[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
21 ม.ค. 2562
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บเงินและสิ่งของมีค่าได้นำคืนเจ้าของ
วันที่ 21 มกราคม 2562 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต เก็บเงินและสิ่งของมีค่าได้นำคืนเจ้าของ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ คณะผู้บริหารและหัวหน้าระดับชั้น ฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้มอบและใน
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
18 ม.ค. 2562
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยมีการแสดงละครสั้นให้นักเรียนเห็นภาพของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง อีกทั้งได้มีการแสดงป้ายคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่
ร.ร.แม่แตง
17 ม.ค. 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง ไปร่วมแสดงความยินดี กับ นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ร.ร.แม่แตง
17 ม.ค. 2562
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่แตง ร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ อำเภอแม่แตง ประจำปี 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวันครูแห่งชาติอำเภอแม่แตง ประจำปี 2562 \"ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี\" โดยการนำ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานใ
ร.ร.แม่แตง
17 ม.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนแม่แตง ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2562 นักเรียนโรงเรียนแม่แตง ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ คือ นายอนุกูล กีฬาแปง นักเรียน ระดับชั้น ม.6 โดยมี จ่าสิบตำรวจสฤษดิ์ ชื่นจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ร.ร.พร้าววิทยาคม
17 ม.ค. 2562
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอพร้าว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอพร้าว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมี นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธี
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
11 ม.ค. 2562
งานเปิดบ้านการศึกษา นวมินทราชูทิศ พายัพ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพจัดงาน เปิดบ้านการศึกษา \"องค์ความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรม\" ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี และ นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่า
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
11 ม.ค. 2562
กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2562
วันที่ 8 มกราคม 2562 ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีนางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน อวยพรให้กับคณะครูและนักเรียน ในงาน ได้ทีการการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้น มีการแลกของขวัญระหว่างครูกับนักเรียน
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
11 ม.ค. 2562
ค่ายสถาบันดนตรีกัลยา
วันที่ 4-7 มกราคม 2562 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้จัดกิจกรรมค่ายสันฝันปันดนตรีภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การพัฒนาวิชาชีพ โดยมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมมีทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ นักเรียนได้ฝึกแต่งเพลงเอง ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่า เพื่อเผยแพร่วั
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
11 ม.ค. 2562
ปีใหม่ ปกาเกอะญ่อ
วันที่ 5-6 มกราคม 2562 นักเรียนและคณะครูได้เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีปีใหม่ ปกาเกอะญอ ในงานได้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนเผ่าของชาวปกาเกอะญอ วิธีชีวิตร่วมถึงการละเล่นชนเผ่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่า ณ วัดห้วยบง ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ร.ร.แม่แตง
7 ม.ค. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่แตง จัดกรรม merry christmas & happy new year 2019
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่แตง จัดกรรม merry christmas & happy new year 2019 โดยมี ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และมี นางสาว บุษบา ใจคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานการจัดกิ
ร.ร.แม่แตง
7 ม.ค. 2562
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 7.30 น. โรงเรียนแม่แตง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมี ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
3 ม.ค. 2562
อวยพรปีใหม่ 2562
วันที่ 3 มกราคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีมอบของขวัญปีใหม่ โดยมีสภานักเรียนเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดมอบของขวัญปีใหม่ให้กับฝ่ายบริหาร ในการนี้นายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรยนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้กล่าวอวยพระและให้ข้อคิดในการเริ่มต้นปีใหม่ นอกจากนี้จัดพิธีรับมอบจักรยาน จากบริษัท เคจ
ร.ร.แม่หอพระวิทยาคม
3 ม.ค. 2562
งานเปิดบ้านวิชาการ ๙ ฐานการเรียนรู้สู่ศาสตร์พระราชา
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมได้จัดงานเปิดบ้านวิชาการ ๙ ฐานการเรียนรู้สู่ศาสตร์พระราชา โดยมีนายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อสือสานปณิธานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
2 ม.ค. 2562
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
วันที่ 2 มกราคม 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมี นายวีระ ศิริรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน ร่วมกันตักบาตรและฟังเทศน์จากพระภิกษุที่มารับบิณฑบาตครั้งนี้
ร.ร.แม่แตง
26 ธ.ค. 2561
โรงเรียนแม่แตงร่วมงานหนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9
วันที่่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น.โรงเรียนแม่แตง โดย นางสาวศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และคณะครู ไปร่วมพิธีเปิดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานพิธีเปิดงานหนาวนี้ที่เ
ร.ร.มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
19 ธ.ค. 2561
เยี่ยมบ้านนักเรียน
วันที่ 17 ธันวาคม 25 61 ผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามเส้นทาง ห้วยยา - ห้วยเขียดแห้ง - ขุนแม่รวม ซึ่งเส้นทางในการเดินทางเป็นไปด้วยความลำบาก เป็นภูเขาสูง บางช่วง ขรุขระและมีดินถล่มบริเวณข้างทาง ในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากผู้ปกครองของนักเรียนอย่างดี ในก
ร.ร.พร้าววิทยาคม
18 ธ.ค. 2561
โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
14 ธ.ค. 2561
อบรมโครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการท้องไม่พร้อม
วันที่ 13 ธันวาคม 2561 งานอนามัยโรงเรียนร่วมกันองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการท้องไม่พร้อมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
14 ธ.ค. 2561
อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนนวมินทราชูศทิศ พายัพน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรยนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/93 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>