[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 ก.ค. 2560
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบการก่อตั้ง 45 ปี
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
12 ก.ค. 2560
วันที่ 9 ก.ค. 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิษุสามเณร ณ วัดพระนอน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
11 ก.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
4 ก.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันที่ 4 ก.ค. 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ พร้อมคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้นำไปใช้ในกิจกรรมทำวัตร สวดมนต์ หรือจุดบูชาพระตลอด ๓ เดือน โดยเทียนที่ได้ช่วยกันหล่้อในครั้งนี้จะได้นำไปถวายให้พระภิกษุสงฆ์วัดต่าง ๆ ในอำเภอขุนยวม ซึ
ร.ร.ปายวิทยาคาร
1 ก.ค. 2560
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ
เมื่อวันที่1ก.ค.2560 นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เป็นประธานในพิธี สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ณ สนามโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมีกองลูกเสือจากโรงเรียนปายวิทยาคาร โรงเรียนบ้านแม่ปิง และโรงเรียนอนุบาลปายเวียงใต้ ร่วมพิธี
ร.ร.ปายวิทยาคาร
1 ก.ค. 2560
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา
เมื่อวันที่30มิ.ย.2560ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีไทย ในพิธีหล่อเทียนพรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
27 มิ.ย. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
14 มิ.ย. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
ร.ร.ขุนยวมวิทยา นำโดยนายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา คณะครูและนักเรียน รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ประจำปี 2560 คณะกรรมการประเมินฯ นำโดยนายบุญสม เมืองนำโชค นักวิชาการสาธารณะสุข ประธานการประเมิน พร้อมคณะ ร่วมด้วยตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ฯลฯ เมื่อวัน
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
12 มิ.ย. 2560
งานประชุมผู้ปกครองตามโครงการ โรงเรียนสีขาว 10/06/60 ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง
นายวิชัย จิตสว่าง ประธานกรรมการศึกษา ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และ พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ในปีที่ผ่านมา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
8 มิ.ย. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา โดยชุมนุมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ร.ร.ขุนยวมวิทยา โดยชุมนุมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
15 มี.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น \"ปภังกร\"
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น \"ปภังกร\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
27 ก.พ. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำปี 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ม.ค. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมงานวันครู 16 ม.ค. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61/2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
2 ธ.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายบำรุงศักดิ์ บูรสิทธิ์
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายบำรุงศักดิ์ บูรสิทธิ์
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 พ.ย. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีรับมอบสื่อห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีรับมอบสื่อห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
17 พ.ย. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับบริษัท Samsung จัดกิจกรรมวัน Samsung Discovery Day
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับบริษัท Samsung จัดกิจกรรมวัน Samsung Discovery Day
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
8 พ.ย. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
31 ต.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
3 ต.ค. 2559
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเพื่ออำลาคณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเพื่ออำลาคณะผู้บริหารโรงเรียน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
15 ก.ย. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจาก สพฐ. ในการส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมวิชาการ 46 ict ประจำปี 2559 จ.เชียงราย
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจาก สพฐ. ในการส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมวิชาการ 46 ict ประจำปี 2559 จ.เชียงราย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>