[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 ก.ย. 2557
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 ก.ย. 2557
ตัวแทนครูและนักเรียน จากทีมงาน "ฤดูสน" ชมรมภาพยนตร์สั้น ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสื่อสาธารณะ "เมืองสุขภาวะภาคประชาสังคม จ.แม่ฮ่องสอน" และ สสส. เพื่อพัฒนางานผลิตนักข่าวพลเมืองรุ่นเยาว์ จ.แม่ฮ่องสอน
ตัวแทนครูและนักเรียน จากทีมงาน "ฤดูสน" ชมรมภาพยนตร์สั้น ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสื่อสาธารณะ "เมืองสุขภาวะภาคประชาสังคม จ.แม่ฮ่องสอน" และ สสส. เพื่อพัฒนางานผลิตนักข่าวพลเมืองรุ่นเยาว์ จ.แม่ฮ่องสอน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 ส.ค. 2557
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
22 ส.ค. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียน จากการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนขุนยวมวิทยาขอแสดงความยินดีกับ น.ส.บุษบาบัน กันนิกา นายเจตพล มณีวรรณ นักเรียนชั้น ม.๖ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รางวัลชมเชยอันดับ ๑ จากการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ และน.ส.ชนิตา สถิตสุนทร นักเรียนชั้น ม.๕ ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย จากการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ จากการแข่
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
21 ส.ค. 2557
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณายกร่างองค์กร โดยได้เชิญภาคี 4 ฝ่าย
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณายกร่างองค์กร โดยได้เชิญภาคี 4 ฝ่าย
ร.ร.ปายวิทยาคาร
20 ส.ค. 2557
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนปายวิทยาคารได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนักเรียนและให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ โดยมีการแสดงโครงงาน ถนนคนเดิน กิจกรรมฐาน และการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ โดยมีนายสมพร ชวฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคารเป็น
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
20 ส.ค. 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ "Science Day" ประจำปี 2557 ในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย อาทิ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งของเครื่องใช้จากสิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ "Science Day" ประจำปี 2557 ในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย อาทิ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งของเครื่องใช้จากสิ่งของเหลือใช้ ฯลฯ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
17 ส.ค. 2557
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลขุนยวม ร่วมกับ งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอขุนยวม แก่นักเรียนชุมนุม อย.น้อย ร.ร.ขุนยวมวิทยา
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลขุนยวม ร่วมกับ งานอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมโครงการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอขุนยวม แก่นักเรียนชุมนุม อย.น้อย ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
15 ส.ค. 2557
ครู นักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ร่วมการแสดง แสง สี เสียง เทิดไท้องค์มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
ครู นักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ร่วมการแสดง แสง สี เสียง เทิดไท้องค์มหาราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ณ ลานหน้า อาคาร กกท.แม่ฮ่องสอน วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
15 ส.ค. 2557
คุณครูจิรนันท์ คันธีสาร รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ต้อนรับครูกมลทิพย์ แก้วทิพย์ ที่ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา
คุณครูจิรนันท์ คันธีสาร รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ต้อนรับครูกมลทิพย์ แก้วทิพย์ ที่ย้ายมารับราชการที่โรงเรียนห้องสอนศึกษา และต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จ.พิษณุโลก
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
14 ส.ค. 2557
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
14 ส.ค. 2557
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2557 ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2557 ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม
ร.ร.ปายวิทยาคาร
12 ส.ค. 2557
โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร และคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
8 ส.ค. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา นำโดย นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา นำโดย นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
7 ส.ค. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน (ASEAN DAY 2014) ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เช่น การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลง ตอบปัญหาอาเซียน ฯลฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน (ASEAN DAY 2014) ในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เช่น การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลง ตอบปัญหาอาเซียน ฯลฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
6 ส.ค. 2557
เด็กหญิงณัฐชยา โสภณกุลทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน ในโครงการ โอวัลติน Gift For Mom ปีที่ 12 ชิงถ้วยประทาน และทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่
เด็กหญิงณัฐชยา โสภณกุลทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน ในโครงการ โอวัลติน Gift For Mom ปีที่ 12 ชิงถ้วยประทาน และทุนการศึกษา ในหัวข้อ “เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
6 ส.ค. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ณ อำเภอขุนยวม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557
นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน "การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน ณ อำเภอขุนยวม" ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 ส.ค. 2557
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนตำบลชายแดนต้านยาเสพติด จัดโดยศพส.อ.ขุนยวม, ชป.กร,304, สภ.ขุนยวม และ ร.พ.ขุนยวม วันที่ 31 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าอบรมตามโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชนตำบลชายแดนต้านยาเสพติด จัดโดยศพส.อ.ขุนยวม, ชป.กร,304, สภ.ขุนยวม และ ร.พ.ขุนยวม วันที่ 31 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
28 ก.ค. 2557
ทีมวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 18 หญิง ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับภาค ประจำปี 2557
ทีมวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 18 หญิง ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับภาค ประจำปี 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
28 ก.ค. 2557
คณะศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินการพัฒนาคุุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
คณะศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินการพัฒนาคุุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>