ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 19 ม.ค. 2561
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย..[มีต่อ]
ร.ร. กาวิละวิทยาลัย 18 ม.ค. 2561
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.๓๔ เป็นประธานเปิดงาน\"วันครู\" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ มีกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วม \"นสหยวก\" ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ สพม.๓๔ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วัน..[มีต่อ]
ร.ร. กาวิละวิทยาลัย 18 ม.ค. 2561
ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ เป็นประธาน และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย..[มีต่อ]
ร.ร.สันกำแพง 18 ม.ค. 2561
ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ เยี่ยมค่ายลูกเสือและเป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทุกท่าน..[มีต่อ]
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 17 ม.ค. 2561
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ...วัฒโนทัยฯ ก้าวไกล THAILAND 4.0 “วัฒโนทัยฯ รวมพลังสรรค์สร้างนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ล้ำหน้าวิชาการ สื่อสารภาษาศาสตร์และงานศิลป์” โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทัย ขัตติยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธ..[มีต่อ]
ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม 17 ม.ค. 2561
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคุณครูพรพิมล บุญโคตร ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัล \\\"คุรุสภา เหรียญทองคำคุรุสภาสดุดี\\\"จาก พณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา เนื่องในวันครูแห่งชาติ..[มีต่อ]