ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 13 ส.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมหัสดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 30 ก.ค. 2561
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร.ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 30 ก.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร. ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยคมร่วมเดินแห่เทียนพรรษาในวันที่26กรกฎาคม ซึ่งรวมกับองค์บริหารส่วนตำบลกองก๋อย และโรงเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 24 ก.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 24 ก.ค. 2561
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดงานตอนรับผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 16 ก.ค. 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำโดย ครูประพันธ์ บุญวรรณ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ และครูพัชระ บุญวรรณ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ได้ส่งผลงานกลุ่มแกนนำเยาวชนรักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ ซึ่งประกอบด้วย 1. นางสาววราวรรณ มูลศรี ชั้น ม.6 2. นางสาวธิดารัตน์ ชมพู ชั้น ..[มีต่อ]