ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 18 เม.ย. 2561
วันที่ 18 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อแสดงความกตัญญูและ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ..[มีต่อ]
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 18 เม.ย. 2561
วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้บริหารอาวุโส ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ..[มีต่อ]
ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 14 เม.ย. 2561
วันที่ 13 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ร่วมสืบสานงานวัฒนธรรมอันดีงาม \\\\\\\" ล้านนา ฟ้าดำ \\\\\\\" ประจำปี 2561 >สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ครู - อาจารย์ > ผูกข้อไม้ข้อมือนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า > ร่วมรับประทานอาหาร..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 3 เม.ย. 2561
วันที่ 2 เมษายน 2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การพัฒนาวิชาชีพครูและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2561 - 2563\" ให้กับคณะครูทุก ๆ ท่าน ณ ห้องยางเยิ้ง อาคารปาริชาติ..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 1 เม.ย. 2561
วันที่ 1 เมษายน 2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว พร้อมกับคณะครู ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อแจกผลการเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการพูดคุยกับครูที่ปรึกษาของนักเรียนในทุกชั้นเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 9 มี.ค. 2561
วันศุกร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว เป็นประธานในพิธี..[มีต่อ]