ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 15 ธ.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีเขียว-ขาว เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภท รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน และแข่งขันฟ..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 14 ธ.ค. 2561
วันนี้ (14 ธันวาคม 2561) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันจัดงาน Maeon Sci-Math Camp ปี1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย โดยการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเทียม วันมหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 13 ธ.ค. 2561
วันนี้ (13 ธันวาคม 2561) โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ได้ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยการนี้ได้รับเกียรติจากท่านเทียม วันมหาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน..[มีต่อ]
ร.ร. กาวิละวิทยาลัย 12 ธ.ค. 2561
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนำตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เข้าร่วมพิธิคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 8 ธ.ค. 2561
วันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 รด.จิตอาสาโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จำนวน 12 นาย ร่วมช่วยงานกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ของชมรมโฟโตรัล เชียงใหม่ เวลา 05.00 น. -10.00 น. ณ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด ..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 7 ธ.ค. 2561
ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย นำโดยท่านคุณครูจำรัส เกิดมงคล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยได้นำคณะลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ม่อนป๊านเขากวาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่..[มีต่อ]