[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 
 
 
 
 


 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
โครงการ PTTEP Teenegy Camp [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 44 ] supaporn
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาญี่ปุ่น [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 32 ] supaporn
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา รับตรงปกติ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 10 คน [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 89 ] supaporn
โรงเรียนฮอดพิทยาคม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 74 ] supaporn
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง และครูสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ตำแหน่ง [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 114 ] supaporn
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 121 ] supaporn
เรื่อง ขยายเวลาการสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 63 ] promotion
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา) สพม.34 [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 116 ] center
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน "โครงการสนับสนุนจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 [ 12 ก.ย.2557 ] [เปิด. 93 ] supaporn
โครงการ PTTEP Teenegy Camp [ 10 ก.ย.2557 ] [เปิด. 115 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 (จังหวัดเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายสุมิตร เสนสม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.29 (จังหวัดอุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) พร้อมคณะ ที่มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุมชั้น 4 .. 16 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 15 กันยายน 2557 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.34 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ ครูแนะแนว สังกัด สพม.34 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจักการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 - 37 และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดงาน นางสาวปรา.. 15 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 12 กันยายน 2257 นายทินกร นำบุญจิตต์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ( สพม.34 จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 9 /2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โดย นายศักด็ชีวิน วัฒโล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบวาระ.. 12 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (ฺBest Practices) ของ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.34 จำนวน 60 คน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน.. 11 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 9 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.34 ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โรงเรียนจอมทอง และให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารสืบค้น (Genius Resourco Center : GRC) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GSMP และ MEP ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 ณ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่ ในการนี้ นายสุพล ประสานศรี ผอ.ร.ร.จอมทอง รอง ผอ.ร.ร.คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.34 และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน.. 11 ก.ย.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ในการนี้ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 และสิทธ.. 10 ก.ย.2557
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ ครูดีมีทุกวัน [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 9 ] person
การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 7 ] person
เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่่านระบบ GFMIS กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 32 ] money
ด่่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง"ดีเด่น ปีการศึกษา 2557 [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 51 ] promotion
ขอเชิญประชุม [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 108 ] plan
สำรวจค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ของโรงเรียน [ 17 ก.ย.2557 ] [เปิด. 64 ] plan
ขอเชิญประชุม [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 170 ] supaporn
เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในระดับสถานศึกษา [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 113 ] promotion
เรื่อง การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 74 ] promotion
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 67 ] person
เรื่อง แบบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขอเบิกใบเสร็จรับเงิน [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 99 ] money
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 66 ] money
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง โควต้าลูกจ้างประจำ ณ 1 ตุลาคม 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 154 ] person
เรื่อง ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหอการค้าญี่ปุ่น รุ่นที่ 7 [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 108 ] promotion
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรม e-Training [ 15 ก.ย.2557 ] [เปิด. 192 ] person
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 98 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 105 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 327 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 313 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 286 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 208 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 499 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 152 ] supaporn
แจ้ง สถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนสามารถขึ้นข่าวได้แล้ว จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 170 ] supaporn
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ขณะนี้เว็บไซต์ภาพข่าวในส่วนกิจกรรมของโรงเรียนขัดข้องกำลังดำเนินการแก้ไข จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 158 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายสิทธิชัย มูลเขียน
รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34


 


<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 16 IP
(Show/hide IP)