[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
15 มี.ค. 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น \"ปภังกร\"
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่น \"ปภังกร\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
27 ก.พ. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำปี 2560
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ม.ค. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมงานวันครู 16 ม.ค. 2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61/2560
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
2 ธ.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายบำรุงศักดิ์ บูรสิทธิ์
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายบำรุงศักดิ์ บูรสิทธิ์
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 พ.ย. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีรับมอบสื่อห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีรับมอบสื่อห้องสมุดอาเซียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
17 พ.ย. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับบริษัท Samsung จัดกิจกรรมวัน Samsung Discovery Day
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับบริษัท Samsung จัดกิจกรรมวัน Samsung Discovery Day
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
8 พ.ย. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
31 ต.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
3 ต.ค. 2559
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเพื่ออำลาคณะผู้บริหารโรงเรียน
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเพื่ออำลาคณะผู้บริหารโรงเรียน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
15 ก.ย. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจาก สพฐ. ในการส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมวิชาการ 46 ict ประจำปี 2559 จ.เชียงราย
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลจาก สพฐ. ในการส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมวิชาการ 46 ict ประจำปี 2559 จ.เชียงราย
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
15 ส.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
9 ส.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการประเมิน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
22 ก.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบ 44 ปี
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบ 44 ปี
ร.ร.ปายวิทยาคารจัดพิธี \"วันไหว้ครู\" ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2559
12 มิ.ย. 2559
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธี \"วันไหว้ครู\" ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธี \\\\\\\"วันไหว้ครู\\\\\\\" ของนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2559 และนำสิ่งของไปบริจาคให้กับคนป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาบาลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
2 มิ.ย. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 พ.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการตรวจติดตามสถานศึกษา จากนายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการ สพม.34
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการตรวจติดตามสถานศึกษา จากนายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการ สพม.34
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 พ.ค. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
ร.ร.ปายวิทยาคาร
14 มี.ค. 2559
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีปัจฉิมนิเทศม.3และม.6
วันที่14มีค2559 โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม3และม6ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนายสมพร ชวฤทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคารเป็นประธานในพิธี และมีนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร กล่าวรายงาน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
4 มี.ค. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น \"ภัทรวรัตถ์\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น \"ภัทรวรัตถ์\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 มี.ค. 2559
กลุ่มสารฯ ศิลปะ ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุนทรียภาพ
กลุ่มสารฯ ศิลปะ ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุนทรียภาพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>