสี ได้แก่ คณะเทอดจรรยาสีเหลือง คณะสามัคคีสีแดง คณะศรีวัฒนาสีเขียว คณะการุณรักษ์สีม่วง และคณะภักดิ์พิรีย์สีฟ้า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ใช้ความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลอย่างเต็มศักยภาพในทางท .. 21 พ.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้การต้อนรับ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 48 คน เพื่อมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร และเพื่อมาศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงานที่มีความเป็นเลิศ แล้วนำไปประยุกต์เปรียบเทียบให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายเจดีย์ เ .. 20 พ.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ,นายอดุลย์ นิติสุทธิกา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล, นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน, นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน, นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลาก .. 19 พ.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณงบแลกเป้า จำนวน 1,000,000 บาท โดยมีโครงการจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มนโยบายและแผน,กลุ่มบริหารงานบุคคล และโครงการจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 24 โรงเรียน เพื่อเสนอของบแลกเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรรตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาที่มีผล O- .. 18 พ.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ครูดีวิถีพอเพียง ครั้งที่1/2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การคัดเลือกผลงานของข้าราชการครูสายบริหารสถานศึกษา,สายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อรับรางวัล "ครูดีวิถีพอเพียง" ในงานวันครูประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าร .. 18 พ.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2557 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจติดตามสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ของโรงเรียนขุนยวมวิทยา โดยมี นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา และคณะครูให้การต้อนรับ .. 17 พ.ย.2557
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกอบกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 [ 18 พ.ย.2557 ] [เปิด. 229 ] promotion
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 [ 18 พ.ย.2557 ] [เปิด. 154 ] promotion
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม [ 17 พ.ย.2557 ] [เปิด. 165 ] promotion
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)ปีการศึกษา 2558 [ 17 พ.ย.2557 ] [เปิด. 87 ] promotion
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน [ 17 พ.ย.2557 ] [เปิด. 261 ] plan
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี [ 15 พ.ย.2557 ] [เปิด. 205 ] center
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 441 ] person
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,แม่ริมวิทยาคม,ดอยสะเก็ดวิทยาคม.ยุพราชวิทยาลัย ,หางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์ และนวมินทราชูทิศ พายัพ [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 241 ] person
แนวทางการใช้งบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 154 ] supervisory
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 140 ] money
เรื่อง การสำรวจความต้องการเข้าอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) e-Auction [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 161 ] money
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2558 (เดือนพฤศจิกายน) [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 348 ] supervisory
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 182 ] promotion
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม [ 13 พ.ย.2557 ] [เปิด. 98 ] money
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 13 พ.ย.2557 ] [เปิด. 111 ] person
 
   
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 682 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1026 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 445 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 414 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 574 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 552 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 490 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 363 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 794 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 272 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34

 

 

 


 << พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]


 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 4 IP
(Show/hide IP)

 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin