ร.ร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 18 ส.ค. 2561
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๙ น. คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รวมใจเป็นหนึ่ง ส่งผู้อำนวยการพิพัฒน์ สายสอน ไปยังรั้วเหลืองดำ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอจอมทอง คณะกรรมการสถานศ..[มีต่อ]
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 15 ส.ค. 2561
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มงานกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานและหลังจากนั้นแม่ตัวอ..[มีต่อ]
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 15 ส.ค. 2561
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง วางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง ถวายเครื่องราชสักการะ - เปิดกรวยดอกไม้ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่อง..[มีต่อ]
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 14 ส.ค. 2561
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ \"สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาสัมพันธ์\" ขึ้นตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนแกนนำประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเ..[มีต่อ]
ร.ร.สันกำแพง 14 ส.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง..[มีต่อ]
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย 10 ส.ค. 2561
กิจกรรมรำลึกพระคุณแม่และตามรอยเจ้าฟ้านักอ่านสืบสานโครงการพระราชดำริ (กพด.) กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ประจำปี 2561 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 10 สิงหาคม 2561..[มีต่อ]