ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม 21 ม.ค. 2561
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมให้การต้อนรับคณะ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทย..[มีต่อ]
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม 21 ม.ค. 2561
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรครู \"ม่อนเคียงฟ้าเกมส์\" ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 21 ม.ค. 2561
วันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถาบันศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 21 ม.ค. 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39 \"ม่องเคียงฟ้าเกมส์\" ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างครูและบุคลากรของสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ใน 5 อำเภอ สายเหนือ จ.เชียงใหม่ ..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 21 ม.ค. 2561
วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมถวายพานพุ่มสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปสมเด็จพระเรศวรมหาราช ตำบลเมืองงาย เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 19 ม.ค. 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกิจกรรม วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว โดย นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีฯ..[มีต่อ]