[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
รับสมัครครูผู้สอนภาษาบาลี [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 25 ] supaporn
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมช่วงปิดภาคเรียน [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 20 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เยาวชนมีหัวใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี 2557 [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 17 ] supaporn
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอภาษาจีน [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 110 ] person
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอนาฏศิลป์ [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 86 ] person
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอก คณิตศาสตร์ [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 109 ] person
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกภาษาไทย [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 135 ] person
โครงการจัดการองค์ความรู้ "ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์" รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 [ 29 ก.ย.2557 ] [เปิด. 71 ] supaporn
เปิดรรับสมัครแล้ว สพค.จังหวัดเชียงใหม่ [ 29 ก.ย.2557 ] [เปิด. 122 ] supaporn
โรงเเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ประกาศรายช่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [ 29 ก.ย.2557 ] [เปิด. 83 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดประกวดโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของกลุ่มดอย นำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" เป็นทีม 3 - 5 คน ทั้ง 7 กลุ่มดอย ประกอบด้วย กลุ่มดอยสุเทพ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โครงงาน เยาวชนวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ กลุ่มสามหมื่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โครงงาน ลูกนวมินทร์น้อมจิตพลี ทำความดีถวายในหลวง กลุ่มดอยอ่างขาง โรงเ.. 30 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดโครงการป้องกันเด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ้นภัยยาเสพติด "ห้องอุ่นใจ" ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูรับผิดชอบงานยาเสพติด ครูรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน จำนวน 41 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 168 คน โอกาสนี้ได้รับเกียรติ จาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการพร้อมมอบโล่ร.. 29 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 17.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีงานมุทิตาจิต กำลังใจก่อนอำลาเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 แด่ นายพิชิตพล สุทธิสานนท์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และนายสุทัศน์ ปาลี พนักงานขับรถยนต์ โอกาสนี้ ประธานพิธี พร้อมด้วย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 กล่าวมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ว่าทุกท่านรับราชการ เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจป.. 26 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 08.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 98 คน ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 คน ข้าราชการครู จำนวน 85 คน และลูกจ้างประจำนวน 4 คน ในงานจัดพิธีสืบชะตาตามประเพณ.. 25 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดเปิดศูนย์ภาษาและศิลปวัฒธรรมจีน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจีนให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์พสัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนและมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึ.. 24 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 23 กันยายน 2557 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ และ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะติดตาม ที่เดินทางมาเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ประธานในการ.. 23 ก.ย.2557
ส่งคำสั่ง [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 168 ] person
เชิญประชุมปฏิบัติการส่งหลอมข้อมูล GPS 5 ภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 [ 30 ก.ย.2557 ] [เปิด. 82 ] supervisory
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส [ 29 ก.ย.2557 ] [เปิด. 96 ] person
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดร่วมเป็นเกียรติและการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ [ 29 ก.ย.2557 ] [เปิด. 187 ] secondary34
จัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน(ค่าอาหารพักนอนปีการศึกษา 1/2557) [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 210 ] plan
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 และรายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียน(3714) [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 229 ] plan
การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฏิบัติหน้าที่ [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 137 ] secondary34
เรื่อง การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาในรายการ แม็กพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติและซูโดกุ [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 83 ] promotion
เรื่อง ขอสนับสนุนสิ่งพิมพ์ไข้เลือดออก [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 73 ] promotion
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือโรงเรียนประสบอัคคีภัย [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 86 ] center
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 71 ] center
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าผ้าการกุศล [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 85 ] center
ประชาสัมพันธ์โครงการ Internet for all : 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย [ 26 ก.ย.2557 ] [เปิด. 101 ] secondary34
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เรื่อง ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ [ 25 ก.ย.2557 ] [เปิด. 94 ] person
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เรื่อง ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ [ 25 ก.ย.2557 ] [เปิด. 82 ] person
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 207 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 206 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 378 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 355 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 321 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 240 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 557 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 178 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 193 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 187 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34


 


<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 5 IP
(Show/hide IP)