ร.ร.สารภีพิทยาคม 12 พ.ย. 2560
53 รูปภาพ · Updated 16 นาทีที่แล้ว วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจกผลการเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560..[มีต่อ]
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 8 พ.ย. 2560
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเข้าประจำหมู่และมอบเข็มสมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีคณะครูยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัม..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 6 พ.ย. 2560
บรรยากาศในงานสืบสานประเพณียี่เป็งของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมในเช้านี้ โดยมีนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทั้งคณะ ได้ร่วมชมกิจกรรมของนักเรียนโดยรอบบริเวณโรงเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 3 พ.ย. 2560
นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง ณ ลานไทร โดยในกิจกรรมมีการแข่งขันประกวดกระทง การแข่งขันวาดภาพและประกวดนางนพมาศ ของแต่ละระดับชั้น..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 1 พ.ย. 2560
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.4และม.5..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม 1 พ.ย. 2560
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาจากสมาคมผู้ปกครองจำนวน 17 ทุนๆละ 2000 บาทให้แก่นักเรียนชั้นม.6ที่มีผลการเรียนดีเด่น..[มีต่อ]