[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
17 ม.ค. 2561
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดงานวันครูแห่งชาติ 2561
\"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา\" ......... วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ในงานวันครูแห่งชาติ “น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู” ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม ในงานมี พิธีทางศาสนา พ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
28 พ.ย. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม.
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
20 พ.ย. 2560
การประชุมผู้ปกครองระบบห้องเรียน ปีการศึกษา 2/2560
การประชุมผู้ปกครองระบบห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ \"บุญชู ตรีทอง\" โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
20 พ.ย. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
9 พ.ย. 2560
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่18
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่18
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
21 ก.ย. 2560
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตดอยกองมู
พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตดอยกองมู ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
14 ก.ย. 2560
นักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วม #เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียครั้งที่11 ณ เมืองฮอกไกโด #ประเทศญี่ปุ่น
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับลูกเขียว ขาว น.ส.#นภัสกร#ชลิตพิบูลย์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ที่ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วม #เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียครั้งที่11 ณ เมืองฮอกไกโด #ประเทศญี่ปุ่น จากการส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง \"คุณครู (ไม่) ประจำโรงเรียน\" เข้าประกวดในโค
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
13 ก.ย. 2560
รับการประเมินโรงเรียนมาตราฐานสากล รางวัล OBECQA
รับการประเมินโรงเรียนมาตราฐานสากล รางวัล OBECQA
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
11 ส.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
10 ส.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและสร้างความตระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
7 ส.ค. 2560
พิธีเฉลิมฉลองในวาระ 103 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม \"ห้องสอนศึกษา\" วันที่ 6สิงหาคม พ.ศ.2560
พิธีเฉลิมฉลองในวาระ 103 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม \"ห้องสอนศึกษา\" วันที่ 6สิงหาคม พ.ศ.2560
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
7 ส.ค. 2560
กิจกรรม เดิน-วิ่ง ประเพณี วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เนื่องในวาระ 103 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม \"ห้องสอนศึกษา\" ครั้งที่ 1
กิจกรรม เดิน-วิ่ง วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เนื่องในวาระ 103 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม \"ห้องสอนศึกษา\" ครั้งที่ 1
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3 ส.ค. 2560
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 คณะครุ และนักเรียน โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการอัครวัฒน์ อรัญถูมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับผู้อำนวยการอัครวัฒน์ อรัญภูมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 ส.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 ก.ค. 2560
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
12 ก.ค. 2560
วันที่ 9 ก.ค. 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร ณ วัดพระนอน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
11 ก.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
4 ก.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ 4 ก.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้นำไปใช้ในกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ หรือจุดบูชาพระตลอด ๓ เดือน โดยเทียนที่ได้ช่วยกันหล่้อในครั้งนี้จะได้นำไปถวายให้พระภิกษุสงฆ์วัดต่าง ๆ ในอำเภอขุนยวม ซึ
ร.ร.ปายวิทยาคาร
1 ก.ค. 2560
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เมื่อวันที่1ก.ค.2560 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธี สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ณ สนามโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมีกองลูกเสือจากโรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนบ้านแม่ปิง และโรงเรียนอนุบาลปายเวียงใต้ ร่วมพิธี
ร.ร.ปายวิทยาคาร
1 ก.ค. 2560
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา
เมื่อวันที่30มิ.ย.2560ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทย ในพิธีหล่อเทียนพรรษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>