ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 21 ก.พ. 2562
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีนวมินท์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเชิดชูและแสดงถึงผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่อื่นต่อไป ในการนี้มีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายั..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 20 ก.พ. 2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 งานสภานักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงสมัครทั้งหมด 2 พรรค การในการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ในการอนุเคราะห์เครื่องลงเลือกตั้งแบบอัตโนมัติ โ..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 20 ก.พ. 2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีอำลาโรงเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารีสากล ปีการศึกษา 2561 1. Miss Tiffany Michelle Floriane RAFRAY ประเทศฝรั่งเศส 2. Miss Laura LUPATIN CAVENAGHI ประเทศบราซิล กลับประเทศเพื่อ..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 18 ก.พ. 2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและฟังเทศน์เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระวัดศรีโสดา มารับบิณฑบาตรในครั้งนี้..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 12 ก.พ. 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม 4.0 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ. สพม. เขต 34 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 11 ก.พ. 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ทำบุญสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าวเป็นประธานในพิธี..[มีต่อ]