ร.ร.จอมทอง 13 ต.ค. 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น.จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีถวายบังคม และจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าที่ว่า..[มีต่อ]
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 13 ต.ค. 2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 นำโดย นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอด..[มีต่อ]
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 13 ต.ค. 2561
วันที่ 13 กันยายน 2561 นำโดย นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอด..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 13 ต.ค. 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น.โรงเรียนจอมทอง นำโดย จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 12 ต.ค. 2561
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอจอมทอง ร่วมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬาสี โรงเรียนจอมทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาอำเภอจอมทอง ..[มีต่อ]
รร.ฮอดพิทยาคม 9 ต.ค. 2561
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรโดยการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional Learning Community: PLC) ..[มีต่อ]