[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 พ.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการตรวจติดตามสถานศึกษา จากนายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการ สพม.34
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการตรวจติดตามสถานศึกษา จากนายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการ สพม.34
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 พ.ค. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ และการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
ร.ร.ปายวิทยาคาร
14 มี.ค. 2559
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีปัจฉิมนิเทศม.3และม.6
วันที่14มีค2559 โรงเรียนปายวิทยาคารจัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นม3และม6ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนายสมพร ชวฤทธิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนปายวิทยาคารเป็นประธานในพิธี และมีนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร กล่าวรายงาน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
4 มี.ค. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น \"ภัทรวรัตถ์\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่น \"ภัทรวรัตถ์\"
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 มี.ค. 2559
กลุ่มสารฯ ศิลปะ ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุนทรียภาพ
กลุ่มสารฯ ศิลปะ ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมงานสัปดาห์สุนทรียภาพ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 ก.พ. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2558
ร.ร.ปายวิทยาคาร
17 ก.พ. 2559
โรงเรียนปายวิทยคารเข้ารับการอบรมคุณธรรม
นักเรียนโรงเรียนปายวิทยคารเข้ารับการอบรมคุณธรรม โดยพระมหาสมศักดิ์ สุภเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหาษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร
ร.ร.ปายวิทยาคาร
14 ก.พ. 2559
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดค่ายลูกเสือ
วันที่11-13กพ 59 ที่ผ่านมา โรงเรียนปายวิทยาคารจัดค่ายลูกเสือแก่ลูกเสือชั้นม.2และม.3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสบแพมอ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ เป็นผู้อำนวยการค่าย
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 ก.พ. 2559
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จัดโครงการ “Singha Sport Show” ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน มาให้ความรู้และแสดงทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนร.ร.ขุนยวมวิทยา
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จัดโครงการ “Singha Sport Show” ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน มาให้ความรู้และแสดงทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
27 ม.ค. 2559
คณะครู บุคลากร และนักเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะครู บุคลากร และนักเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ม.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันครูประจำปี 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันครูประจำปี 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ม.ค. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้ารับการประเมิน จากการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่ายถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2
ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้ารับการประเมิน จากการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่ายถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
24 ธ.ค. 2558
คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนกลุ่มดอยกองมู เข้ารับการนิเทศติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนกลุ่มดอยกองมู เข้ารับการนิเทศติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
21 ธ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน”
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน”
ร.ร.ปายวิทยาคาร
4 ธ.ค. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดอุลยเดช และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดอุลยเดช และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558โดยมี นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคารเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นอกจากนี้ยังม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
4 ธ.ค. 2558
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
3 ธ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรต้นเดือน (ธ.ค.58)
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรต้นเดือน (ธ.ค.58)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 ธ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558 (ดอกสนเกมส์)
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558 (ดอกสนเกมส์)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
30 พ.ย. 2558
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “จิตอาวรณ์” Beside Me ของทีมงาน “ฤดูสน” ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ของสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “จิตอาวรณ์” Beside Me ของทีมงาน “ฤดูสน” ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ของสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ร.ร.ปายวิทยาคาร
26 พ.ย. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมขบวนแห่กระทงประจำอำเภอปาย
เมื่อวันที่25พ.ย.2558 คณะครูนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร นำโดยนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคารร ร่วมขบวนแห่กระทง ในประเพณีลอยกระทงอำเภอปายประจำปี2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>