[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
28 ก.ค. 2557
ทีมวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 18 หญิง ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับภาค ประจำปี 2557
ทีมวอลเลย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 18 หญิง ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศระดับภาค ประจำปี 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
28 ก.ค. 2557
คณะศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินการพัฒนาคุุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
คณะศึกษานิเทศก์ติดตามการดำเนินการพัฒนาคุุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 ก.ค. 2557
นายเสียง ทิพรส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาความยั่งยืนและความคงสภาพ ตามการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล วันที่ 23 ก.ค. 57
นายเสียง ทิพรส พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาความยั่งยืนและความคงสภาพ ตามการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล วันที่ 23 ก.ค. 57
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
22 ก.ค. 2557
วันที่ 22 ก.ค. 57 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโส ศิษย์เก่า นักเรียนและองค์กรสนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมพิธี
วันที่ 22 ก.ค. 57 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 42 ปี โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูอาวุโส ศิษย์เก่า นักเรียนและองค์กรสนับสนุนโรงเรียนเข้าร่วมพิธี
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ก.ค. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดอบรมคณะครู "ครูผู้ดำเนินการคัดกรองและเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนเรียนร่วมในสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.ค. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดอบรมคณะครู "ครูผู้ดำเนินการคัดกรองและเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนเรียนร่วมในสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ 18 - 19 ก.ค. 2557
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
29 มิ.ย. 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปี 2557 ในงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เช่น การแสดงละคร ดนตรี ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ประกวดวาดภาพ ฯลฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึก ประจำปี 2557 ในงานมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เช่น การแสดงละคร ดนตรี ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ประกวดวาดภาพ ฯลฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 57
ร.ร.ปายวิทยาคาร
26 มิ.ย. 2557
โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่26มิ.ย.57 นายพรเทพ ศุภราภรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ โรงเรียนปายวิทยาคารโดยมีนายนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธี
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 มิ.ย. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วน ใน อ.ขุนยวม จัดกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย. 57
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จากทุกภาคส่วน ใน อ.ขุนยวม จัดกิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย. 57
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
24 มิ.ย. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดค่ายคุณธรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี "สารธรรมสัญจร" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดค่ายคุณธรรมเมล็ดพันธุ์แห่งความดี "สารธรรมสัญจร" ระหว่างวันที่ 21 - 22 มิ.ย. 2557 ณ อาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ร.ร.ปายวิทยาคาร
22 มิ.ย. 2557
โรงเรียนปายวิทยาคาร ให้การต้อนรับนายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ
เมื่อวันที่๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ที่ผ่านมาโรงเรียนปายวิทยาคาร ให้การต้อนรับนายวิมล จำนงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ที่ห้องประชุมธนี พหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร
ร.ร.ปายวิทยาคาร
16 มิ.ย. 2557
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2557
เมื่อวันที่14มิถุนายนพ.ศ.2557 ที่ผ่านมา นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคารได้เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2557 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
ร.ร.ปายวิทยาคาร
12 มิ.ย. 2557
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
12 มิ.ย. 2557
ร.ร.ห้องสอนศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557
ร.ร.ห้องสอนศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุม "บุญชู ตรีทอง" โดยมีท่านรองยิ่งยศ จันทรชิต เป็นประธานในพิธี
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 มิ.ย. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ วันที่ 5 มิ.ค. 2557 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ วันที่ 5 มิ.ค. 2557 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
3 มิ.ย. 2557
งานอนามัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม โรงพยาบาลขุนยวม และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57
งานอนามัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม โรงพยาบาลขุนยวม และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขุนยวม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านโรคไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
3 มิ.ย. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 ( World No Tobacco Day 2014) โดยมีกิจกรรมเช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่, การประกวดร้องเพลงและเล่นดนตรี ฯลฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 57
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2557 ( World No Tobacco Day 2014) โดยมีกิจกรรมเช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่, การประกวดร้องเพลงและเล่นดนตรี ฯลฯ เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 57
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
3 มิ.ย. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวัน "แชลเล้นจ์ เดย์" ตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวัน "แชลเล้นจ์ เดย์" ตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557
ร.ร.ปายวิทยาคาร
28 พ.ค. 2557
ค่ายวิทยาศาสตร์ Pai Science Camp ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 26-28 พ.ค. 2557นักศึกษาชมรมติวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาค่ายวิทยาศาสตร์ Pai Science Camp ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 พ.ค. 2557
นายเสียง ทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดพิธีรับมอบหอพักนักเรียนใหม่ ขนาด 40 คน จากมูลนิธิสามสาระ แห่งประเทศไทย โดยคุณอันนาลี แฮนดริกซ์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการส่งมอบ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557
นายเสียง ทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดพิธีรับมอบหอพักนักเรียนใหม่ ขนาด 40 คน จากมูลนิธิสามสาระ แห่งประเทศไทย โดยคุณอันนาลี แฮนดริกซ์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ ในการส่งมอบ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
20 พ.ค. 2557
ชุมนุม อย. น้อย งานอนามัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ Mobile Unit จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหัวข้อ "สิ่งปนเปื้อนในอาหาร และเครื่องสำอางค์" วันที่ 20 พ.ค. 2557
ชุมนุม อย. น้อย งานอนามัย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ Mobile Unit จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนหัวข้อ "สิ่งปนเปื้อนในอาหาร และเครื่องสำอางค์" วันที่ 20 พ.ค. 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>