ร.ร. เฉลิมรัชวิทยาคม 23 มี.ค. 2561
วันที่ 15 มีนาคม โรงเรียนเฉลิมรัชได้รับการประเมิน และติดตามงานจากคณะในโครงการรักษ์น้ำ ตามพระราชดำริของในหลวง..[มีต่อ]
ร.ร. เฉลิมรัชวิทยาคม 11 มี.ค. 2561
วันที่ 1 มีนาคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วันบ้านทุ่ง..[มีต่อ]
ร.ร. เฉลิมรัชวิทยาคม 11 มี.ค. 2561
วันที่ 9 มีนาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดงานปัจฉิม ให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน..[มีต่อ]
ร.ร. เฉลิมรัชวิทยาคม 27 ก.พ. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะผู้อุปการะคุณในการจัดสร้างเรื่อนภูมิบัญญา ..[มีต่อ]
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 20 ก.พ. 2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. - 16.10 น.กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ สนามสอบโรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับการนิเทศก์สนามสอบจาก นางธัญสุตา อุ..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 10 ก.พ. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมกับองค์การท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐ และชาวบ้านในตำบลกองก๋อยทำฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำลำธาร..[มีต่อ]