ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 22 ก.ย. 2560
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมรับการติดตามประเมินการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๕ จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ โดยการนำรองผู้อำนวยการ สพม.๓๔ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ และ นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 18 ก.ย. 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3] ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 18 ก.ย. 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานที่เป็นนวัฒกรรมด้านการบริหารการเรียนการสอน และสะท้อนการเรียนรู้จากการดำเนินโครงการอัจฉริยะจรรยา ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ห้องประชุมแกรนด์ดาวิด โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 18 ก.ย. 2560
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเนชั่น และโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมกำหนดเป้าหมายชีวิต..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 10 ก.ย. 2560
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ โรงเรียนเชียบงดาววิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมชนม์ โดยคณะครูนักเรียนร่วมฝึกซ้อมทักษะวิชาการ และศิลปหัตถกรรม รวม ๘๔ รายการ โดยมีนางปัทมาวดุี อุดแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 10 ก.ย. 2560
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับฟังบรรยายธรรมะเรื่อง “ทักษะชีวิตของวัยใส” จากพระเดชพระคุณเจ้า พระสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอจอมทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีจอมทอง “พระนักเทศน์ร้อยเสียง” ตามโครงการ “คุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเก..[มีต่อ]