ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 17 พ.ย. 2560
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมให้การต้อนรับครูยุทธนา อิ่นแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมีท่านผู้อำนวยการนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ นำคณะครูบุคลากรร่วมส่ง ..[มีต่อ]
ร.ร.ไชยปราการ 14 พ.ย. 2560
นักเรียนโรงเรียนไชยปราการ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเกม IQ ๑๘๐ และเข้าร่วมการแข่งขันอีก ๖ รายการ เนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “ศาสตร์แห่งพระราชาการศึกษาไทย ๔.๐” วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ..[มีต่อ]
ร.ร.ไชยปราการ 14 พ.ย. 2560
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนไชยปราการ โดยนางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชยดล พรหมจักร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนชายหญิง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.ไชยปราการ 14 พ.ย. 2560
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนไชยปราการ โดยนางลภัสนันท์ เรียนยอย นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีมอบเสื้อและสัญลักษณ์และปฏิญานตนของชมรมคนรักในหลวง ครั้งที่ 1/2560 ณ หอประชุมโรงเรียนไชยปราการ..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 12 พ.ย. 2560
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 มีการชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน การมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม การมอบทุนการศึกษาจากคณะศิษย์เก่า..[มีต่อ]
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม 12 พ.ย. 2560
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเชียงดาว จัดสนามสอบธรรมศึกษา กองธรรมสนามหลวง ให้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม..[มีต่อ]