ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 27 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมเดินขบวนลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกับชุมชนกองก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลและ โรงเรียนเครือข่ายตำบลกองก๋อย..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 27 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาภานในช้างเผือกเกมส์ ครั้งที่20ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยา เป็นประธานในการเปิดพิธีกีฬา และคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกองก๋อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองก๋อย..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 12 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน แห่ต้นครัวปอยหลวงเข้าวัดกองก๋อย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 12 พ.ย. 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายอำเภอสบเมยเป็นตัวแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 2 ต.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกาดละอ่อนขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 2 ต.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (สร้างคนดี มีอาชีพ)ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ\"การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงไตรภาคี\" จากศธจ.แม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนที่ไปร่วมนำเสนองานในครั้งนี้..[มีต่อ]