ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 18 ต.ค. 2561
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมล้านช้าง ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 18 ต.ค. 2561
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 คณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดตามผลการเรียนของนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม..[มีต่อ]
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม 17 ต.ค. 2561
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานกีฬาเบญจมิตรสานสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด 11 โรงเรียน ..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 14 ต.ค. 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว โดย ดร.สราวุฒิ วรพงษ์ นาย..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 11 ต.ค. 2561
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารฯ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 40 อรุโณทัยเกมส์ ณ โรงเรียนอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 9 ต.ค. 2561
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมีจ่าสิบเอกประพันธ์ หมูทา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานฯ เป็นประธานในการประชุม..[มีต่อ]