ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 13 ต.ค. 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการมงคล กาเหว่า พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ที่ว่าการอำเภอเเม่วาง และ พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 13 ต.ค. 2561
วันเสาร์ที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว พร้อมคณะครู ได้ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคค พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 8 ต.ค. 2561
วันที่ 8 - 9 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 21 ก.ย. 2561
วันที่ 20 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้จัดพิธีมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 \\\\\\\" 41 ปีแห่งความมุ่งมั่น พัฒนาการศึกษาของเด็กไทย กษิณาลัย\\\\\\\'61 คุณครู สมบูรณ์ คำฝั้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม \\\\\\\"..[มีต่อ]
ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 30 ส.ค. 2561
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมกับกิจกรรมเพื่อชุมชนกับโครงการการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการที่ อำเภอเเม่วาง..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 22 ส.ค. 2561
วันจันทร์ที่ 20 ส.ค. 2561โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมทำ MOU เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนโอซูมะ นากาโนประทศญี่ปุ่น..[มีต่อ]