[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 มิ.ย. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมรำลึกกวีเอกครูกลอนสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมรำลึกกวีเอกครูกลอนสุนทรภู่
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 มิ.ย. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับหน่วยงานใน อ.ขุนยวม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับหน่วยงานใน อ.ขุนยวม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 มิ.ย. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 มิ.ย. 2558
ทีมนักข่าวจากรายการ Spring News มาถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับบริหารงานของชมรมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ทีมนักข่าวจากรายการ Spring News มาถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับบริหารงานของชมรมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 มิ.ย. 2558
คณะครูและนักเรียนชุมนุมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม \"Childs for share ปันน้ำใจให้พี่น้อง ปีที่ 2\" ตามโครงการเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนนักคิด (KID Kids)
คณะครูและนักเรียนชุมนุมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม \"Childs for share ปันน้ำใจให้พี่น้อง ปีที่ 2\" ตามโครงการเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนนักคิด (KID Kids)
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
20 มิ.ย. 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนพบผู้ปกครองเพื่อโครงการโรงเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนพบผู้ปกครองเพื่อโครงการโรงเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 มิ.ย. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิเอโตะ ไซดัน จากประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิเอโตะ ไซดัน จากประเทศญี่ปุ่น
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
11 มิ.ย. 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ \"บุญชู ตรีทอง\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
11 มิ.ย. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 มิ.ย. 2558
ชุมนุมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ชุมนุมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
28 พ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ในเขตเทศบาลขุนยวม และกิจกรรมชาเลนจ์เดย์
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลขุนยวม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ในเขตเทศบาลขุนยวม และกิจกรรมชาเลนจ์เดย์
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 พ.ค. 2558
คณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 8 ร.ร. เข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (online)
ครู ร.ร.ขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 8 ร.ร. เข้ารับการอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยระบบเครือข่ายสารสนเทศ (online)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 พ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบข้อมูลทางด้านการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อรับทราบข้อมูลทางด้านการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 พ.ค. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
14 พ.ค. 2558
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายเสียง ทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา เป็นประธาน ในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย เช่น ฐานกิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ฐานค่านิยม 12 ประการ ฯลฯ โดยนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
7 พ.ค. 2558
ภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่อง "Killing me Slowly" (ผู้อาศัย) จากทีมงาน "ฤดูสน" ชมรมภาพยนตร์สั้น ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น รายการ "โลกใสในจอสวย" ปี 2557 จัดโดย สพฐ.
ภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่อง "Killing me Slowly" (ผู้อาศัย) จากทีมงาน "ฤดูสน" ชมรมภาพยนตร์สั้น ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" การประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น รายการ "โลกใสในจอสวย" ปี 2557 จัดโดย สพฐ.
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
2 เม.ย. 2558
พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปภัมภ์ฯ จัดพิธีรับประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
20 มี.ค. 2558
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระ กอท. ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังสูตร Google Apps for Education สำหรับคณะครู
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลังสูตร Google Apps for Education สำหรับคณะครู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 2558 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ปายวิทยาคาร
14 มี.ค. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3และม.6
เมื่อวันที่14มี.ค.2558 โรงเรียนปายวิทยาคารได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศเพื่อให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.3และม.6ที่จบการศึกษาโดยมีนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ปกคองร่วมแสดงความยินดี
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
6 มี.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>