[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 17.30 น. ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเรียนกัลยาณิวัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ กัลยาณิวัฒนา ในวันที่ 24 เมษายน 2557 โอกาสนี้ นายวีระพล ประสพสุข รอง ผอ.. 23 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 23 เมษายน 2557 นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 4 ภูมิภาค รุ่น 2 ภาคเหนือ (สพม. 34 - 42 ) พร้อมบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ "อ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น สู่ความก้าวหน้า" โดย ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืืนฐาน และคณะ กำหนดการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2557 มีผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุม.. 23 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ กพฐ. ให้เกียรติมาพบปะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ประจำปี 2557 รุ่นที่ 2 (ภาคเหนือ สพม.34 -42) วันที่ 22-24 เมษายน 2557 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ มีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จาก สพม. 34-42 (ภาคเหนือ) เข้าร่วมประชุม จำนวน 456 ท่าน เวลา 13.00 น. ผู้บริหารลงทะเบียน เวลา 15.00 น. ปฐมนิเทศ โดย นายอุดม พรหมพันธ์ใจ ผอ.สมป . , ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ สพม.1 นายสัจจา , ศรีเจริญ สพม... 22 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 20 เมษายน 2557 วันที่ 2 ของการสอบครูผู้ช่วย ตั้งแต่เวลา 07.45 น เป็นต้นไป. ผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยของ สพม.34 จำนวน 455 ราย 5 วิชาเอก ได้แก่ ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาไทย นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ เข้ารับการตรวจสแกนร่างกายก่อนเข้าห้องสอบโดยไม่ให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบนอกจากบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน ต่อจากนั้นเวลา 09. 00 น. ผู้เข้าสอบทุกท่านเริ่มลงมือทำข้อสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 - 10.30 น. สอบวิชา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาศึกษา เวลา 13.00 - 15.00 น.. 20 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 07.15 น. นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 โดย กำชับให้คณะกรรมการฯ ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ของทางราชการ ให้เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ ต่อจากนั้น เวลา 08.00 น. ประธานคณะกรรมการรับส่งข้อสอบ พร้อมคณะฯ มอบข้อสอบให้กับประธาน.. 19 เม.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 เข้ารดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจาก นางภัทราธร โฆษะโยธิน นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองของชาวล้านนา ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ต่อจากนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู เข้ารดน้ำดำหัว รอง ผอ.สพม.34 ทุกท่าน ณ สพม.34.. 18 เม.ย.2557
ส่งคำสั่ง [ 22 เม.ย.2557 ] [เปิด. 456 ] person
เรื่อง กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน [ 22 เม.ย.2557 ] [เปิด. 217 ] promotion
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากสภาวะใต้ฝุ่นไห่เยี่ยน [ 22 เม.ย.2557 ] [เปิด. 67 ] promotion
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บ [ 22 เม.ย.2557 ] [เปิด. 105 ] center
เรื่อง กำหนดการและการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา [ 22 เม.ย.2557 ] [เปิด. 85 ] promotion
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ [ 22 เม.ย.2557 ] [เปิด. 119 ] promotion
การขอใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 177 ] plan
เรื่อง ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 235 ] center
เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 205 ] center
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2557 [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 274 ] supervisory
เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ (คำสั่งคณะทำงาน) [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 379 ] center
มอบสื่อ DVD บันทึกเสียงรายการความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 116 ] supervisory
การนำเสนอนิทรรศการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 201 ] supervisory
เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคเหนือ (สพม.34-42) [ 18 เม.ย.2557 ] [เปิด. 279 ] center
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับในงานประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 [ 17 เม.ย.2557 ] [เปิด. 298 ] supaporn
 
   
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
เรื่อง กรุณาส่งแบบตอบรับ กิจกรรม "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 47 ] promotion
ด่วนมาก ให้โรงเรียนต่อไปนี้ รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา [ 8 เม.ย.2557 ] [เปิด. 342 ] plan
เรื่อง แก้ไขรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกำจัดขยะภายใต้แนวคิดแบบ 3R [ 19 มี.ค.2557 ] [เปิด. 241 ] promotion
เรื่อง แจ้งผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน [ 11 มี.ค.2557 ] [เปิด. 262 ] promotion
เรื่อง แจ้งผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียน [ 10 มี.ค.2557 ] [เปิด. 221 ] promotion
เรื่อง การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 [ 21 ก.พ.2557 ] [เปิด. 366 ] promotion
สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 จากกลุ่มสาระต่างๆ [ 18 ก.พ.2557 ] [เปิด. 672 ] supaporn
ด่วนที่สุด การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูฯ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการให้สามารถเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ [ 10 ก.พ.2557 ] [เปิด. 637 ] person
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน ) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2557 ) [ 31 ม.ค.2557 ] [เปิด. 983 ] person
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน ) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2557 ) [ 31 ม.ค.2557 ] [เปิด. 378 ] person
การยื่นคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน ) ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1- 15 กุมภาพันธ์ 2557 ) [ 31 ม.ค.2557 ] [เปิด. 362 ] person
เรื่อง แจ้งโรงเรียนรับเกียรติบัตรระบบดูแลช่ววยเหลือนักเรียนได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 14 ม.ค.2557 ] [เปิด. 491 ] promotion
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 [ 7 ม.ค.2557 ] [เปิด. 472 ] promotion
ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริหาร [ 6 ม.ค.2557 ] [เปิด. 321 ] person
ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจข้อมูลระยะเวลาในการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริหาร [ 6 ม.ค.2557 ] [เปิด. 233 ] person
 
   
 
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2557 [ 23 เม.ย.2557 ] [เปิด. 991 ] person
การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขัน นายพิพัฒน์ อุตะมะ [ 23 เม.ย.2557 ] [เปิด. 135 ] person
การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขัน นางสาวปุญชรัศมิ์ พันธ์ุวัฒน์ [ 23 เม.ย.2557 ] [เปิด. 48 ] person
การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบแข่งขัน นางสาวศริญญา นรินทร์ [ 23 เม.ย.2557 ] [เปิด. 52 ] person
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้จ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาชีววิทยา,เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 93 ] center
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 54 ] center
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 53 ] supaporn
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ ICT 1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์หกล้อ 1 ตำแหน่ง [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 38 ] supaporn
วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 - 18 ตำแหน่ง [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 269 ] supaporn
วัฒนาพานิช สำราญราษฎร์ ประชุาสัมพันธ์หนังสือเรียน [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 33 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "KUBOTA Smart Kid" [ 21 เม.ย.2557 ] [เปิด. 32 ] center
ด่วน !! ข้อปฏิบัติ เพิ่มเติม สำหรับผู้เข้าสอบ [ 17 เม.ย.2557 ] [เปิด. 225 ] person
ประกาศด่วน สำหรับผู้จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 409 ] person
สพม.34 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 24 เมษายน2557 ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา [ 11 เม.ย.2557 ] [เปิด. 107 ] supaporn
สพฐ.ประชาสัมพันธ์โครงการ Partners in Learning Thailand Forun 2014 กิจกรรม "Thailand Innovative Leadership Awards 2014" [ 10 เม.ย.2557 ] [เปิด. 72 ] supaporn
 
   

  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34

 

 

 


<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 12 IP
(Show/hide IP)