รร.ฮอดพิทยาคม 18 พ.ย. 2560
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฮอดพิทยาคมได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนฮอดพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 17 พ.ย. 2560
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ กวางสี หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และ ท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนโรงเรียนจอมทอง โดยมีนายชัยวัฒน์ ใจภักด..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 17 พ.ย. 2560
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 งานสภานักเรียนโรงเรียนจอมทอง จัดกิจกรรมเวทีสรุป และถอดบทเรียนจากโครงการจัดการแยกขยะ ตามโครงการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษานำร่องสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด เครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนจอมทอง..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 17 พ.ย. 2560
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนฮอดพิทยาคม ที่ได้มาส่งคุณครูรัดเกล้า สุธรรมแจ่ม ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนจอมทอง..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 16 พ.ย. 2560
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น.นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ที่ได้มาส่งคุณครูอลงกรณ์ แก้วสุข และคุณครูสิริรัญญา บุญลอ ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนจอ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 16 พ.ย. 2560
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนทุ้งหัวช้างพิทยาคม จ.ลำพูน ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA โดยมีนายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูทีมงาน OBECQA โรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ..[มีต่อ]