[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
งานมหกรรมทางวิชาการปีการศึกษา 2557 [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 125 ] center
ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการบวชป่า 10,000 ต้น เฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯสร้างกุศลหล่อพระประธาน ถวายผ้าจุลกฐิน [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 33 ] center
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 178 ] center
หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 105 ] center
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7 [ 20 ต.ค.2557 ] [เปิด. 94 ] supaporn
โรงเรียนหอพระรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 62 ] center
ท่านรมต.ศธ.(พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาศัย)มอบนโยบายให้ที่ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศวันที่ 15 ตุลาคม 2557 7ข้อดังนี้ [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 201 ] supaporn
ประชุมวิชาการเรื่องปริทรรศ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 [ 15 ต.ค.2557 ] [เปิด. 130 ] supaporn
การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 [ 15 ต.ค.2557 ] [เปิด. 76 ] supaporn
มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" [ 14 ต.ค.2557 ] [เปิด. 150 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 นายมนัส ธำรงวจนะเมธานี ผู้อำนวยโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม คณะครู 2 โรงเรีย และนายจงภพ ชูประทีป ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวสุภาพร ยศบุญเรือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เข้าพบว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่.. 23 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารโรงเรียน คณะครู โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นครูที่ดี และเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี เป็นเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพ และได้ให้ข้อคิดแก่ครูทุกคน ดังคำว่า" ถือประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียนเป็นสำคัญ" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ต่อจากนั้น ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพร.. 23 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่คณะสามเณรธุดงค์ จำนวน 103 รูปและมอบเกียรติบัตรและโมทนาบุญให้แก่โรงเรียนที่สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายสู่ AEC รุ่นที 2 และสามเณรดีศรีตำบล รุ่นที่ 5 ประกอบด้วย โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนวัดตำหนัก โรงเรียนวัดโรงวัว โรงเรียนวัดกู่คำ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา โรงเรียนเวียงเศรษฐี ต่อจากนั้น นายกฤษณะ ตั้งวิวัฒนาพานิ.. 22 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 18.00 น.สมาคมชาวปักษ์ใต้ภาคเหนือ 14 จังหวัด และชมรมชาวปักษ์ใต้สันป่าตอง เลี้ยงต้อนรับแสดงความยินดีกับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) คนใหม่ และเลี้ยงต้อนรับนายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา-สตูล) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาส่งนายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ณ ห้องอาหารโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานกรรมการเขตพื้.. 21 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ดร.บุญทา ชัยเลิศ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลกรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายศลใจ วิบูลกิจ ผอ.สพม.16 (สงขลา – สตูล ) พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.16 จำนวน 45 คน ที่เดินทางมาส่ง นายภิญโญ จันทรวงศ์ รอง ผอ.สพม.16 (สงขลา - สตูล) ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.34 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงให.. 21 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา แสดงความยินดีกับ นางสุกัญญา เหมืองสอง ครู คศ. 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการการแข่งขันผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทย "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2014 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย" ) จำกัด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา.. 20 ต.ค.2557
แก้ไขเอกสาร การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ,แม่ตื่นวิทยาคม,อมก๋อยวิทยาคม ,เฉลิมรัชวิทยาคม,ห้องสอนศึกษา [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 100 ] person
อนุมัติจัดสรรงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 148 ] plan
ขอความอนุเคราะห์สรรหากรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 104 ] person
จัดสรรงบประมาณ ปี 2558 ครั้งที่ 1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ตามกรอบ) [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 134 ] plan
ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2557 เพิ่มเติม [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 113 ] plan
การตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 143 ] check
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปี 2558 (ปีที่ 4) [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 188 ] person
การประชุมปฏิบัติการเตรียมการประกวดแข่งขัน และการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าประกวดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 112 ] person
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 22 ต.ค.2557 ] [เปิด. 137 ] center
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา [ 21 ต.ค.2557 ] [เปิด. 121 ] secondary34
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัย แก้ไขปัญหาในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 [ 21 ต.ค.2557 ] [เปิด. 177 ] promotion
การตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 21 ต.ค.2557 ] [เปิด. 187 ] check
การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 [ 21 ต.ค.2557 ] [เปิด. 205 ] supervisory
การจัดจ้างอัตราจ้างบุคคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ [ 20 ต.ค.2557 ] [เปิด. 510 ] person
การสำรวจและการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 รายการค่าเช่าบ้าน [ 20 ต.ค.2557 ] [เปิด. 155 ] plan
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 352 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 323 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 472 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 458 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 398 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 290 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 694 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 217 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 233 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 226 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34

 
 


<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)