[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ กลุ่มอำนวยการ 09 - 4635 -7487 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Gallery
e-mail
Calendar
Download
สพฐ.
Admin   

 

  
 
 
 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  วันนี้   เวลา 01:03:34  
    
 

                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สารคดีสั้น และ DVD บันทึกการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ (สพม.34 ได้ดำเนินการใส่ไว้ในล็อกเกอร์โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558) [ 31 มี.ค.2558 ] [เปิด. 9 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 (ปชส) [ 30 มี.ค.2558 ] [เปิด. 49 ] supaporn
การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น [ 27 มี.ค.2558 ] [เปิด. 378 ] person
วิทยาลัยวัตกรรมการจัดการ ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา [ 27 มี.ค.2558 ] [เปิด. 63 ] supaporn
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน 216 งานพื้นไม้เนื้อแข็งและทาสี [ 27 มี.ค.2558 ] [เปิด. 27 ] supaporn
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รอบทั่วไป และภาค กศ.ป.ป. [ 26 มี.ค.2558 ] [เปิด. 36 ] supaporn
มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง [ 26 มี.ค.2558 ] [เปิด. 56 ] supaporn
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรม '' PTT Inpiration 4ปตท สร้างแรงบรรดาลใจสู่นักกีฬ่าระดับนานนชาติ [ 25 มี.ค.2558 ] [เปิด. 35 ] supaporn
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ [ 24 มี.ค.2558 ] [เปิด. 189 ] person
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการศึกษา [ 23 มี.ค.2558 ] [เปิด. 239 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียน จำนวน 42 คน ณ โรงแรมธาริน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 .. 31 มี.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษากลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมประกอบพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษาและอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งทางราชการถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อให้รัฐบาล และประชาช .. 31 มี.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เข้าร่วมอบรมตามโครงการ “อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว ชมกมล หาพันนา ประชาสัมพันธ์ สพป.กทม.1 .. 27 มี.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา จากโรงเรียนวัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 67 คน มาศึกษาดูงานการสอบระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนหอพระ เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนในศตวรรษที่ 21 เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้เอง เน้นเรื่องอาชีพและ ICT เพื่อจัดการเรียนรู้ ในการนี้ นายณรงค์ .. 27 มี.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมวิทยาคม ในการนี้ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ .. 27 มี.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี. นายกมล รอดคล้าย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักนวัตกรรมการ .. 26 มี.ค.2558
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.6 และ 6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 31 มี.ค.2558 ] [เปิด. 44 ] supervisory
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา [ 24 มี.ค.2558 ] [เปิด. 133 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผล GPA 6 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 [ 19 มี.ค.2558 ] [เปิด. 152 ] supervisory
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC:ERIC Annual Training 2015 [ 12 มี.ค.2558 ] [เปิด. 147 ] supervisory
เลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา [ 5 มี.ค.2558 ] [เปิด. 241 ] supervisory
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 [ 25 ก.พ.2558 ] [เปิด. 280 ] supervisory
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 225 ] supervisory
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 222 ] supervisory
เรื่อง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 13 ม.ค.2558 ] [เปิด. 583 ] person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 [ 12 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 381 ] person
เรื่อง ขอเรียนเชิญนักเรียนเข้าร่วมงาน "แฟมิลี่ ทรี คิดใส ไทยแลนด์" [ 8 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 311 ] promotion
เรื่อง อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ัดูแลนักเรียนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น [ 4 ธ.ค.2557 ] [เปิด. 401 ] promotion
เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 26 พ.ย.2557 ] [เปิด. 351 ] money
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันที่ประกอบกำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 [ 18 พ.ย.2557 ] [เปิด. 598 ] promotion
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 [ 18 พ.ย.2557 ] [เปิด. 511 ] promotion
 
   
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1312 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1449 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 695 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 630 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 828 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 778 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 723 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 565 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1119 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 460 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34

   

  

 

ค่านิยมคนเมือง สพม.เขต34
(ต้องการหยุดเพลงกดรูปโลโก้ สพม.34 ด้านล่าง)

 

 << เมษายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]


 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 10 IP
(Show/hide IP)

 
      
News
Knowledge
   
Gallery
e-mail
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin