[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 เมษายน 2557 วันที่ 2 ของการสอบครูผู้ช่วย ตั้งแต่เวลา 07.45 น เป็นต้นไป. ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยของ สพม.34 จำนวน 455 ราย 5 วิชาเอก ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาไทย นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ เข้ารับการตรวจสแกนร่างกายก่อนเข้าห้องสอบโดยไม่ให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบนอกจากบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน ต่อจากนั้นเวลา 09. 00 น. ผู้เข้าสอบทุกท่านเริ่มลงมือทำข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบวิชา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาศึกษา เวลา 13.00 - 15.00 น.. 20 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 07.15 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 โดย กำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ ให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ ต่อจากนั้น เวลา 08.00 น. ประธานคณะกรรมการรับส่งข้อสอบ พร้อมคณะฯ มอบข้อสอบให้กับประธาน.. 19 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 เข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจาก นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ต่อจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เข้ารดน้ำดำหัว รอง ผอ.สพม.34 ทุกท่าน ณ สพม.34.. 18 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. สมาคมผู้บริหารโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารสถานศึกษาอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดย นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารดน้ำสระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหารสถานศึกษากรมสามัญเดิม ในการนี้ นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ นางนิตยา บุญเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าว.. 18 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพื่อบรรจุฯ โดยกำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ ให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย บริสุ.. 17 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรทางการศึกษา ทุกกลุ่มงาน เข้ารดน้ำดำหัว นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกท่าน เพื่อขอพรตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34.. 17 เม.ย.2557
การขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 101 ] plan
เรื่อง ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 196 ] center
เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 177 ] center
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2557 [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 234 ] supervisory
เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ (คำสั่งคณะทำงาน) [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 311 ] center
มอบสื่อ DVD บันทึกเสียงรายการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 109 ] supervisory
การนำเสนอนิทรรศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 176 ] supervisory
เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ (สพม.34-42) [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 242 ] center
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 [ 17 เม.ย.2557 ] [เปิด. 269 ] supaporn
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557) (ล่าสุด) [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 1846 ] person
เรื่อง ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 348 ] center
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 233 ] promotion
เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 164 ] promotion
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 197 ] person
ขอเชิญครูแกนนำเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 265 ] person
 
   
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
เรื่อง กรุณาส่งแบบตอบรับ กิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 5 ] promotion
ด่วนมาก ให้โรงเรียนต่อไปนี้ รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา [ 8 เม.ย.2557 ] [เปิด. 319 ] plan
เรื่อง แก้ไขรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกำจัดขยะภายใต้แนวคิดแบบ 3R [ 19 มี.ค.2557 ] [เปิด. 239 ] promotion
เรื่อง แจ้งผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน [ 11 มี.ค.2557 ] [เปิด. 255 ] promotion
เรื่อง แจ้งผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน [ 10 มี.ค.2557 ] [เปิด. 214 ] promotion
เรื่อง การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 [ 21 ก.พ.2557 ] [เปิด. 357 ] promotion
สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จากกลุ่มสาระต่างๆ [ 18 ก.พ.2557 ] [เปิด. 663 ] supaporn
ด่วนที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูฯ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการให้สามารถเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [ 10 ก.พ.2557 ] [เปิด. 628 ] person
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน ) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2557 ) [ 31 ม.ค.2557 ] [เปิด. 967 ] person
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน ) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2557 ) [ 31 ม.ค.2557 ] [เปิด. 375 ] person
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน ) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2557 ) [ 31 ม.ค.2557 ] [เปิด. 360 ] person
เรื่อง แจ้งโรงเรียนรับเกียรติบัตรระบบดูแลช่ววยเหลือนักเรียนได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 14 ม.ค.2557 ] [เปิด. 488 ] promotion
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 [ 7 ม.ค.2557 ] [เปิด. 468 ] promotion
ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริหาร [ 6 ม.ค.2557 ] [เปิด. 320 ] person
ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริหาร [ 6 ม.ค.2557 ] [เปิด. 233 ] person
 
   
 
   
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้จ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาชีววิทยา,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 11 ] center
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 8 ] center
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 11 ] supaporn
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT 1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์หกล้อ 1 ตำแหน่ง [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 6 ] supaporn
วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 - 18 ตำแหน่ง [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 59 ] supaporn
วัฒนาพานิช สำราญราษฎร์ ประชุาสัมพันธ์หนังสือเรียน [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 23 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "KUBOTA Smart Kid" [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 23 ] center
ด่วน !! ข้อปฏิบัติ เพิ่มเติม สำหรับผู้เข้าสอบ [ 17 เม.ย.2557 ] [เปิด. 148 ] person
ประกาศด่วน สำหรับผู้จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 380 ] person
สพม.34 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 24 เมษายน2557 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 100 ] supaporn
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forun 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014" [ 10 เม.ย.2557 ] [เปิด. 72 ] supaporn
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผุ้สอน จำนวน 1 อัตรา วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ [ 10 เม.ย.2557 ] [เปิด. 81 ] supaporn
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น ดีมาก ตามมาตรา 38 ค.(2) [ 9 เม.ย.2557 ] [เปิด. 218 ] person
สทศ. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 9 เม.ย.2557 ] [เปิด. 117 ] supaporn
การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) [ 9 เม.ย.2557 ] [เปิด. 105 ] promotion
 
   

  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34

 

 

 


<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 13 IP
(Show/hide IP)