ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 17 พ.ย. 2560
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดงานกีฬาสีครั้งที่ ๒๐ ในวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ..[มีต่อ]
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 19 ก.ย. 2560
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00น. -12.00น. โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน 15 จุดเน้น การพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 จากนายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน นายเสน่ห์ ..[มีต่อ]
ร.ร. เฉลิมรัชวิทยาคม 8 ก.ย. 2560
การติดตามนิเทศโครงการคุณธรรมโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ท่าน ณรงค์ศักดิ์ จำรูญหิน พร้อมคณะในวันที่ ๘ เดือนกันยายน ๒๕๖๐..[มีต่อ]
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 26 ส.ค. 2560
วันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการติวและค้นหาตัวตนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ..[มีต่อ]
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 21 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา..[มีต่อ]
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 15 ส.ค. 2560
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 น. คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน โรงเรียนสบเมยวิทยาคมร่วมลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ..[มีต่อ]