ร.ร.ขุนยวมวิทยา 6 พ.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร \"ก้าวที่กล้า สร้างพื้นที่แห่งปัญญาที่ท้าทาย สู่เป้าหมายแห่งผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง\"..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 12 มี.ค. 2561
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.3 และชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น \"ณัฏฐ์ทิวัตถ์\"..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 19 ก.พ. 2561
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \"การสร้างสื่อสร้างสรรค์ Infographic\"..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 1 ก.พ. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Waste Bank) ..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 30 ม.ค. 2561
.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 17 ม.ค. 2561
\"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา\" ......... วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ในงานวันครูแห่งชาติ “น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู” ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม ในงานมี พิธีทางศาสนา พ..[มีต่อ]