[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
21 ม.ค. 2562
ค่ายทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 /2561
กิจกรรมค่ายทัศนศึกษาระดับชั้น ม.1 ❤️❤️❤️ งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 @สวนตุงและโคมนครเชียงราย----วัดห้วยปลากั้ง----ตลาดแม่สาย จ.เชียงราย 😆😆😆
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
21 ม.ค. 2562
คณะครู จากโรงเรียนในเขต ฝาง แม่อาย ไชยปราการ ได้จัดประชุมผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ร่วมกับทหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
คณะครู จากโรงเรียนในเขต ฝาง แม่อาย ไชยปราการ ได้จัดประชุมผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหารลุ่มน้ำฝาง ร่วมกับทหาร ณ ห้องประชุมโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
21 ม.ค. 2562
ยินดีต้อนรับนักศึกษาสังเกตุการสอน เป็นเวลา 1สัปดาห์
ยินดีต้อนรับนักศึกษาสังเกตุการสอน เป็นเวลา 1สัปดาห์
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
20 ม.ค. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2019)
วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคมจัดงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House 2019) โดยมีนายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดงาน
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
19 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ
วันที่ 19 มกราคม 2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มในวันคล้ายวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ได้พบปะนักเรียน หน้าเสาธง โดยได้กล่าวทักทายและให้โอวาทกับนักเรียน วันที่ 18 มกราคม 2562
ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ได้พบปะนักเรียน หน้าเสาธง โดยได้กล่าวทักทายและให้โอวาทกับนักเรียน วันที่ 18 มกราคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 17 มกราคม 2562
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 17 มกราคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
วันครูประจำปี 2562
วันครูประจำปี 2562 นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการ สพม.34 ได้มาเป็นประธาน เนื่องในวันครูของกลุ่มดอยอ่างขาง ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ซึ่งวันที่ 16 มกราคมของทุกปี ถือเป็น วันครูแห่งชาติ ครูผู้ที่ให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS)
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ✨✨✨✨เข้าร่วม 🌼😇🌼 โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS) เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
18 ม.ค. 2562
นักเรียนดรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมการแสดงละครสั่นภาษาจีน ณ โรงเรียนวัฒโนพายัพ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
นักเรียนดรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ได้เข้าร่วมการแสดงละครสั่นภาษาจีน ณ โรงเรียนวัฒโนพายัพ วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
17 มกราคม 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมด้วย รองศุภวัฒน์ เลิศสมุทรเทพาดล และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
16 ม.ค. 2562
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง สพม.34 จัดพิธีวันครู \\\"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี\\\" ณ หอประชุมเฉลิมชนม์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 16 มกราคม 2562 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง สพม.34 จัดพิธีวันครู \\\"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี\\\" ณ หอประชุมเฉลิมชนม์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมี นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธี มีการทำบุญตักบาตร และมอบโ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
14 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)
วันที่ 14 มกราคม 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) และจัดนิทรรศการ โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
11 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ รับฟังคำบรรยายเรื่อง \"โครงการนักธุรกิจน้อย\" โดย นายสมุนต์ มอนไข่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้อาชีพแบบบูรณาการตาม
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
10 ม.ค. 2562
โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 8 มกราคม 2562 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมี ดร. ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนให้การต้อนรับ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
9 ม.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมงาน “EduDigital2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
วันที่ 5 มกราคม 2562 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมงาน “EDUdigital 2019” การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยี โดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
7 ม.ค. 2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 7-11 มกราคม 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 7-11 มกราคม 2561
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
7 ม.ค. 2562
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของนักเรียนโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
7 ม.ค. 2562
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ happy new year 2019 ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2561
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ happy new year 2019 ผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ วันที่ 27 ธันวาคม 2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>