[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 7 [ 20 ต.ค.2557 ] [เปิด. 27 ] supaporn
โรงเรียนหอพระรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 44 ] center
ท่านรมต.ศธ.(พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาศัย)มอบนโยบายให้ที่ประชุมผอ.เขตทั่วประเทศวันที่ 15 ตุลาคม 2557 7ข้อดังนี้ [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 173 ] supaporn
ประชุมวิชาการเรื่องปริทรรศ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 [ 15 ต.ค.2557 ] [เปิด. 114 ] supaporn
การแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 [ 15 ต.ค.2557 ] [เปิด. 64 ] supaporn
มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นของเยาวชน "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ" [ 14 ต.ค.2557 ] [เปิด. 123 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน [ 14 ต.ค.2557 ] [เปิด. 98 ] supaporn
การแข่งขันฟิสิกข์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 [ 13 ต.ค.2557 ] [เปิด. 81 ] center
(ฉบับแก้ไข)โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน ช6 ที่ 49 [ 13 ต.ค.2557 ] [เปิด. 65 ] supaporn
ม.นเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.ตรีโครงการ พสวท.ปีการศึกษา 2558 [ 10 ต.ค.2557 ] [เปิด. 154 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.34 และผู้บริหารสถานศึกษา แสดงความยินดีกับ นางสุกัญญา เหมืองสอง ครู คศ. 1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการการแข่งขันผลงานด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูไทย "Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2014 จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย" ) จำกัด ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา.. 20 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. สพม.34 ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เพื่อบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานการชุมการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้เสนอรายชื่อ จำนวน 10 คน ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ 5 คน ผลการพิจารณาเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1. ดร.ศักราช ฟ้าขาว 2. รศ.ประทีป จันทร์คง 3. ผศ.ดร.สิริวันทน์ ชัยญ.. 20 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2557 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายฆารวาสพิธีทอดกฐิน ณ วัดอมราวาส(วัดป่าเห้ว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ. สพม.34 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายวิเชียร ชูเกียรติ ผอ.ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา และ นายชุมพล รัตนเลิศลบ ผอ.สพป.ชม.1 นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.ชม.3 ดร.สายสวาท วิชัย.. 19 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2557 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ แก่คณะครูและผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 โรงเรียน ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของ สพฐ. ตลอดจนได้เยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องเรียนในการใช้ปฏิบัติการเรียนการสอน และเยี่ยมชม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสบเมยว.. 19 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะบริหารองค์กร มีความเห็นชอบให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน จัดกิจกรรม 5 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย "Big Cleaning Day" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดและปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำงานมา.. 17 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อราชการพร้อมมอบนโยบายการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5.. 16 ต.ค.2557
การจัดจ้างอัตราจ้างบุคคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ [ 20 ต.ค.2557 ] [เปิด. 71 ] person
การสำรวจและการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 รายการค่าเช่าบ้าน [ 20 ต.ค.2557 ] [เปิด. 72 ] plan
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 190 ] supervisory
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 234 ] supervisory
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 95 ] center
ขอรับบริจาคเงิน ผ้าห่ม เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว โครงการรวมน้ำใจช่วยน้องเมืองน่านต้านลมหนาว [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 99 ] center
การระวังชี้แนวและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 136 ] money
ส่งเอกสาร [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 242 ] person
ขออนุญาตรื้อถอนห้องน้ำ ห้องส้วมโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม [ 17 ต.ค.2557 ] [เปิด. 86 ] money
การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ,แม่ตื่นวิทยาคม,อมก๋อยวิทยาคม ,เฉลิมรัชวิทยาคม,ห้องสอนศึกษา [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 333 ] secondary34
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกาา [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1396 ] person
ขอเชิญประชุม [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 309 ] center
เรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 120 ] promotion
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 231 ] person
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนปายวิทยาคาร เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มืออบรมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ [ 16 ต.ค.2557 ] [เปิด. 109 ] person
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 331 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 312 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 468 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 449 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 389 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 284 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 686 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 213 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 230 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 222 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34

 
 


<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 11 IP
(Show/hide IP)