ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 17 ม.ค. 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 ผูอำนวยการและคณะครูในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันครู แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง โดยมี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล มาเป็นประธานในพิธี..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 14 ม.ค. 2561
วันที่ 12 ม.ค. 61 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2018 โดยมีดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อวยพรให้กับคณะครูและนักเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 14 ม.ค. 2561
วันที่ 10 ม.ค. 61 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาฯและตัวแทนครูเข้าต้อนรับ ท่านองคมนตรีพลากร สุวรรณรัฐ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 12 ม.ค. 2561
วันที่ 11 มกราคม 2561 ร.ร. พร้าววิทยาคม เข้ารับการตรวจประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพม. เขต 34 โดยมี นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือ เนตรนารี และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 4 ม.ค. 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ หอประชุม ร.ร.พร้าววิทยาคมโดยมีกิจกรรมหลากหลายเช่น การแสดงของนักเรียน การตอบคำถามชิงรางวัล การประกวดการแต่งกายชุดซานตาครอส..[มีต่อ]
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 3 ม.ค. 2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมมอบของขวัญให้กับนักเรียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวแทนมอบของขวัญในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการจับฉลากให้ของขวัญแต่ละระดับชั้น ชั้นละ 3 คน..[มีต่อ]