[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
20 มี.ค. 2562
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรและงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศุภชน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิรัตน์ มาตันบุญให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรและเกีย
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรและงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศุภชน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิรัตน์ มาตันบุญให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และมีนายอดุล แก้วกลาง
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
20 มี.ค. 2562
วันที่18มีนาคม2562 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาจ.เชียงราย เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่นักเรียน
วันที่18มีนาคม2562 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาจ.เชียงราย เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่นักเรียน
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
14 มี.ค. 2562
วันที่ 14 มีนาคม 2562เวลา 09.30น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดพิธีต้อนรับ ท่านผอ.วิรัตน์ มาตันบุญ เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในเ
วันที่ 14 มีนาคม 2562เวลา 09.30น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้จัดพิธีต้อนรับ ท่านผอ.วิรัตน์ มาตันบุญ เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ร.ร.พร้าววิทยาคม
13 มี.ค. 2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอพร้าว
วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอพร้าว โดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.พร้าววิทยาคม
9 มี.ค. 2562
ร.ร. พร้าววิทยาคมจัดพิธีปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีนักเรียนชั้น ม 3 และ ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม เป็นประธานในพิธี
แม่ริมวิทยาคม
9 มี.ค. 2562
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
7 มี.ค. 2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้เดินขบวนร่วกันรณรงออกไปใช้สิทธิืเลือกตั้ง โดยการเดินขบวนไปตามแหล่งชุมชน ภายในตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิืเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์กันในวันที่ 24 มีนาคม 2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้เดินขบวนร่วกันรณรงออกไปใช้สิทธิืเลือกตั้ง โดยการเดินขบวนไปตามแหล่งชุมชน ภายในตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิืเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์กันในวันที่ 24 มีนาคม 2562
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
1 มี.ค. 2562
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดอบรมลูกเสืออาสา กกต
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 งานลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีผู้บังคับบัญชาบรรจบ เจียมเจริญศักดิ์ และคณะ เป็นวิทยากรฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. มีวัตถุเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ณ
ร.ร.พร้าววิทยาคม
27 ก.พ. 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงสมัครทั้งหมด 3 พรรค ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ในการอนุเคราะห์เครื่องลงเลือกตั้งแบบอัตโนมัติ ในการเลือกตั้งในครั้งนี้
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
27 ก.พ. 2562
กัลยาณิวัฒนาเกมส์ครั้งที่ 6
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกัลยาณิวัฒนาเกมส์ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักเรียนในเครือข่ายอำเภ ครูกัลยาณิวัฒนาเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
27 ก.พ. 2562
มูลนิธิยุวพัฒน์ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้มาติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
27 ก.พ. 2562
ท่านสมพงศ์ พรมจันทร์
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสพมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 6 ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครู และนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับ การ จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
24 ก.พ. 2562
รับการประเมินผลโครงงานคุณธรรมเชิงประจักษ์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ รับการประเมินผลเชิงประจักษ์ โครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
21 ก.พ. 2562
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีนวมินท์
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรคนดีศรีนวมินท์ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเชิดชูและแสดงถึงผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่อื่นต่อไป ในการนี้มีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายั
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
20 ก.พ. 2562
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2562
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 งานสภานักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.4 ลงสมัครทั้งหมด 2 พรรค การในการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ในการอนุเคราะห์เครื่องลงเลือกตั้งแบบอัตโนมัติ โ
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
20 ก.พ. 2562
นักเรียนแลกเปลี่ยนอำลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีอำลาโรงเรียนของนักเรียนแลกเปลี่ยน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโรตารีสากล ปีการศึกษา 2561 1. Miss Tiffany Michelle Floriane RAFRAY ประเทศฝรั่งเศส 2. Miss Laura LUPATIN CAVENAGHI ประเทศบราซิล กลับประเทศเพื่อ
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
18 ก.พ. 2562
งานพุทธศาสนาจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งและฟังเทศน์เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้นิมนต์พระวัดศรีโสดา มารับบิณฑบาตรในครั้งนี้
ร.ร.พร้าววิทยาคม
12 ก.พ. 2562
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ บูรณาการองค์ความรู้สู่สังคม 4.0 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ. สพม. เขต 34 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ร.ร.พร้าววิทยาคม
11 ก.พ. 2562
โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 47 ปี จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ทำบุญสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าวเป็นประธานในพิธี
ร.ร.พร้าววิทยาคม
10 ก.พ. 2562
วันที่ 10 ก.พ. 2562 สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี จัดกิจกรรมคลินิคฟุตบอล ให้กับนักเรียนและเยาวชนในอำภอพร้าว
วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. สโมสรเชียงใหม่ เอฟซี จัดกิจกรรมคลินิคฟุตบอลให้กับนักเรียนและเยาวชนในอำภอพร้าว มีการมอบอุปกรณ์กีฬา อาหารแห้ง ทุนการศึกษา และการสอนทักษะฟุตบอลจากผู้ฝึกสอนระดับไทยลีก ณ สนามกีฬาโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมี นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าวเป็นประธานการจัดกิจกร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/94 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>