[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
21 ม.ค. 2561
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมให้การต้อนรับคณะ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ร่วมให้การต้อนรับคณะ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ณ โรงเรียนอรุโณทัยวิทย
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
21 ม.ค. 2561
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรครู \"ม่อนเคียงฟ้าเกมส์\"
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรครู \"ม่อนเคียงฟ้าเกมส์\" ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
21 ม.ค. 2561
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถาบันศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 19 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถาบันศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
21 ม.ค. 2561
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39 \"ม่องเคียงฟ้าเกมส์\" ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง
วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจมิตรสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 39 \"ม่องเคียงฟ้าเกมส์\" ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างครูและบุคลากรของสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ใน 5 อำเภอ สายเหนือ จ.เชียงใหม่
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
21 ม.ค. 2561
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมถวายพานพุ่มสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปสมเด็จพระเรศวรมหาราช ตำบลเมืองงาย เนื่องในวันกองทัพไทย
วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เข้าร่วมถวายพานพุ่มสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปสมเด็จพระเรศวรมหาราช ตำบลเมืองงาย เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย
ร.ร.จอมทอง
20 ม.ค. 2561
โครงการติวอบรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย PAT 7.4 (ภาษาจีน)
วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการติวอบรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย PAT 7.4 (ภาษาจีน) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกภาษาจีน โดยมีนักเรียนสายภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้ารับการอบรมในครั้
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
19 ม.ค. 2561
คณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว
วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกิจกรรม วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 62 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว โดย นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานในพิธีฯ
ร.ร.แม่ออนวิทยาลัย
19 ม.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.เขต 34 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
19 ม.ค. 2561
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาจากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแผนงาน การประกันคุณภาพ สารสนเทศ และการตรวจสอบภายใน
วันที่ 12 มกราคม 2561 นางปัทมาวดี อุดแดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา จากโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแผนงาน การประกันคุณภาพ สารสนเทศ และการตรวจ
ร.ร. กาวิละวิทยาลัย
18 ม.ค. 2561
\"วันครู\" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.๓๔ เป็นประธานเปิดงาน\"วันครู\" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ มีกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วม \"นสหยวก\" ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศฯ สพม.๓๔ โรงเรียนหอพระ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย วัน
ร.ร. กาวิละวิทยาลัย
18 ม.ค. 2561
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
ดร.ธนวัฒน์ ยอดใจ เป็นประธาน และคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพวงแสด โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ร.ร.จอมทอง
18 ม.ค. 2561
\"ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์ุอึด ครั้งที่ 11\"
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น.ทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอจอมทอง ได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน \"ปั่นพิชิตอินทนนท์ คนพันธ์ุอึด ครั้งที่ 11\" ร่วมกับฝ่ายบริหาร คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าโรงเรียนจอมทอง ณ ห้องประชุมกุหลาบพันปี
ร.ร.จอมทอง
18 ม.ค. 2561
นายอำเภอจอมทอง พบเพื่อนครูโรงเรียนจอมทอง
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น.โรงเรียนจอมทอง ได้รับเกียรติจาก นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ได้มาพบเพื่อนครูโรงเรียนจอมทอง ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่อำเภอจอมทอง โดยมีนายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครู พนักงาน เจ้าหน้าโรงเรียนจอมทอง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมใน
ร.ร.สารภีพิทยาคม
18 ม.ค. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตร
วันที่ 18 - 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ศตวรรณที่ 21 ณ ห้องประชุมยางเนิ้ง โรงเรียนสารภีพิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว เป็นประธานในพิธี
ร.ร.สันกำแพง
18 ม.ค. 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนสันกำแพง \\\"รอบกองไฟ ลูกเสือระดับชั้น ม.2\\\" ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 17 มกราคม 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ เยี่ยมค่ายลูกเสือและเป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือ ระดับชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยท่านรองผู้อำนวยการทุกท่าน
ร.ร. ดอยเต่าวิทยาคม
18 ม.ค. 2561
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นำโดย ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันครู สหวิทยากลุ่มดอยอินทนนท์ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ท่าน
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นำโดย ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันครู สหวิทยากลุ่มดอยอินทนนท์ ณ หอประชุมไทรทอง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ท่านว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอ
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม
18 ม.ค. 2561
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมเปิดพิธีอากาศดีที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภออมก๋อย
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมเปิดพิธีอากาศดีที่อมก๋อย ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภออมก๋อย โดยภายในงานนักเรียนวงโยธวาทิต ของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมร่วมแสดงในพิธีเปิด และมีการแสดงนิทรรศการของโรงเรียนภายในงานดัง
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
17 ม.ค. 2561
เปิดบ้านวิชาการวัฒโนทัยฯ ก้าวไกล THAILAND 4.0
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานเปิดบ้านวิชาการ...วัฒโนทัยฯ ก้าวไกล THAILAND 4.0 “วัฒโนทัยฯ รวมพลังสรรค์สร้างนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ล้ำหน้าวิชาการ สื่อสารภาษาศาสตร์และงานศิลป์” โดยได้รับเกียรติจาก นายอุทัย ขัตติยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธ
ร.ร.ขุนยวมวิทยา
17 ม.ค. 2561
โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดงานวันครูแห่งชาติ 2561
\"ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา\" ......... วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมอาคารชานกะเล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธุ์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธาน ในงานวันครูแห่งชาติ “น้อมระลึก น้อมมาลา บูชาครู” ประจำปี 2561 ของกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม ในงานมี พิธีทางศาสนา พ
ร.ร.มํธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
17 ม.ค. 2561
วันครู 2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 ผูอำนวยการและคณะครูในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันครู แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง โดยมี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล มาเป็นประธานในพิธี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/386 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>