ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภฺ์ฺ 17 ส.ค. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผอ.ร.ร.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมต้อนรับ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผอ.ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 16 ส.ค. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ รางวัล ขวัญใจมหาชน ผลมาจากการโหวตจากยอดวิว ในเฟสบุ๊ค รับเงินรางวัล 9,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของภาพยนต์สั้น ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ คณะกา..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 11 ก.ค. 2561
วันพุธที่11 กรกฏาคม 2561ท่านผู้อำนวยการเจียมพดล ไชยยาลักษณ์นำคณะครูและนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติธรรม วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองจ.เชียงใหม่ โดยมีสมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี..[มีต่อ]
ร.ร.สารภีพิทยาคม 5 ก.ค. 2561
วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคมโดยครู ดร.อุดมลักษณ์ ดวงลกดก ได้นำนักเรียนร่วมแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ \"อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะหมอกควัน\" เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2561 ซึ่งจัดโดยกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทย..[มีต่อ]
ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 2 ก.ค. 2561
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนแม่วางพัฒนา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภฺ์ฺ 28 มิ.ย. 2561
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผอ.ร.ร. เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องวันสุนทรภู่ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์..[มีต่อ]