ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 8 ธ.ค. 2561
วันที่ 8 ธันวาคม 2561 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรม NMP Winter Love Run 2018\" เพราะรักจึงมาวิ่ง ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลัง และสมทบทุนสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงให..[มีต่อ]
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 6 ธ.ค. 2561
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561ถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาบารมีของพระองค์ท่านที่มีต่อพสก..[มีต่อ]
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 6 ธ.ค. 2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติและนักเรียนในเครือข่ายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ โรงเรียนห้วยยา โรงเรียนสหมิตรวิทยา โรงเรียนสามัคคีสันม่วง โรงเรียนบ้านแม่แดด ได้ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก ได้มีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การโต้วาที การประกวดวาดรูป และอื่นๆเพื่อเปิดโอกาส..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 5 ธ.ค. 2561
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม นางลภัสนันท์ เรียนยอย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 5 ธ.ค. 2561
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ร่วมวัดโสภณาราม จัดพิธีบรรพชาสามเณร ตามโครงการบรรชาสามเณร 5 ธันวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯ โดยดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำน..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 3 ธ.ค. 2561
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดย นางสาวสายฝน วรรณกูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัล..[มีต่อ]