[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary34@gmail.com

 

 


 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 27 ] promotion
ม.ราชภัฎกำแพงเพชร ขอเชิญส่งบุคลากรร่วมการอบรมสัมมนาการสอนดนตรีในชั้นเรียน [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 18 ] supaporn
ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาถสากล 2557" [ 31 ส.ค.2557 ] [เปิด. 52 ] center
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 96 ] supaporn
สพค.เชียงใหม่ รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 95 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน" [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 29 ] supaporn
การขอทุนอุดหนุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 56 ] supaporn
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 30 ] secondary34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 52 ] secondary34
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ [ 28 ส.ค.2557 ] [เปิด. 102 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.34 จัดอบรมการใช้ Google App for Education ให้แก่ ข้าราชการครู ICT จำนวน 10 ณ ห้องประชุม ICT สพม.34 โดย นายอนุรุทธ์ ล่ามพรยา รอง ผอ.สพม.34 และ นายจงภพ ชูประทีป ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีกสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับวิทยากร จาก Google ประเทศ ไทย การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อวางแผนกำหนดโครงการพัฒนาห้องเรียน Online และนำเอา Google App มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน.. 30 ส.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ข้าราชการครูศูนย์แนะแนวจังหวัดเชียงใหม่ และ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการศูนย์แนะแนว จาก สพฐ. ประกอบด้วย นางสาวจิราวรรณ ปักกัดตัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางวิไลวรรณ ใจแก้ว ผู้เชี่ยวชาญงานแนะแนว ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามโครงการศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อติด.. 29 ส.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 39 คน ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอา.. 28 ส.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับงบประมาณปี 2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำขอของโรงเรียน 1.จัดเรียงลำดับความสำคัญและจำเป็น 2. ต้องไม่ซ้ำ ซ้อนกับรายการที่ได้สนับสนุนงบประมาณปี 2557 - 2558 3.วิเคราะห์ความขาดแคลนโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ของ สพฐ. 4. โรงเรียนที่ขอสนับสนุนงบประมาณต้องขาดแคลนตามเกณฑ์ 5. ใช้ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4.. 27 ส.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 22 สิงหาคม 2257 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพม.34 ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครั้งที่ 8 /2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดย นายศักด็ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 เลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระ.. 22 ส.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเอกสารเผยแพร่ Best Practices แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการการสอนที่เป็นเลิศ ให้แก่ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 86 คน กำหนดประชุม ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.ร.ร.กาวิละวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบกระบวนการในการวิเคราะห์ Best Practicecs เพื่อให้สามารถถอดองค์ความรุ้ที่เป็น Bes.. 15 ส.ค.2557
ให้โรงเรียนดังต่อไปนี้ ส่งข้อมูลสำรวจเกษียณภายในวันที่ 2 กันยายน 2557 [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 33 ] person
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี (1 ตุลาคม 2557) [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 58 ] person
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 101 ] supaporn
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม เรื่อง ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 34 ] person
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เรื่อง ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 28 ] person
เรื่อง ให้ระวังภัยพิบัติช่วงฤดูฝน [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 45 ] promotion
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 62 ] promotion
เรื่อง โครงการพัฒนาผู้นำนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 87 ] promotion
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ (แก้ไข) [ 1 ก.ย.2557 ] [เปิด. 46 ] person
ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 342 ] secondary34
เรียน คุณครูพัสดุโรงเรียน [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 150 ] money
เรียน คุณครูพัสดุโรงเรียน [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 122 ] money
เรียน คุณครูพัสดุโรงเรียน [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 122 ] money
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษเขต 34 [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 114 ] center
การตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC [ 29 ส.ค.2557 ] [เปิด. 115 ] center
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 259 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 260 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 234 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 167 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 431 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 125 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 143 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 132 ] supaporn
เรื่อง แจ้งให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงบประมาณเพื่อจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ" วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2557 [ 9 ก.ค.2557 ] [เปิด. 371 ] money
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนโรงเรียนครบ 38 ปี [ 8 ก.ค.2557 ] [เปิด. 172 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34

 

 


<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 13 IP
(Show/hide IP)