ร.ร.ขุนยวมวิทยา 9 พ.ย. 2560
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่18..[มีต่อ]
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 21 ก.ย. 2560
พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตดอยกองมู ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 14 ก.ย. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับลูกเขียว ขาว น.ส.#นภัสกร#ชลิตพิบูลย์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ที่ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วม #เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียครั้งที่11 ณ เมืองฮอกไกโด #ประเทศญี่ปุ่น จากการส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง \"คุณครู (ไม่) ประจำโรงเรียน\" เข้าประกวดในโค..[มีต่อ]
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 13 ก.ย. 2560
รับการประเมินโรงเรียนมาตราฐานสากล รางวัล OBECQA..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 11 ส.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา..[มีต่อ]
ร.ร.ขุนยวมวิทยา 10 ส.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน..[มีต่อ]