[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่ม 1 กลุ่มยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนา บำรุงรักษาส้วมให้สะอาด เพียงพอและปลอ.. 29 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่ม 1 กลุ่มยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนา บำรุงรักษาส้วมให้สะอาด เพีย.. 28 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ.สพม. 34 พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าติดตามการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 และติดตามการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ในการนี้ นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายจักร พิชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม และ นายมนัส ธำรงวจนะเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายประส.. 28 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นายวิโรจน์ มังกรณ์ นางสาวอรอุมา แสนไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าประเมินโครงการส้วมสุขสันต์ ประจำปี 2557 ของโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ตามโครงการประเมินส้วมสุขสันต์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส้วมสุขสันต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่ม 1 กลุ่มยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความตระหนักในการพัฒนา บำร.. 28 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดค่ายกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์เด็กไทย ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนละ 3 คน 41 โรงเรียน 1 สาขา รวม 136 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯและศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ ก.. 28 ก.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางฉวีวรรณ ตุนาโป่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ อาคารสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่โดย นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง.. 28 ก.ค.2557
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 14 ] money
เรื่อง โครงการครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทย [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 53 ] promotion
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 93 ] money
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 77 ] money
ด่วนที่สุด เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 83 ] money
ขอความร่วมมือสนับสนุนจำหน่ายหนังสือภาษาเมียนมาร์ [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 60 ] center
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 52 ] center
เรื่อง การแข่งขันกิจกรรมเยาวชนงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2557 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 162 ] promotion
ขอความกรุณาโรงเรียนในสังกัดช่วยตรวจสอบทะเบียนรับ สพม.34 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 135 ] center
เรียน ผอ.ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ เทพศิรินทร์เชียงใหม่ กาวิละวิทยาลัย สารภีพิทยาคม ฮอดพิทยาคม สันทรายวิทยาคม [ 28 ก.ค.2557 ] [เปิด. 228 ] secondary34
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการบรรณารักษ์ [ 28 ก.ค.2557 ] [เปิด. 195 ] person
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล [ 28 ก.ค.2557 ] [เปิด. 242 ] person
จัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 15 [ 25 ก.ค.2557 ] [เปิด. 236 ] supervisory
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา [ 25 ก.ค.2557 ] [เปิด. 204 ] person
เพิ่มเติมบัญชีจัดสรร หนังสือ ที่ ศธ 04264/2895 ลงวันที่ 25 ก.ค. 57 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง [ 25 ก.ค.2557 ] [เปิด. 142 ] plan
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 78 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 236 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 58 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 63 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 54 ] supaporn
เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 [ 9 ก.ค.2557 ] [เปิด. 259 ] money
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนโรงเรียนครบ 38 ปี [ 8 ก.ค.2557 ] [เปิด. 93 ] supaporn
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบ 54 ปี และวันแสดงความยินดี "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2556" [ 2 ก.ค.2557 ] [เปิด. 195 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 1 ก.ค.2557 ] [เปิด. 119 ] promotion
แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 429 ] supaporn
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสอบถามพฤติกรรมความรู้ความเข้าใจต่อการดื่มแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ของเด้กและเยาวชนออนไลน์ [ 20 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 242 ] promotion
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น วิชาเอกภาษาอังกฤษ [ 16 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 409 ] person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 [ 13 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 146 ] person
ด่วน โรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบแสดงความคิดเห็นฯ [ 4 มิ.ย.2557 ] [เปิด. 393 ] plan
เรื่อง แจ้งแก้ไขกำหนดการสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่น 4 รอบ 3 [ 30 พ.ค.2557 ] [เปิด. 161 ] promotion
 
   
 
   
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
สพฐ. ประชาสัมพันธ นวัตกรรมสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่ หัวใจโพธิสัตว์ หลักสูตรใหย่โรงเรียนพ่อแม่ [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 12 ] supaporn
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 12 ] supaporn
มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 7 ] supaporn
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 21 ] supaporn
ประกวดโครงการ I hailand Go Green ปี 2557 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 16 ] supaporn
ประกวดนวัตกรรมนำเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที้่ 5 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 19 ] supaporn
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 16 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อพื้นฟูศีลธรรมโลก [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 12 ] supaporn
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัคร ป.เอก สาขาผู้นำทางการศึกษาฯ และ สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 37 ] supaporn
ประกาศจาก สพฐ. - เอ.พี.ฮอนด้า เรด แชมเปี้ยน ปี 4 เด็กหงส์ เด็กผี รีบรายงานตัวบินไปอังกฤษ ชัวร์ [ 29 ก.ค.2557 ] [เปิด. 19 ] supaporn
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 [ 25 ก.ค.2557 ] [เปิด. 50 ] center
การจัดสรรงบประมาณปี 2557 [ 25 ก.ค.2557 ] [เปิด. 75 ] plan
โรงเรียนสันติสุขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน [ 25 ก.ค.2557 ] [เปิด. 48 ] center
แผนที่ การเข้าค่ายสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 24 ก.ค.2557 ] [เปิด. 46 ] promotion
กาหนดการโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ประจาปี 2557 ***** สมาชิกผู้เข้าอบรมโปรดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครอบรม สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 93 ] supaporn
 
   

  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34

 

 


<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 6 IP
(Show/hide IP)