[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
 
 
วันนี้          เวลา 06:35:43

นายสิทธิชัย มูลเขียน
ผอ.สพม.34
      เลือกรายการ
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 

 

 

 
     
 
   
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 5 ก.พ.2559 25
สพฐ.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ\"ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต\"รุ่นที่ 18 5 ก.พ.2559 26
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 3 ก.พ.2559 44
สมาคมผู้บนริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษา 3 ก.พ.2559 38
สพฐ.ขอเชิญแสดงผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 3 ก.พ.2559 37
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการเด็กดีมีที่เรียน 2559 3 ก.พ.2559 67
โรงเรียนสองแคววิทยาคม รับสมัครลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา 2 ก.พ.2559 36
สพป.ลำปาง 1 จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่66จังหวัดลำปาง 1 ก.พ.2559 39
สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด\" 29 ม.ค.2559 55
สพฐ.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สพฐ.)รุ่นที่3 28 ม.ค.2559 63
 
   
 
   
การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ย.2558 725
การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 25 พ.ย.2558 345
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เป็นสนามสอบและกรรมการคุมสอบ 21 ต.ค.2558 892
ซักซ้อมการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค.2558 360
ซักซ้อมแนวปฎิบัติการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 20 ต.ค.2558 300
ซักซ้อมแนวปฎิบัติการระบุรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP 20 ต.ค.2558 232
ซักซ้อมการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 20 ต.ค.2558 197
การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 6 ก.ค.2558 1482
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 18 พ.ค.2558 1549
ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 12 พ.ค.2558 1647
 
   
 
     
     
 
  ภาพข่าวกิจกรรมเด่น
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.45 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียนผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ณ สนามสอบโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โดยมีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 272 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สำหรับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการสอบ วิชาสังคมศ ...
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ กพด.) พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอ ...
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ กพด.) พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปล ...
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม งานลูกเสือในสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง คนดี และมี ...
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธาน เปิดบ้านวิชาการ (Open House) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สร้างทักษะการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณธรรม เลิศล้ำทางความคิด มีจิตอาสา สืบสานภูมิปัญญา เกิดทักษะการศึกษาศตวรรษที่ 21 ...
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธาน เปิดบ้านแม่แตง เปิดแหล่งพัฒนาวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง (Open House) ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนแม่แตง โดย นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อ ...
 
 
 
     
 
   
 
 
   
 
   
   

        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นองค์กรที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและให้บริการทางการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 1 ใน 10 ของประเทศ ภายในปี 2562

ค่านิยมองค์กร : CSSQa

สร้างสรรค์ผลงาน : Creativity

บริการฉับไว : Service Mind

ยิ้มแย้มแจ่มใส : Smile

ใส่ใจคุณภาพ : Quality attentive

 
     
 

 

  

  

 

 
  

รับชม VTR

"เวทีสานฝัน  สร้างสรรค์เยาวชน"

 

ค่านิยมคนเมือง สพม.เขต34
(ต้องการหยุดเพลงกดรูปโลโก้ สพม.34 ด้านล่าง)

 << กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า