ร.ร.ขุนยวมวิทยา 14 ก.ย. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิต ประจำปี 2561..[มีต่อ]
ร.ร.ปายวิทยาคาร 12 ส.ค. 2561
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามถวายพระพรชัย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 10 ส.ค. 2561
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 25 ก.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๖ ปี (ดอกสนเลิศล้ำค่า สานศรัทธา ๔๖ ปี)..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 5 ก.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งทางโรงเรียนได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน ขณะเดียวกันนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ได้ประกอบพิธีมิสซา (คาทอลิก) นมัสการพระเจ้า (โปรเตสแตนท์)..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 6 พ.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร \"ก้าวที่กล้า สร้างพื้นที่แห่งปัญญาที่ท้าทาย สู่เป้าหมายแห่งผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง\"..[มีต่อ]