ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 2 ต.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกาดละอ่อนขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 2 ต.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (สร้างคนดี มีอาชีพ)ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ\"การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงไตรภาคี\" จากศธจ.แม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนที่ไปร่วมนำเสนองานในครั้งนี้..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 2 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะครู นำนักเรียน ร่วมงานสลาก บ้านกองก๋อย บ้านทุ่ง และบ้านบ่อสลี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 13 ส.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมหัสดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 30 ก.ค. 2561
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร.ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 30 ก.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร. ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยคมร่วมเดินแห่เทียนพรรษาในวันที่26กรกฎาคม ซึ่งรวมกับองค์บริหารส่วนตำบลกองก๋อย และโรงเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น..[มีต่อ]