[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 


 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  วันนี้   เวลา 21:16:50  
    
 

 

                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่จะครบวาระเกษียณอายุฯ [ 3 ก.ค.2558 ] [เปิด. 33 ] supaporn
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา [ 3 ก.ค.2558 ] [เปิด. 19 ] supaporn
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด เข้าประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา เขตภาคเหนือ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล [ 3 ก.ค.2558 ] [เปิด. 14 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบชุดเครื่องยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากานและการออกแบบภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน [ 2 ก.ค.2558 ] [เปิด. 18 ] supaporn
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญร่วมงานเทศกาลรรักการอ่านและการเรียนรู้สู่จังหวัดเชียงใหม่ [ 2 ก.ค.2558 ] [เปิด. 27 ] supaporn
ร.ร.สวนกุหลายวิทยาลัย รับสมัครการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด (OBEC Young Beach Volleyball 2015 inspired by Thai PBS) [ 1 ก.ค.2558 ] [เปิด. 19 ] supaporn
ชมรมดนตรีไทย ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดอ่านทำนองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษา ชิงชนะเลิศระดับประเทศ [ 1 ก.ค.2558 ] [เปิด. 24 ] supaporn
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 [ 1 ก.ค.2558 ] [เปิด. 18 ] supaporn
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ้งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน [ 1 ก.ค.2558 ] [เปิด. 19 ] supaporn
การเรียกบรรจุผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพ่ื่อบรรจุเจข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย [ 30 มิ.ย.2558 ] [เปิด. 190 ] person
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ออกนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มดอยช้าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงและนำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินงานมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียน ฯลฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ข้าราชการครู โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา โรงเรียนแ .. 3 ก.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 3 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนแม่แจ่ม จัดพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2557 และงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วัน 3 กรกฏ ฉลองครบรอบ 40 ปี โดย นายเจดีย์ เดชพันธ รอง ผอ.สพม.34 เป็นประธานพิธี ในการนี้ นายธวัช นะติกา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกี .. 3 ก.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ออกนิเทศติดตามยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา กลุ่มดอยกองมู โดย ผู้เข้ารับฟังการชี้แจงและนำเสนอรูปแบบแนวทางการดำเนินงานมาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารงานในโรงเรียน ฯลฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ข้าราชการครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนปายวิทยาคาร การออกนิเทศติดตามย .. 2 ก.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ได้ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ต่อจากนั้น นายอดุลย์ น .. 2 ก.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความพร้อมขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา โดย นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู ให้การต้อนรับ .. 30 มิ.ย.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ให้แก่ รอง ผอ.สพม.34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาส .. 29 มิ.ย.2558
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ [ 18 พ.ค.2558 ] [เปิด. 166 ] supervisory
ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 12 พ.ค.2558 ] [เปิด. 165 ] supervisory
การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 [ 11 พ.ค.2558 ] [เปิด. 259 ] person
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล [ 6 พ.ค.2558 ] [เปิด. 306 ] supervisory
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) [ 28 เม.ย.2558 ] [เปิด. 448 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPA) ปีการศกึษา 2557 [ 9 เม.ย.2558 ] [เปิด. 292 ] supervisory
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.6 และ 6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 31 มี.ค.2558 ] [เปิด. 612 ] supervisory
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา [ 24 มี.ค.2558 ] [เปิด. 357 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผล GPA 6 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 [ 19 มี.ค.2558 ] [เปิด. 371 ] supervisory
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC:ERIC Annual Training 2015 [ 12 มี.ค.2558 ] [เปิด. 332 ] supervisory
เลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา [ 5 มี.ค.2558 ] [เปิด. 508 ] supervisory
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 [ 25 ก.พ.2558 ] [เปิด. 458 ] supervisory
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 380 ] supervisory
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 357 ] supervisory
เรื่อง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 13 ม.ค.2558 ] [เปิด. 808 ] person
 
   
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1684 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1767 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 889 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 785 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 1001 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 948 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 932 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 721 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1331 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 646 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34


  


   

รับชม VTR

"เวทีสานฝัน  สร้างสรรค์เยาวชน"

 

ค่านิยมคนเมือง สพม.เขต34
(ต้องการหยุดเพลงกดรูปโลโก้ สพม.34 ด้านล่าง)

 << กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]


[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]


 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 3 IP
(Show/hide IP)

 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin