[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3 ธ.ค. 2561
อุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาเยือนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
อุปฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาเยือนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
30 พ.ย. 2561
นิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
29 พ.ย. 2561
การติดตาม และแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
การติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
14 ก.ย. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิต ประจำปี 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญมุทิตาจิต ประจำปี 2561
ร.ร.ปายวิทยาคาร
12 ส.ค. 2561
โรงเรียนปายวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชการที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนปายวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามถวายพระพรชัย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
10 ส.ค. 2561
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 ก.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๖ ปี (ดอกสนเลิศล้ำค่า สานศรัทธา ๔๖ ปี)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๔๖ ปี (ดอกสนเลิศล้ำค่า สานศรัทธา ๔๖ ปี)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 ก.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรต้นเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ซึ่งทางโรงเรียนได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน ขณะเดียวกันนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็ได้ประกอบพิธีมิสซา (คาทอลิก) นมัสการพระเจ้า (โปรเตสแตนท์)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
6 พ.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร \"ก้าวที่กล้า สร้างพื้นที่แห่งปัญญาที่ท้าทาย สู่เป้าหมายแห่งผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร \"ก้าวที่กล้า สร้างพื้นที่แห่งปัญญาที่ท้าทาย สู่เป้าหมายแห่งผู้นำการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
12 มี.ค. 2561
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.3 และชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น \"ณัฏฐ์ทิวัตถ์\"
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.3 และชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น \"ณัฏฐ์ทิวัตถ์\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ก.พ. 2561
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. จัดค่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \"การสร้างสื่อสร้างสรรค์ Infographic\"
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ หลักสูตร \"การสร้างสื่อสร้างสรรค์ Infographic\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 ก.พ. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Waste Bank)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล (Recycle Waste Bank)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
30 ม.ค. 2561
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
17 ม.ค. 2561
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดงานวันครูแห่งชาติ 2561
\"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา\" ......... วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ในงานวันครูแห่งชาติ “น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู” ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม ในงานมี พิธีทางศาสนา พ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
28 พ.ย. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม.
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ ผอ.พูลศักดิ์ จิตสว่าง พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนขุนยวมวิทยา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2560
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
20 พ.ย. 2560
การประชุมผู้ปกครองระบบห้องเรียน ปีการศึกษา 2/2560
การประชุมผู้ปกครองระบบห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ \"บุญชู ตรีทอง\" โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
20 พ.ย. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
9 พ.ย. 2560
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่18
นักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่18
ร.ร. ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
21 ก.ย. 2560
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตดอยกองมู
พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 สหวิทยาเขตดอยกองมู ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
14 ก.ย. 2560
นักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วม #เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียครั้งที่11 ณ เมืองฮอกไกโด #ประเทศญี่ปุ่น
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับลูกเขียว ขาว น.ส.#นภัสกร#ชลิตพิบูลย์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ที่ได้รับรางวัลไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วม #เทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชียครั้งที่11 ณ เมืองฮอกไกโด #ประเทศญี่ปุ่น จากการส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง \"คุณครู (ไม่) ประจำโรงเรียน\" เข้าประกวดในโค

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>