[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ขุนยวมวิทยา
27 ส.ค. 2558
งานอนามัยโรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับกลุ่มธนาคารเลือด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาคโลหิตจากคณะครูบุคลากรและนักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา
งานอนามัยโรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมกับกลุ่มธนาคารเลือด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาคโลหิตจากคณะครูบุคลากรและนักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ปายวิทยาคาร
26 ส.ค. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมกับธนาคารออมสินเปิดธนาคารโรงเรียน
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.34 ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันภายใต้โครงการธนาคารโรงเรียนระหว่างธนาคารออมสินกับโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ลงนาม
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 ส.ค. 2558
นักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) จากการส่งผลงาน \"เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยใช้ Google Calendar\" เข้าแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ \"นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21\&qu
นักเรียน ร.ร.ขุนยวมวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับที่ 1) จากการส่งผลงาน \"เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยใช้ Google Calendar\" เข้าแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการ \"นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในยุคศตวรรษที่ 21\"
ร.ร.ปายวิทยาคาร
21 ส.ค. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคารจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
เมื่อวันที่17-18ส.ค.2558ที่ผ่านมาโรงเรียนปายวิทยาคารจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโดยมีนายบุญเกื้อ คุณาธารกุล นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธี
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
13 ส.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
6 ส.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
โรงเรียนขุนยวมวิทยา รับการนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด
ร.ร.ปายวิทยาคาร
31 ก.ค. 2558
โรงเรียนปายวิทยาคารร่วมแห่เทียเข้าพรรษา
เมื่อันที่29ก.ค.2558 ที่ผ่านมาโรงเรียนปายวิทยาคารร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมแห่ทียนพรรษาประจำอำเภอปายและร่วมถวายเทียนพรรษา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
24 ก.ค. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 ก.ค. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบ 43 ปี
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบ 43 ปี
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
15 ก.ค. 2558
นายเสียง ทิพรส ผอ.โรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร เข้ารับการนิเทศติดตามโรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
นายเสียง ทิพรส ผอ.โรงเรียนขุนยวมวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร เข้ารับการนิเทศติดตามโรงเรียน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
13 ก.ค. 2558
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/58 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี)
งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี. ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/58 หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ภาษาซี)
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
2 ก.ค. 2558
นายเสียง ทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ศึกษานิเทศก์, รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ,รองผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยกองมู เพื่อร่วมการประชุมป
นายเสียง ทิพรส ผอ.ร.ร.ขุนยวมวิทยา พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผอ.สพม.34, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ศึกษานิเทศก์, รวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ,รองผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนสังกัดกลุ่มดอยกองมู เพื่อร่วมการประชุมปฏิบัติการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 มิ.ย. 2558
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมรำลึกกวีเอกครูกลอนสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมรำลึกกวีเอกครูกลอนสุนทรภู่
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
26 มิ.ย. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับหน่วยงานใน อ.ขุนยวม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ร.ร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับหน่วยงานใน อ.ขุนยวม เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 มิ.ย. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
25 มิ.ย. 2558
ทีมนักข่าวจากรายการ Spring News มาถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับบริหารงานของชมรมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ทีมนักข่าวจากรายการ Spring News มาถ่ายทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับบริหารงานของชมรมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
23 มิ.ย. 2558
คณะครูและนักเรียนชุมนุมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม \"Childs for share ปันน้ำใจให้พี่น้อง ปีที่ 2\" ตามโครงการเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนนักคิด (KID Kids)
คณะครูและนักเรียนชุมนุมสิ่งแวดล้อม ร.ร.ขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรม \"Childs for share ปันน้ำใจให้พี่น้อง ปีที่ 2\" ตามโครงการเครือข่ายสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนนักคิด (KID Kids)
ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ
20 มิ.ย. 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนพบผู้ปกครองเพื่อโครงการโรงเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนพบผู้ปกครองเพื่อโครงการโรงเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
19 มิ.ย. 2558
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิเอโตะ ไซดัน จากประเทศญี่ปุ่น
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้การต้อนรับ คณะผู้ใหญ่ใจดีจากมูลนิธิเอโตะ ไซดัน จากประเทศญี่ปุ่น
ร.ร.ห้องสอนศึกษา
11 มิ.ย. 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารอเนกประสงค์ \"บุญชู ตรีทอง\"

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>