ร.ร.จอมทอง 21 ก.พ. 2562
วันที่ 21 กุมภาพพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิด และร่วมรับฟังการนำเสนอโครงงานคุณธรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนจอมทอง ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ ลานกิจกรรม อาคาร 9 อินทวิชยานนท์..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 21 ก.พ. 2562
วันที่ 21 กุมภาพพันธ์ 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้นำนักเรียนโครงการ PISA 2018 เข้ารับการวัดและประเมนผลสมรรถนะของผู้เรียน ด้วยข้อสอบแบบออนไลน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมทองเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินงานตามโครงการวิเคาระห์ วิจัย สร้าง ประเมินคลังข้อสอบ และวั..[มีต่อ]
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม 20 ก.พ. 2562
ฟ้ามุ่ยบาน วันวิชาการอมก๋อย ครั้งที่ 9 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ฟ้ามุ่ยบาน วันวิชาการอมก๋อย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี และมีแขกท่านผู้มีเกียรติ และโรงเรียนเค..[มีต่อ]
รร.ฮอดพิทยาคม 18 ก.พ. 2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฮอดพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 15 ก.พ. 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ในการเข้าศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี นางสาวชัชฎาภรณ์ หล้าสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูทีมสวนพฤ..[มีต่อ]
ร.ร.จอมทอง 15 ก.พ. 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนจอมทอง ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมประชาธปไตยแก่นักเรียน ผ่านการเลือกตั้งตามสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค ที่ตนเองพึ่งมีหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย โดยแบ่งหน่วยเลือกตั้งออกเป..[มีต่อ]