[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 พ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบข้อมูลทางด้านการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบข้อมูลทางด้านการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 พ.ค. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
14 พ.ค. 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายเสียง ทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เช่น ฐานกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ฐานค่านิยม 12 ประการ ฯลฯ โดยนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
7 พ.ค. 2558
ภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่อง "Killing me Slowly" (ผู้อาศัย) จากทีมงาน "ฤดูสน" ชมรมภาพยนตร์สั้น ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น รายการ "โลกใสในจอสวย" ปี 2557 จัดโดย สพฐ.
ภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่อง "Killing me Slowly" (ผู้อาศัย) จากทีมงาน "ฤดูสน" ชมรมภาพยนตร์สั้น ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น รายการ "โลกใสในจอสวย" ปี 2557 จัดโดย สพฐ.
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
2 เม.ย. 2558
พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ฯ จัดพิธีรับประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
20 มี.ค. 2558
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระ กอท. ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังสูตร Google Apps for Education สำหรับคณะครู
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังสูตร Google Apps for Education สำหรับคณะครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ปายวิทยาคาร
14 มี.ค. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3และม.6
เมื่อวันที่14มี.ค.2558 โรงเรียนปายวิทยาคารได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3และม.6ที่จบการศึกษาโดยมีนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ปกคองร่วมแสดงความยินดี
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
6 มี.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 ก.พ. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม สัปดาห์สุนทรียภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม สัปดาห์สุนทรียภาพ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 ก.พ. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ Mr.Naoki Asako และคณะ จากมูลนิธิ NETWORK HARMONY STUDY TOUR ประเทศญี่ปุ่น มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ Mr.Naoki Asako และคณะ จากมูลนิธิ NETWORK HARMONY STUDY TOUR ประเทศญี่ปุ่น มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 ก.พ. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2557
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
16 ก.พ. 2558
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/57 หลักสูตร Google Apps for Education
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/57 หลักสูตร Google Apps for Education
ร.ร.ปายวิทยาคาร
31 ม.ค. 2558
นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู โรงเรียนปายวิทยาคาร
ที่ 29 มกราคม 2558ที่ผ่านมา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายอุทัย ขัติวงษ์ ผอ.รร.กาวิละวิทยาลัย นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผอ.รร.บ้านกาดวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจ ในการนี้ นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผอ.รร.ปายวิทยาคารรอง ผอ.รร. คณะครู
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
30 ม.ค. 2558
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนขุนยวมวิทยา
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารและคณะครูบุคลากรโรงเรียนขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
30 ม.ค. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9 แก่นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ และเตรียมความพร้อมในการเข้าทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-net ที่กำลังจะมาถึง ระหว่างวันที่ 24 – 31 ม.ค. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 ม.ค. 2558
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน รับประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม จากองคมนตรี และร่วมแสดงผลงานต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ ประธานองคมนตรี ที่เดินทางมาเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการพระราชทาน
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน รับประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรม จากองคมนตรี และร่วมแสดงผลงานต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ ประธานองคมนตรี ที่เดินทางมาเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
23 ม.ค. 2558
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ร่วมแสดงผลงาน ต้อนรับ ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ท่านผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ นำตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมแสดงผลงาน ต้อนรับ ท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยได้นำเสนองานฝีมือนักเรียน เช่นการต้องลาย การสานกุ๊บ การทอผ้าพันคอแบบกะเหรียงคอยาว ฯลฯ เมื่อวันที่ 22
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 ม.ค. 2558
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริการ คณะครู รับการนิเทศ เรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริการ คณะครู รับการนิเทศ เรื่องการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
16 ม.ค. 2558
วันที่ 16 ม.ค. 2558 ที่หอประชุมชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน จัดงาน “วันครู” ประจำปี 2558
วันที่ 16 ม.ค. 2558 ที่หอประชุมชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน จัดงาน “วันครู” ประจำปี 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
16 ม.ค. 2558
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้ารับการประเมิน เพื่อเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริการ คณะครู บุคลากรและนักเรียน เข้ารับการประเมิน เพื่อเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยคณะกรรมการจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>