ร.ร.สารภีพิทยาคม 19 ก.ย. 2560
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2560 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ได้เข้าร่วมการประกวด BEIDQM Award และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งผลการเข้าประกวด ได้รับร..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 13 ก.ย. 2560
วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย. โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการ การแสดงทางสะเต็มศึกษา พร้อมกับรายการอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ซึ่งผู้มอบรางวัลคือ ผู้อำนวยกา..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 12 ก.ย. 2560
วันที่ 11 กันยายน 2560 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับตัวแทนคณะครู ได้เข้ารับการประเมิน 15 จุดเน้นคุณภาพ และ กระบวนการ PLC โดยได้รับการประเมินติดตามจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ณ โรงเรียนสันป่าต่องวิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.สันติสุข 7 ก.ย. 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 ทางสโมสรโรตารี ได้มามอบเครื่องกรองน้ำสะอาดพร้อมกับหนังสือต่างๆให้กับโรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายชัยบุญ อินตุ่น ประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสันติสุข ได้กล่าวต้อนรับ และนักเรียนได้แสดงการฟ้อนรำต้อนรับคณะสโมสรโรตารี..[มีต่อ]
ร.ร.สันติสุข 3 ก.ย. 2560
เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนสันติสุขได้เข้ารับงานประเมินติดตามโรงเรียนคุณธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยท่านคณะกรรมการจะเดินตรวจเยี่ยมบริเวณต่างๆในโรงเรียนและมีผู้อวยการ ณรงศักดิ์ จำรูญหิน พร้อมด้วยคณะครูนำเยี่ยมสถานที่ต่างๆ..[มีต่อ]
ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 30 ส.ค. 2560
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมหลักสูตรเยาวชนต่อต้านเพื่อเอาชนะยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม..[มีต่อ]