ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 9 มิ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ี 8 มิถุนายน 2561..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 7 มิ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 7 มิ.ย. 2561
สถานีตำรวจภูธร นำโดย ร้อยตำรวจเอกดนุชิต สุริยชัย สวป.สภ.กองก๋อย พร้อมด้วยนายตำรวจจำนวน 3 นาย มาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และวินัยจราจร ในการนี้ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆ โดยปราชญ์ชุมชนจาก อบต.กองก๋อย..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 29 พ.ค. 2561
คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมกับชุมชนวัดกองก๋อย เวียนเทียนรอบอุโบสถ และฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานและปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 29 พ.ค. 2561
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ โดยส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์ต้นไม้ ธรรมชาติ และรักษาต้นน้ำให้ยั่งยืน..[มีต่อ]
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม 29 พ.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ในวันที่ 27 พฤษภาคม และวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนด้านบุคลาการจากกรมทหารพรานที่ 36 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการสร้างระเบียบวินัย และคุณธรรมในสังคม ..[มีต่อ]