ร.ร.จอมทอง 20 ม.ค. 2561
วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการติวอบรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย PAT 7.4 (ภาษาจีน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกภาษาจีน โดยมีนักเรียนสายภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้ารับการอบรมในครั้..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 18 ม.ค. 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น.ทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอจอมทอง ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน \"ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์ุอึด ครั้งที่ 11\" ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าโรงเรียนจอมทอง ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 18 ม.ค. 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.โรงเรียนจอมทอง ได้รับเกียรติจาก นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ได้มาพบเพื่อนครูโรงเรียนจอมทอง ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่อำเภอจอมทอง โดยมีนายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าโรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมใน..[มีต่อ]
ร.ร. ดอยเต่าวิทยาคม 18 ม.ค. 2561
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นำโดย ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันครู สหวิทยากลุ่มดอยอินทนนท์ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ท่านว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอ..[มีต่อ]
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 18 ม.ค. 2561
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมเปิดพิธีอากาศดีที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภออมก๋อย โดยภายในงานนักเรียนวงโยธวาทิต ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมร่วมแสดงในพิธีเปิด และมีการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนภายในงานดัง..[มีต่อ]
รร.ฮอดพิทยาคม 17 ม.ค. 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนฮอดพิทยาคม นำโดยนายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฮอดพิทยาคม เข้าร่าร่วมงานวันครู..[มีต่อ]