ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 20 ก.พ. 2562
คณะครูและนักเรียน จาก รร.ป่าซาง จ.ลำพูน มาศึกษาดูงาน ห้องรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 20 ก.พ. 2562
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกาาตอนต้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2562..[มีต่อ]
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม 16 ก.พ. 2562
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว บ่อน้ำร้อนโป่งอาง อุทยานแห่งชาติผาแดง..[มีต่อ]
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม 16 ก.พ. 2562
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนจอมทอง ซึ่งได้มาร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สายศิลป์ภาษาจีน โดยมีผู้อำนวยโรงเรียนจีนเจี้ยวเหรียญเป็นผู้ให้คำแนะนำเสริมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในราย..[มีต่อ]
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม 16 ก.พ. 2562
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมได้จัดกิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย รู้จักวินัยจราจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย..[มีต่อ]
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์ 16 ก.พ. 2562
โรงพยาบาลฝางรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมี ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าบริจาคโลหิต กับทางโรงพยาบาลฝาง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562..[มีต่อ]