[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
25 ก.พ. 2562
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา และคณะครูบุคลากร เป็นผู้กำกับดูแลลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา และคณะครูบุคลากร เป็นผู้กำกับดูแลลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียน
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
30 ม.ค. 2562
วันที่28 มกราคม 2562โรงเรียนเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยา และประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู พร้อมทั้งได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษ
วันที่28 มกราคม 2562โรงเรียนเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยา เป็นประธาน และได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการพร้อมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ขับเคลื่อนการศึกษา
ร.ร.แม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\"
17 ม.ค. 2562
งานวันครูประจำปี 2562 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีงานวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ประจำปี 2562 ของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตกลุ่มดอยช้าง ประกอบด้วย โรงเรียนแม่สะเรียง \"บริพัตรศึกษา\" โ
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
3 ม.ค. 2562
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ทางโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นศิริมงคลในการต้อนรับศักราชใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยาได้ให้โอวาทและอวยพรคณะครูนักเรียน
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ทางโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นศิริมงคลในการต้อนรับศักราชใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยาได้ให้โอวาทและอวยพรคณะครูนักเรียน
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
27 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมเดินขบวนลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกับชุมชนกองก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลและ โรงเรียนเครือข่ายตำบลกองก๋อย
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมเดินขบวนลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยกับชุมชนกองก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลและ โรงเรียนเครือข่ายตำบลกองก๋อย
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
27 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาภานในช้างเผือกเกมส์ ครั้งที่20ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยา เป็นประธานในการเปิดพิธีกีฬา และคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกองก๋อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองก๋อย
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมกีฬาภานในช้างเผือกเกมส์ ครั้งที่20ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศราวุฒิ ขันยา เป็นประธานในการเปิดพิธีกีฬา และคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกองก๋อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองก๋อย
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
12 พ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน แห่ต้นครัวปอยหลวงเข้าวัดกองก๋อย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน แห่ต้นครัวปอยหลวงเข้าวัดกองก๋อย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
12 พ.ย. 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายอำเภอสบเมยเป็นตัวแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายอำเภอสบเมยเป็นตัวแทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจน เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 ทุน
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
2 ต.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกาดละอ่อนขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกาดละอ่อนขึ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพของนักเรียน
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
2 ต.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (สร้างคนดี มีอาชีพ)ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ\"การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงไตรภาคี\" จากศธจ.แม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนที่ไปร่วมนำเสนองานในครั้งนี้
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (สร้างคนดี มีอาชีพ)ได้รับโล่รางวัล ชนะเลิศ\"การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงไตรภาคี\" จากศธจ.แม่ฮ่องสอน ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนที่ไปร่วมนำเสนองานในครั้งนี้
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
2 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะครู นำนักเรียน ร่วมงานสลาก บ้านกองก๋อย บ้านทุ่ง และบ้านบ่อสลี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม คณะครู นำนักเรียน ร่วมงานสลาก บ้านกองก๋อย บ้านทุ่ง และบ้านบ่อสลี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
13 ส.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมหัสดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และโรงเรียนเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย ได้จัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมหัสดินทร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
30 ก.ค. 2561
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร.ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางก
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร.ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของรัฐ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
30 ก.ค. 2561
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร. ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยคมร่วมเดินแห่เทียนพรรษาในวันที่26กรกฎาคม ซึ่งรวมกับองค์บริหารส่วนตำบลกองก๋อย และโรงเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ดร. ศราวุฒิ ขันยา นำคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยคมร่วมเดินแห่เทียนพรรษาในวันที่26กรกฎาคม ซึ่งรวมกับองค์บริหารส่วนตำบลกองก๋อย และโรงเรียนในเครือข่ายตำบลกองก๋อย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
24 ก.ค. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
24 ก.ค. 2561
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดงานตอนรับผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดงานตอนรับผู้อำนวยการ ดร.ศราวุฒิ ขันยา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ณ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
16 ก.ค. 2561
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำโดย ครูประพันธ์ บุญวรรณ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ และครูพัชระ บุญวรรณ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ได้ส่งผลงานกลุ่มแกนนำเยาวชนรักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม นำโดย ครูประพันธ์ บุญวรรณ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ และครูพัชระ บุญวรรณ์ ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ได้ส่งผลงานกลุ่มแกนนำเยาวชนรักษ์น้ำ ตามรอยพ่อ ซึ่งประกอบด้วย 1. นางสาววราวรรณ มูลศรี ชั้น ม.6 2. นางสาวธิดารัตน์ ชมพู ชั้น
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
5 ก.ค. 2561
เนืองในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่แพ โรงเรียนผาเยอ และโรงเรียนห้วยวอก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ในวันที่ 4 กรกฎคม 2561
เนืองในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมกับ โรงเรียนบ้านแม่แพ โรงเรียนผาเยอ และโรงเรียนห้วยวอก จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนตรนารี ในวันที่ 4 กรกฎคม 2561
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
5 ก.ค. 2561
ในวันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับองค์กรส่วนท้องถิ่นบ้านกองก๋อย และโรงเรียนในเขตพื้นที่สบเมย พร้อมกับประชาชนกลุ่มแม่บ้านกองก๋อย โดยมี ปลัดอำเภอสบเมยเป็นประธานในการเปิดพิธี ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชน และเด็กน
ในวันที่ 26 มิถุนายน โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับองค์กรส่วนท้องถิ่นบ้านกองก๋อย และโรงเรียนในเขตพื้นที่สบเมย พร้อมกับประชาชนกลุ่มแม่บ้านกองก๋อย โดยมี ปลัดอำเภอสบเมยเป็นประธานในการเปิดพิธี ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมให้เยาวชน และเด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
ร.ร.เฉลิมรัชวิทยาคม
22 มิ.ย. 2561
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีท่านรองวิษณุ พินิจ เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคมจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมีท่านรองวิษณุ พินิจ เป็นประธานในพิธี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>