ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 21 มิ.ย. 2561
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน โดยมี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมพิธี ณ หอประชุมแสนทอง โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ..[มีต่อ]
รร.ฮอดพิทยาคม 21 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทีมฟุตบอลนักเรียน โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน อายุไม่เกิน 18 ปี..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 21 มิ.ย. 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีนายจิตติพงษ์ ธิโนชัย รองผู..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม 19 มิ.ย. 2561
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี “ชาวแดงขาวเราพี่น้อง ร่วมฉลอง 42 ปี ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม”โดย ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ วุฒิพงษ์ นามวงษ์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี บำรุง..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม 15 มิ.ย. 2561
(15 มิ.ย. 61) ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฮอด พร้อมคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการดำเนินงานการจัดการอบรมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจระงับข้อพิพาท” ใ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 15 มิ.ย. 2561
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.ตามที่โรงเรียนจอมทอง ได้รับคำสั่งจาก สพม.34 ให้ดำเนินการจัดให้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโรงเรียนจอมทอง ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาการรับย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี อาคารจอมทอง โรงเรียนจอมทอง..[มีต่อ]