ร.ร.พร้าววิทยาคม 13 ต.ค. 2561
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบร..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2561
วันที่ 29 กันยายน 2561 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาThe Startup Education 360° : SESAO 34 Academic Symposium 2018 พร้อมรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 1 ต.ค. 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561 นักเรียนได้เข้ารับทุน ในโครงการ กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 26 ก.ย. 2561
วันที่ 25 กันยายน 2561 โครงการกองทุนการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสารภี มาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในกองทุนการศึกษา และ ทักษะอาชีพ..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 26 ก.ย. 2561
Thank you ITE College West Singapore, Teacher Pang , teacher Jocelyn tang and students for the help with building the student dining hall in Kallaya..[มีต่อ]
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม 24 ก.ย. 2561
วันที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป่าตึง ได้จัดกิจกรรม ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬาฟุตบอล โดยมี คุณประพันธ์ อินชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลสันป่ายาง เป็นประทานในพิธี และ คุณประเสริฐ อุปนันท์..[มีต่อ]