[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  วันนี้   เวลา 16:09:51  
 
   
  ผอ.สพม.34 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด(ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการกับ สพม.34 จำนวน 7 ท่าน โดยแจ้งรายชื่อได้ที่งาน ปชส.กล่มอำนวยการ หรือทางโทรศัพท์ 0895616217 หรือที่ suphaporn1809@gmail.com
ภายใน 30 ธ.ค. 2557
 

 

                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
สถาบันพลศึกษา ประชาสัมพันธ์และจัดสรรโควตาเข้าศึกษาต่อสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ [ 22 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 9 ] supaporn
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/30 [ 22 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 8 ] supaporn
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง [ 22 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 20 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558 [ 19 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 36 ] supaporn
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ [ 19 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 34 ] supaporn
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขับเคลื่อนเด็กและเยาวชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ [ 18 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 58 ] supaporn
แจ้งเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่กลุ่มงานต่างๆ ภายใน สพม.34 [ 18 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 47 ] center
ด้วย ผอ.สพม.34 ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัด (ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยม 12 ประการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 7 ท่าน โดยแจ้งรายชื่อ ตำแหน่ง โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ได้ [ 18 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 123 ] supaporn
สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดแพร่ ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 [ 18 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 732 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการ สควค. [ 16 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 129 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) วิธีe-Auction ให้แก่ ครูที่ทำหน้าที่พัสดุของโรงเรียน จำนวน 42 โรงเรียน รวม 80 คน ณ ห้อง 534 อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรให้ความรู้ จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อได้รับงบประมาณ จัดทำแผน กำหนด Spec แบบรูปรายการละเอียด ราคากลาง และกิจกรรม .. 19 ธ.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 น พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนเอาใจใส่ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความชำนาญ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างงานสร้างรายได้ ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ผู้มีผ .. 18 ธ.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น .นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการการสาธิตการศึกษาแหล่งเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย ส .. 17 ธ.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 อัตรา ตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ณ ห้องรับ .. 15 ธ.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 - เขต 37 จำนวน 75 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนแสดงและระดมความคิดเห็นอันจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนเกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษาอย่างมีประสิท .. 13 ธ.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ในนามผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 105,500 บาทและเครื่องห่มกันหนาวพร้อมอาหารสำเร็จรูป มูลค่าจำนวน 300,000 บาท ตามโครงการ“รินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว สพฐ.”ให้แก่ นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อดำเนินการมอบให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประ .. 13 ธ.ค.2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 [ 12 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 65 ] person
เรื่อง ขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมงาน "แฟมิลี่ ทรี คิดใส ไทยแลนด์" [ 8 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 137 ] promotion
เรื่อง อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ัดูแลนักเรียนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น [ 4 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 153 ] promotion
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 26 พ.ย.2557 ] [เปิด. 174 ] money
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกอบกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 [ 18 พ.ย.2557 ] [เปิด. 431 ] promotion
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 [ 18 พ.ย.2557 ] [เปิด. 289 ] promotion
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม [ 17 พ.ย.2557 ] [เปิด. 282 ] promotion
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถานบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)ปีการศึกษา 2558 [ 17 พ.ย.2557 ] [เปิด. 153 ] promotion
ประกาศจัดตั้งสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน [ 17 พ.ย.2557 ] [เปิด. 360 ] plan
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี [ 15 พ.ย.2557 ] [เปิด. 283 ] center
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 617 ] person
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,แม่ริมวิทยาคม,ดอยสะเก็ดวิทยาคม.ยุพราชวิทยาลัย ,หางดงรัฐราษฎร์ อุปถัมภ์ และนวมินทราชูทิศ พายัพ [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 409 ] person
แนวทางการใช้งบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 213 ] supervisory
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 183 ] money
เรื่อง การสำรวจความต้องการเข้าอบรมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) e-Auction [ 14 พ.ย.2557 ] [เปิด. 252 ] money
 
   
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 890 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1161 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 513 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 468 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 643 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 602 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 537 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 415 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 849 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 316 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34

   
 ค่านิยมคนเมือง สพม.เขต34
(ต้องการหยุดเพลงกดรูปโลโก้ สพม.34 ด้านล่าง)

 << ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]


 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 10 IP
(Show/hide IP)

 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin