[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
ที่ตั้ง : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4, 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ **โทรศัพท์ : 053-112974-5 **โทรสาร : 053-112976 **e-mail : secondary034@gmail.com

 

 
 
 
 

 

  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


 
                Code ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.34 ที่นี่
เรื่อง โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนฯ [ 31 ต.ค.2557 ] [เปิด. 7 ] promotion
ขอเชิญเข้าร่วม"โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557" [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 75 ] center
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 135 ] center
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรครู ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 96 ] promotion
โรงเรียนจอมทองประกาศรับสมัครคัดสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 100 ] center
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนครูที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนสอนเพื่อน เป็นข่าว ของชมรมนักประชาสัมพันธ์ กพฐ. แห่งประเทศไทย [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 88 ] supaporn
บริษัติ ปตท.จำกัด ประชาสัุมพันธ์กิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ประจำปี 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 58 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรี [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 86 ] supaporn
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนศูนย์การเรียนบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 54 ] supaporn
หน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นในอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ (แก้ไขใหม่) [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 92 ] secondary34
 
   
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ไปศึกษาดูงานประเทศใต้หวัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเยี่ยวยาสถานที่เรียนของนักเรียน และการเยี่ยวยาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการที่่ส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่ประเทศใต้หวัน โดยหาแนวทางวิธีการแก้ปัญหาจึงได้ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาเป็นภารกิจเร่งด่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .. 31 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 31 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. สำหรับหน่วยเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุม สพม.34 ชั้น 5 ผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษ.. 31 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ให้แก่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์และสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 123 คน ณ หอประชุมดอกปีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดย นายจงภพ ชูประทีป ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม.. 29 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 "กิจกรรมการชี้แจงและรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ให้แก่ ข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ประธานเปิดการประชุมได้มอบนโยบายและแนทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการ ประจำปี 2558 และให้ถือปฏิบัติดังนี้.. 28 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4 /2557 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ประธานเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และได้ให้หลักการและอุดมการณ์ในการทำงาน ดังนี้ “ทำหน้าที่ให้ดีท.. 27 ต.ค.2557
คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น

วันที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 ประธานพิธีเปิดโครงการบวชป่า10,000 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สร้างกุศลหล่อพระประธาน ถวายผ้าจุลกฐิน ณ วัดป่าบุญนาค อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อำเภอเชียงดาว สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงดาว ฯลฯ ในการนี้ นางสาวเปรมศรี นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำน.. 26 ต.ค.2557
เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้า ปีการศึกษา 2558 รุ่น 2 [ 31 ต.ค.2557 ] [เปิด. 23 ] promotion
เรื่อง โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาฯ [ 31 ต.ค.2557 ] [เปิด. 26 ] promotion
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี [ 31 ต.ค.2557 ] [เปิด. 55 ] center
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี [ 31 ต.ค.2557 ] [เปิด. 97 ] supaporn
ด่วนที่สุด!!ขอเชิญประชุม [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 228 ] center
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา2558 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 80 ] promotion
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเป็นหน่วยเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 94 ] center
การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ปีการศึกษา2558 แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 72 ] promotion
การรายงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 85 ] plan
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ กาวิละวิทยาลัย และปายวิทยาคาร เรื่อง ส่งคำสั่ง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 122 ] person
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 76 ] person
ขอความอนุเคราะห์และประชาสัมพันธ์โครงการ "ช่วยน้องเมืองเลยต้านลมหนาว" [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 62 ] center
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 56 ] center
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงพระราชนิพนธ์ [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 55 ] center
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 66 ] center
 
   
 แจ้งข่าว, ข่าวด่วน
ยอดการเงินโอนวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 [ 30 ต.ค.2557 ] [เปิด. 249 ] money
แจ้งโอนตกเบิกวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ที่ผู้มีอำนาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โอนวันที่ 29 ตุลาคม 2557 [ 29 ต.ค.2557 ] [เปิด. 675 ] money
เรียน คุณครูพัสดุ [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 377 ] money
รายละเอียดรับ-จ่าย วันที่ 15 กันยายน 2557 [ 16 ก.ย.2557 ] [เปิด. 351 ] money
แบบฟอร์มของบฯ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04264/4411 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง การเสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง [ 4 ส.ค.2557 ] [เปิด. 497 ] plan
อาจารย์ชมนาด ทีฆะทิพย์สกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 481 ] supaporn
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 [ 30 ก.ค.2557 ] [เปิด. 416 ] promotion
แจ้งกำหนดการส่งโครงร่างองค์กร ( หนังสือแจ้งจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ) [ 22 ก.ค.2557 ] [เปิด. 307 ] person
ประกาศผลกาสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.และ สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.34 ที่ได้รับการคัดเลือกกลุ่มทั่วไปลำดับที่ 6 [ 16 ก.ค.2557 ] [เปิด. 718 ] supaporn
แจ้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตามที่โรงเรียนได้ขึ้นภาพข่าวกิจกรรม ระหว่างวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2557 บางกิจกรรมของโรงเรียนอาจหายไป ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ เนื่องจากเว็บไขต์ สพม.34 ขัดข้องกู้ข้อมูลได้บางส่วน จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และขณะนี้ได้งานได้ตามปกติแล้ว [ 15 ก.ค.2557 ] [เปิด. 231 ] supaporn
 
   
 
   
        Code ภาพข่าวกิจกรรมจากโรงเรียน ที่นี่
  
นายภิญโญ จันทรวงศ์
ผอ.สพม.34

 
 

 


<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า

  
[ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่น 6 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารเรียนรวม กล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้]


[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฟูราม่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่]
[ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จิตสำนึกในความเป็นไทย วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน]


[ประชุมผุ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการยกระดับคุณภาพทั้งระบบ วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ]
[มูลนิธิเอโตะไชตันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาศวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]


[โรงเรียนหอพระนำ ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ในรายการชิงช้าสวรรค์ ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท.เพื่อขอพร จากนายมานพ ดีมี ผอ.สพม.34 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554]
[ติดตามโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554]
[โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554]


[เปิดธนาคารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554]

  

 เริ่มนับ 2 เม.ย.2554
UserOnline now 12 IP
(Show/hide IP)