ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 8 ม.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ให้นักเรียนในวันที่ 29 เดือนธันวาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และส่งท้ายปีเก่าพร้อมคณะครู..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 25 ธ.ค. 2560
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 22 เดือนธันวาคม 2560 เพื่อรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ และส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียนในการร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 17 พ.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดงานกีฬาสีครั้งที่ ๒๐ ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ..[มีต่อ]
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 19 ก.ย. 2560
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00น. -12.00น. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้น การพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 จากนายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน นายเสน่ห์ ..[มีต่อ]
ร.ร. เฉลิมรัชวิทยาคม 8 ก.ย. 2560
การติดตามนิเทศโครงการคุณธรรมโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ท่าน ณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน พร้อมคณะในวันที่ ๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๐..[มีต่อ]
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 26 ส.ค. 2560
วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการติวและค้นหาตัวตนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ..[มีต่อ]