ร.ร.ขุนยวมวิทยา 17 ม.ค. 2561
\"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา\" ......... วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ในงานวันครูแห่งชาติ “น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู” ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม ในงานมี พิธีทางศาสนา พ..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 28 พ.ย. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560..[มีต่อ]
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 20 พ.ย. 2560
การประชุมผู้ปกครองระบบห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ \"บุญชู ตรีทอง\" โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 20 พ.ย. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 9 พ.ย. 2560
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่18..[มีต่อ]
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 21 ก.ย. 2560
พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตดอยกองมู ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560..[มีต่อ]