[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 ก.พ. 2559
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จัดโครงการ “Singha Sport Show” ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน มาให้ความรู้และแสดงทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนร.ร.ขุนยวมวิทยา
บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จัดโครงการ “Singha Sport Show” ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงทีมชาติไทยชุดปัจจุบัน มาให้ความรู้และแสดงทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้กับนักเรียนร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
27 ม.ค. 2559
คณะครู บุคลากร และนักเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คณะครู บุคลากร และนักเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ม.ค. 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันครูประจำปี 2559
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีวันครูประจำปี 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 ม.ค. 2559
ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้ารับการประเมิน จากการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่ายถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2
ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้ารับการประเมิน จากการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน โครงการ Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่ายถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ปีที่ 2
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
24 ธ.ค. 2558
คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนกลุ่มดอยกองมู เข้ารับการนิเทศติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนกลุ่มดอยกองมู เข้ารับการนิเทศติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
21 ธ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน”
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน”
ร.ร.ปายวิทยาคาร
4 ธ.ค. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคาร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดอุลยเดช และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนปายวิทยาคาร ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดอุลยเดช และงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558โดยมี นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคารเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นอกจากนี้ยังม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
4 ธ.ค. 2558
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
3 ธ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรต้นเดือน (ธ.ค.58)
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรต้นเดือน (ธ.ค.58)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
1 ธ.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558 (ดอกสนเกมส์)
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558 (ดอกสนเกมส์)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
30 พ.ย. 2558
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “จิตอาวรณ์” Beside Me ของทีมงาน “ฤดูสน” ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ของสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “จิตอาวรณ์” Beside Me ของทีมงาน “ฤดูสน” ชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น ของสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ร.ร.ปายวิทยาคาร
26 พ.ย. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมขบวนแห่กระทงประจำอำเภอปาย
เมื่อวันที่25พ.ย.2558 คณะครูนักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร นำโดยนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคารร ร่วมขบวนแห่กระทง ในประเพณีลอยกระทงอำเภอปายประจำปี2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 พ.ย. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา นำโดยนายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรถกระทง
โรงเรียนขุนยวมวิทยา นำโดยนายเสียง ทิพรส ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอขุนยวม ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรถกระทง
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 พ.ย. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี \"วันวชิราวุธ\" ถวายบังคมราชานุสรณ์
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี \"วันวชิราวุธ\" ถวายบังคมราชานุสรณ์
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
16 พ.ย. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ปี 58
โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ปี 58
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
12 พ.ย. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดโครงการสอนเสริม ให้กับนักเรียนชั้น ม. 6 โดยคณะวิทยากร จากสถาบันความรู้ เลอ กูรู (Le Guru)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดโครงการสอนเสริม ให้กับนักเรียนชั้น ม. 6 โดยคณะวิทยากร จากสถาบันความรู้ เลอ กูรู (Le Guru)
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3 พ.ย. 2558
พิธีเปิด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพม.34
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพม.34
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3 พ.ย. 2558
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง รับมอบหอพักนักเรียน จากผู้แทน มูลนิธิ SAMSARA
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วงรับมอบอาคารหอพักนักเรียน จากผู้แทน มูลนิธิ SAMSARA
ร.ร.ปายวิทยาคาร
23 ต.ค. 2558
คณะครูโรงเรียนปายวิทยาคารร่วมวางพวงมาลาถวาย ในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูร่วมวางพวงมาลาถวาย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว \"พระปิยมหาราช\" ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปาย
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
5 ต.ค. 2558
นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้าร่วมโครงการ \"ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18\"
นักเรียนชั้น ม.6 ร.ร.ขุนยวมวิทยา เข้าร่วมโครงการ \"ทบทวนความรู้ สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที่ 18\"

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>