[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-112974-5 โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
Home
   
   Admin

 
 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  วันนี้   เวลา 06:40:33  
    
 

 

 

                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
สมาคมร่วมใจไทยล้านนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ปีที่ 12 [ 1 ธ.ค.2558 ] [เปิด. 15 ] center
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ชมรมห้ิองสมุดเชียงใหม่ และการประชุมวิชาการเรื่อง \"การพัฒนาบริการของห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่\" [ 1 ธ.ค.2558 ] [เปิด. 11 ] center
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชมและร่วมประกวด/แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 [ 30 พ.ย.2558 ] [เปิด. 48 ] center
สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญส่งเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมาเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2559 [ 26 พ.ย.2558 ] [เปิด. 45 ] center
โรงเรียนบ้านกาด รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ [ 26 พ.ย.2558 ] [เปิด. 51 ] center
โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สอบราคาซื้ออาหารโรงเรียนพักนอน [ 25 พ.ย.2558 ] [เปิด. 28 ] center
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เชิญส่งภาพประทับใจ กิจกรรม \"ปั่นเพื่อ\" (Bike for dad)\"จังหวัดเชียงใหม่เข้าประกวด [ 25 พ.ย.2558 ] [เปิด. 34 ] center
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) [ 25 พ.ย.2558 ] [เปิด. 44 ] center
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน ที่รักการถ่ายภาพ ส่งภาพถ่าย \" ปันเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ\" ได้ที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 [ 24 พ.ย.2558 ] [เปิด. 27 ] supaporn
กรมศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"ประวัติศาสตร์ชาติไทย:รากเหง้าที่คนไทยควรรู้\" [ 23 พ.ย.2558 ] [เปิด. 40 ] center
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13. 30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 พบผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสันติสุข โดย นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสันติสุข มีนักเรียน 376 คน ข้าราชการครู 25 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน โดยโรงเรียนสันติสุข จัดเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินโครงการหอพักรักความดี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโครงการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ฯลฯ นายชัยพัน .. 30 พ.ย.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.29 น. ณ บ้านเลขที่ 253 หมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานมอบบ้านให้กับ นางสาวสุพรรษา อินต๊ะแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง \"คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.\" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดย นาย .. 30 พ.ย.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่่ 2/ 2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยกล่าวว่า ขอให้คณะกรรมการท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ต่อจากนั้น ได้พบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข .. 29 พ.ย.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้ง 2/2558 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก เวลา 09.00 น. - 10.00 น. สอบความรอบรู้ เวลา 11.00 น. - 12.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข เวลา 13.00 น. - 14.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา .. 28 พ.ย.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช นำกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 149 บ้านเลขที่ 119 บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ครอบครัวของ นางสาวสุทธิดา .. 26 พ.ย.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช นำกล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 148 บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ครอบครัวของ นางสาวอรอนงค์ ออประดิษฐ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉล .. 25 พ.ย.2558
การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 [ 25 พ.ย.2558 ] [เปิด. 138 ] supervisory
การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2559 [ 25 พ.ย.2558 ] [เปิด. 56 ] supervisory
เรียน ผู้อำนวยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ที่เป็นสนามสอบและกรรมการคุมสอบ [ 21 ต.ค.2558 ] [เปิด. 570 ] supervisory
ซักซ้อมการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค.2558 ] [เปิด. 139 ] Money
ซักซ้อมแนวปฎิบัติการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [ 20 ต.ค.2558 ] [เปิด. 96 ] Money
ซักซ้อมแนวปฎิบัติการระบุรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP [ 20 ต.ค.2558 ] [เปิด. 116 ] Money
ซักซ้อมการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค.2558 ] [เปิด. 113 ] Money
การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ [ 6 ก.ค.2558 ] [เปิด. 1381 ] supervisory
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ [ 18 พ.ค.2558 ] [เปิด. 1443 ] supervisory
ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 12 พ.ค.2558 ] [เปิด. 1511 ] supervisory
การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 [ 11 พ.ค.2558 ] [เปิด. 1670 ] person
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล [ 6 พ.ค.2558 ] [เปิด. 1520 ] supervisory
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) [ 28 เม.ย.2558 ] [เปิด. 690 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPA) ปีการศกึษา 2557 [ 9 เม.ย.2558 ] [เปิด. 526 ] supervisory
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.6 และ 6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 31 มี.ค.2558 ] [เปิด. 895 ] supervisory
 
   
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 2325 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 2458 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 1269 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 1133 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 1390 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1209 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1259 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 981 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1657 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 896 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
นายสิทธิชัย มูลเขียน
ผอ.สพม.34

 

  

  

 

 
  

รับชม VTR

"เวทีสานฝัน  สร้างสรรค์เยาวชน"

 

ค่านิยมคนเมือง สพม.เขต34
(ต้องการหยุดเพลงกดรูปโลโก้ สพม.34 ด้านล่าง)

 << ธันวาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า


 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
รวมดาวน์โหลด
 
สพฐ.
   Admin