ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 3 ธ.ค. 2561
อุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาเยือนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ..[มีต่อ]
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 30 พ.ย. 2561
นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย..[มีต่อ]
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 29 พ.ย. 2561
การติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 14 ก.ย. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิต ประจำปี 2561..[มีต่อ]
ร.ร.ปายวิทยาคาร 12 ส.ค. 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามถวายพระพรชัย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 10 ส.ค. 2561
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561..[มีต่อ]