ร.ร.จอมทอง 15 เม.ย. 2561
วันที่ 15 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.โรงเรียนจอมทอง ร่วมกับสมาคมครูอำเภอจอมทอง ได้นำนักเรียนวงโยธวาทิต และคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมขบวนแห่ประเพณีค้ำโพธิ์อำเภอจอมทอง ประจำปี 2561 ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 11 เม.ย. 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับท่านมังกร กุลวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนจอมทอง โดยมีนายผดุง อินธิสอน นายจิตติพงษ์ ธิโนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และศิษย์เก่าโรงเรียนจอมทอง..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 9 เม.ย. 2561
วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับอดีตท่านผู้บริหาร คณะครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนจอมทอง โดยเข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงเรียนโดยรอบ โดยมี จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ นายผดุง อินธิสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ ห้อง..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 8 เม.ย. 2561
การประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 เมษายน 2561 ณ หอประชุมอินทนนท์..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 7 เม.ย. 2561
วันที่ 7 เมษายน 2561 โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมอินทนนท์..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 4 เม.ย. 2561
การรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โดมผาดอกเสี้ยว โรงเรียนจอมทอง..[มีต่อ]