ร.ร.พร้าววิทยาคม 19 ส.ค. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนแผนการเรียนพาณิชยกรรม ร.ร.พร้าววิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์-บัญชี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชยอันดับ 2 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 17 โรงเรียน 30 ทีม..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 18 ส.ค. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมฯ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดและนางดวงเดือน คุณยศยิ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเ..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 18 ส.ค. 2561
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อขึ้น ณ แปลงเกษตรพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้และกิจกรรมปลูกข้าว โดยนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.4 และลูกเสือจิตอ..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 17 ส.ค. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายเสน่ห์ กรแก้ว และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมี นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม 10 ส.ค. 2561
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ประจำปี 2561 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตอบคำถาม จัดนิทรรศการให้ความรู้ และ กาดมั่ว เพื่อจำหน่ายอาหารประจำชาติอาเซียน..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม 10 ส.ค. 2561
10 สิงหารคม 2561 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม​ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ เพื่อเป็นการให้ นักเรียนและบุคลากร ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ แ..[มีต่อ]