[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

  

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  วันนี้   เวลา 21:32:57  
    
 

 

                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา การรับโอนข้าราชการสายงานครูผู้สอน [ 13 ต.ค.2558 ] [เปิด. 8 ] center
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา [ 13 ต.ค.2558 ] [เปิด. 26 ] supaporn
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่รับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษประจำปีการศึกษา2559 [ 9 ต.ค.2558 ] [เปิด. 62 ] center
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาThailand Local Government Summit 2015 [ 9 ต.ค.2558 ] [เปิด. 32 ] center
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักศุตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน [ 9 ต.ค.2558 ] [เปิด. 28 ] center
โรงเรียนบ้านกาด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้านหน้าที่ห้องสมุดแล ะตำแหน่ง พนักงานขับรถ [ 9 ต.ค.2558 ] [เปิด. 71 ] center
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีสากล [ 9 ต.ค.2558 ] [เปิด. 44 ] center
สพม.25 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมตรา 38ค.(2) [ 9 ต.ค.2558 ] [เปิด. 74 ] center
โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ 7 ต.ค.2558 ] [เปิด. 123 ] promotion
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนไทยเข้าร่วมโครงกาารค่ายเยาวชนอาเซียน ระยะที่ 2 ประจำปี 2558 ณ สาะารณรัฐฟิลิปปินส์ [ 6 ต.ค.2558 ] [เปิด. 41 ] center
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดังนี้ 1. ดร.บุญทา ชัยเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายอนุวัต เชื้อเย็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายสุริยจรัส เตชะมีนสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายสมยศ โอ่งเคลือบ ผู้ทรงคุ .. 13 ต.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมทีมบริหารองค์กร ประชุมชี้แจงให้แนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา แก่ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 14 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จำนวน 4 คน และมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ จำนวน 2 คน ที่มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 26 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการฝึกประสบการณ์จริงในการบริหารก .. 13 ต.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 07.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพ( ภาค ค)ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้ง ที่ 2/2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องโสตศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้มีคำสั่งแต่งแต่งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 27 คณะๆ ละ 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ โดยขอให้คณะกรรมการส .. 12 ต.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที 11 ตุลาคม 2558 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร้อมด้วยคณะกรรมการสังเกตการณ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ สนามสอบแข่งขันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โอกาสนี้ได้ตรวเยี่ยมห้องสอบ 55 ห้อง 12 วิชาเอก เป็นการสอบภาค ข สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอก โดยผู้มีสิทธิ์สอบ 1245 คน ผู้เข้าสอบ 1155 ผู้ขาดสอบ 90 คน เหตุการณ์ปกติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพม.34 ดำเน .. 11 ต.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และคณะ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 /2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โอกาส นี้ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พร .. 10 ต.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 /2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการกลางประจำสนามสอบ , คณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ ,คณะกรรมการตรวจค้นวัตถุ, คณะกรรมการรับฝากสิ่งของผู้เข้าสอบ, คณะกรรมการจัดสถานที่,คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์,คณะกรรมการฝ่ายปฏิค .. 9 ต.ค.2558
การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ [ 6 ก.ค.2558 ] [เปิด. 272 ] supervisory
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ [ 18 พ.ค.2558 ] [เปิด. 339 ] supervisory
ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 12 พ.ค.2558 ] [เปิด. 388 ] supervisory
การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 [ 11 พ.ค.2558 ] [เปิด. 596 ] person
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล [ 6 พ.ค.2558 ] [เปิด. 509 ] supervisory
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) [ 28 เม.ย.2558 ] [เปิด. 608 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPA) ปีการศกึษา 2557 [ 9 เม.ย.2558 ] [เปิด. 461 ] supervisory
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.6 และ 6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 31 มี.ค.2558 ] [เปิด. 833 ] supervisory
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา [ 24 มี.ค.2558 ] [เปิด. 494 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผล GPA 6 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 [ 19 มี.ค.2558 ] [เปิด. 508 ] supervisory
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC:ERIC Annual Training 2015 [ 12 มี.ค.2558 ] [เปิด. 499 ] supervisory
เลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา [ 5 มี.ค.2558 ] [เปิด. 650 ] supervisory
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 [ 25 ก.พ.2558 ] [เปิด. 674 ] supervisory
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 518 ] supervisory
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 494 ] supervisory
 
   
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 2040 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 2137 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 1096 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 985 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 1224 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1140 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1176 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 896 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1553 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 812 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
นายสิทธิชัย มูลเขียน
ผอ.สพม.34

 

  

    

รับชม VTR

"เวทีสานฝัน  สร้างสรรค์เยาวชน"

 

ค่านิยมคนเมือง สพม.เขต34
(ต้องการหยุดเพลงกดรูปโลโก้ สพม.34 ด้านล่าง)

 << ตุลาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin