ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม 25 ก.ย. 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการ\" เยาวชนจิตอาสากาชาดอำเภอแม่แตงเพื่อแผ่นดิน \"ประจำปี 2560 โดยมี นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธ๊ ณ. หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 21 ก.ย. 2560
วันที่ 21 กันยายน 2560 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติร่วมกับ วิทยาลัย ITE College West จากสิงคโปร์ ได้จัดกิจกรรม ค่าย STEM ขึ้น ณ อ.อ.ป. บ้านวัดจันทร์ โดยมีประธานคือ Mr.Sunny Pang และ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงาน ..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 21 ก.ย. 2560
วันที่ 20 กันยายน 2560 คณะทีมงานจากโรงพยาบาลวัดจันทร์ ได้เข้ามาประเมินให้คำแนะนำและเยี่ยมชมโรงเรียน..[มีต่อ]
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 21 ก.ย. 2560
วันที่ 19 ก.ย. 2560 ทางโรงเรียนมัธยมกัลยาขอต้อนรับคณะ Youth Expedition Project ITE College west จากประเทศสิงคโปร์และเตรียมตัวเกี่ยวกับ การจัดค่าย STEM ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 20 ก.ย. 2560
เริ่มต้นด้วยภูมิใจ สู่เส้นชัยด้วยภาคภูมิ ร.ร.พร้าววิทยาคมจัดงานมุทิตาจิตครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 แด่ คุณครูพจมาน เดชะ และครูลออ เรือนแก้ว ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย. 2560 ..[มีต่อ]
ร.ร.พร้าววิทยาคม 19 ก.ย. 2560
งานแนะแนว กลุ่มงานวิชาการ ร.ร.พร้าววิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 2560 เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ม.3 และ ม.6 และ ปวช. 3 เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ และทราบเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างแรงงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจศึก..[มีต่อ]