[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557" [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 40 ] center
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 75 ] center
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรครู ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 70 ] promotion
โรงเรียนจอมทองประกาศรับสมัครคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 76 ] center
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครูที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนสอนเพื่อน เป็นข่าว ของชมรมนักประชาสัมพันธ์ กพฐ. แห่งประเทศไทย [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 74 ] supaporn
บริษัติ ปตท.จำกัด ประชาสัุมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประจำปี 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 50 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรี [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 85 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 53 ] supaporn
หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (แก้ไขใหม่) [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 91 ] secondary34
โครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 93 ] center
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์และสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 คน ณ หอประชุมดอกปีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม.. 29 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 "กิจกรรมการชี้แจงและรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่ ข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ประธานเปิดการประชุมได้มอบนโยบายและแนทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 และให้ถือปฏิบัติดังนี้.. 28 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4 /2557 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และได้ให้หลักการและอุดมการณ์ในการทำงาน ดังนี้ “ทำหน้าที่ให้ดีท.. 27 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดโครงการบวชป่า10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างกุศลหล่อพระประธาน ถวายผ้าจุลกฐิน ณ วัดป่าบุญนาค อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อำเภอเชียงดาว สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว ฯลฯ ในการนี้ นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำน.. 26 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการการจัดทำนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย รอง ผอ.สพม.34 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และตัวแทนองค์คณะบุคคลทั้ง 3 องค์คณะ จำนวน 18 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปีงบประมาณ 2558.. 24 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 นายมนัส ธำรงวจนะเมธานี ผู้อำนวยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม คณะครู 2 โรงเรียน และนายจงภพ ชูประทีป ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เข้าพบว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ.. 23 ต.ค.2557
ด่วนที่สุด!!ขอเชิญประชุม [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 175 ] center
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา2558 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 65 ] promotion
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 79 ] center
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา2558 แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 59 ] promotion
การรายงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 71 ] plan
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ กาวิละวิทยาลัย และปายวิทยาคาร เรื่อง ส่งคำสั่ง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 111 ] person
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 69 ] person
ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์โครงการ "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 57 ] center
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 53 ] center
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงพระราชนิพนธ์ [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 52 ] center
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 59 ] center
การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 97 ] plan
เรื่อง การบูรณาการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 88 ] promotion
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 278 ] supaporn
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 92 ] money
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 216 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 647 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 377 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 351 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 495 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 480 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 416 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 305 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 717 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 230 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34

 
 

 


<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 4 IP
(Show/hide IP)