ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 21 มิ.ย. 2561
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 พิธีสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่นในสมัยสังครามโลกครั้งที่ 2 และพิธีมองเงินสนับสนุนการศึกษาและทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ของมูลนิธีิเอโตะไซดัน ประเทศญี่ปุ่น ..[มีต่อ]
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 19 มิ.ย. 2561
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม 17 มิ.ย. 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายมงคล กาเหว่า เป็นประธานในพิธี..[มีต่อ]
ร.ร. สันป่าตองวิทยาคม 15 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง นำโดย พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.สภ.สันป่าตอง รณรงค์ให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันผลฟุตบอลโลก2018 ..[มีต่อ]
ร.ร. สันป่าตองวิทยาคม 15 มิ.ย. 2561
วันพฤหัสบดีที่14 มิถุนายน 2561 เวลา 9:00 น. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีพิธีอัญเชิญ\"พระพุทธสิริโลกนาถสันป่าตอง\" ขึ้นสู่แท่นประดิษฐานหน้าเสาธง..[มีต่อ]
ร.ร. สันป่าตองวิทยาคม 15 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กราบ\"คุณครูจงจิตร ป้อมเผือก\" ในคุณครูที่เคยอบรมสั่งสอนเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ในพิธีไหว้ครู..[มีต่อ]