[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com
   Home
News
ภาพกิจกรรม
Knowledge
Calendar
Download
สพฐ.
ติดต่อเรา
 
Admin   

 

 

 
สมาชิก

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


  วันนี้   เวลา 13:56:43  
    
 

 

                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
ประชาสัมพันธ์โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครั้งที่ 2 [ 28 พ.ค.2558 ] [เปิด. 32 ] supaporn
โรงเรียนแม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\"ประชาสัมพันธ์ในการสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน [ 28 พ.ค.2558 ] [เปิด. 13 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28 [ 27 พ.ค.2558 ] [เปิด. 31 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณแม่ [ 26 พ.ค.2558 ] [เปิด. 23 ] supaporn
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร \"เชื้อเพลงเพื่อการคมนาคม\" [ 26 พ.ค.2558 ] [เปิด. 28 ] supaporn
กิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสี โครงการ OValtine Gifl for Mam ปีที่ 13 [ 26 พ.ค.2558 ] [เปิด. 27 ] supaporn
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา [ 25 พ.ค.2558 ] [เปิด. 464 ] person
ประชาสัมพันธ์การประกวดวีดีทัศน์ (คลิป)เกี่ยวกับการสร้างเสริมค่านิยม 12 ประการ [ 25 พ.ค.2558 ] [เปิด. 40 ] supaporn
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการดานครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2558 [ 25 พ.ค.2558 ] [เปิด. 33 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Youth Leaders 2015 [ 25 พ.ค.2558 ] [เปิด. 24 ] supaporn
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ณ ศูนย์ภูฟ้าตามโครงการพระราชดำริอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมกำหนดแนวทางการเปิดวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดาร ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จำนวน 30 คน ตามโครงการพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี .. 28 พ.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทร์วงศ์ ผอ.สพม.34 พบและให้ข้อคิดแก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี ศึกษาบริบทของสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง เรียนรู้บริหารงานตามสายการบังคับบัญชา บริหารเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นและขอให้ทุกคนปฏิบัติตาม วัฒนธรรมองค์กร ของ สพม.34 โดย “ ถือประโยชน์ของนักเรียนแ .. 27 พ.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนข้าราชการครูและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ณ หน่วยเลือกตั้ง 8 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีผู้สมัครดังนี้ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หมายเลข 1 นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.รร.กาวิละวิทยาลัย หมายเลข 2 นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.รร.ยุพราชวิทยาลัย หมายเลข 3 นายอนันต์ สุคะโต รอง ผอ.รร.วัฒโนทัยพายัพ ผู้แทนข้าราชการครู หมายเลข 1 นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ครู รร.วัฒโนทัยพายัพ หมายเลข 2 นางยุพิน เตชะโก .. 22 พ.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายอนิรุทธ์ ล่ามพระยา รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมต้นกล้าครูพันธุ์ดี ครั้งที่ 3 " สร้างโอกาส เพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น" ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 โรงเรียนห้องสอนศึกษา จำนวน 586 คน ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 18 - 26 พฤษภาคม 2558 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในการนี้ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน ให้การ .. 19 พ.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รอง ผอ.สพม.34 ประธานพิธีเปิดกิจกรรม“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) ให้แก่ นักเรียนกลุ่มอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 คน ณ สระว่ายน้ำนฤมล อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนจอมทอง จำนวน 8 คน โรงเรียนแม่แจ่ม จำนวน 8 คน โรงเรียนฮอดพิทยาคม จำนวน 8 คน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จำนวน 10 คน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จำนวน 8 คน โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรม เวลา 10.00 - 12.00 น. ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม .. 18 พ.ค.2558
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ ข้าราชการครูที่จัดทำข้อมูลโรงเรียน จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย โดย นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูเข้าหลักการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center 2015 : DMC) ระบบข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการศึกษา (Educ .. 18 พ.ค.2558
การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ [ 18 พ.ค.2558 ] [เปิด. 82 ] supervisory
ส่งผลการเรียนเฉลี่ย GPA 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 [ 12 พ.ค.2558 ] [เปิด. 80 ] supervisory
การเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 [ 11 พ.ค.2558 ] [เปิด. 140 ] person
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล [ 6 พ.ค.2558 ] [เปิด. 236 ] supervisory
การสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) [ 28 เม.ย.2558 ] [เปิด. 384 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผลการเรียน 6 ภาคเรียน (GPA) ปีการศกึษา 2557 [ 9 เม.ย.2558 ] [เปิด. 243 ] supervisory
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 ชั้น ม.6 และ 6 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ 31 มี.ค.2558 ] [เปิด. 523 ] supervisory
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศกึษา [ 24 มี.ค.2558 ] [เปิด. 317 ] supervisory
เชิญประชุมปฏิบัติการหลอมข้อมูลผล GPA 6 ภาคเรียน ระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 [ 19 มี.ค.2558 ] [เปิด. 338 ] supervisory
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการศูนย์ ERIC:ERIC Annual Training 2015 [ 12 มี.ค.2558 ] [เปิด. 288 ] supervisory
เลื่อนการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา [ 5 มี.ค.2558 ] [เปิด. 454 ] supervisory
การทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 2/2558 [ 25 ก.พ.2558 ] [เปิด. 416 ] supervisory
การจัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 339 ] supervisory
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสมรรถนะผู้บริหาร [ 20 ก.พ.2558 ] [เปิด. 318 ] supervisory
เรื่อง เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 13 ม.ค.2558 ] [เปิด. 750 ] person
 
   
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1572 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 1672 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 823 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 749 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 946 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 902 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 872 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 693 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 1269 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 591 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34


  


   

รับชม VTR

"เวทีสานฝัน  สร้างสรรค์เยาวชน"

 

ค่านิยมคนเมือง สพม.เขต34
(ต้องการหยุดเพลงกดรูปโลโก้ สพม.34 ด้านล่าง)

 << พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]


[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]


 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 6 IP
(Show/hide IP)

 
      
News
Knowledge
   
Gallery
ติดต่อเรา
 
Calendar
Download
 
สพฐ.
   Admin