[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.สารภีพิทยาคม
15 ม.ค. 2564
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายวุฒิไกร วรรณการ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการทำบุญ ณ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.จอมทอง
15 ม.ค. 2564
การประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
14 ม.ค. 2564
นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
วันที่ 14 มกราคม 2564 นายประวัติ ผันผาย ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าพบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
14 ม.ค. 2564
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนายสุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์ นักเรียนชั้น ม.3/1 ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 💐รางวัลพระราชทานลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิดาเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโดยสภาสังคมสง
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
14 ม.ค. 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปภัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬายูยิตสู โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “Ju-JUTSU THAILAND CHAMPIONSHIPS 2020” ได้แก่ 💐นางสาวพรพิมล พันธ์สุดาม ชั้น ม.4/8 เข้าแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปีหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กิโล
ร.ร.จอมทอง
14 ม.ค. 2564
ผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเรียนจอมทอง , โรงเรียนแม่แจ่ม , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่นาย
ร.ร.จอมทอง
14 ม.ค. 2564
สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ เข้าพบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเรียนฮอดพิทยาคม , โรงเรียนจอมทอง , โรงเรียนแม่แจ่ม , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม , โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และโรงเ
ร.ร.เวียงแหงวิทยาคม
14 ม.ค. 2564
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมรับการนิเทศติตามงานวิชาการ งานวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามบริบท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Google Meet Application
วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และนางวดีลดา เขียวพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม นำคณะครูเข้ารับการนิเทศติตามงานวิชาการ งานวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามบริบท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโ
ร.ร.จอมทอง
14 ม.ค. 2564
การประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนจอมทอง งานวัดผล เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการนิเทศติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
รร.แม่ริมวิทยาคม
12 ม.ค. 2564
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มวิชาการ งานนวัตกรรม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Application google meet
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มวิชาการ งานนวัตกรรม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Application google meet ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อให้ครูใช้ Appication ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ทางโรงเรียนจึ
ร.ร.จอมทอง
6 ม.ค. 2564
การประชุมทางไกล (VDO Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
วันพุธที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนจอมทอง เข้ารับฟังการประชุมทางไกล (VDO Conference) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร
ร.ร.จอมทอง
6 ม.ค. 2564
วางหรีดเคารพศพคุณพ่อระเด่น จันทรคณา อายุ ๘๕ ปี คุณพ่อของนางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมทอง ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณพ่อระเด่น จันทรคณา อายุ ๘๕ ปี คุณพ่อของนางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจ
ร.ร.จอมทอง
6 ม.ค. 2564
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอจอมทอง , นายประพันธ์ ภู่พิสิฐ อดีตประธานคณะกรรมการสถาน
ร.ร.จอมทอง
6 ม.ค. 2564
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจอมทอง มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุ
ร.ร.จอมทอง
6 ม.ค. 2564
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง พร้อมคณะ เข้าพบ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
สองแคววิทยาคม
4 ม.ค. 2564
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้ผ่านการเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"รัฐฟังฉัน Junior\\\\\\\\\\\\\\\"
โรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้ผ่านการเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ในโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"รัฐฟังฉัน Junior\\\\\\\\\\\\\\\"
รร.แม่ริมวิทยาคม
1 ม.ค. 2564
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม “Happy New Year ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 by Maerimwitthayakom school”
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม “Happy New Year ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 by Maerimwitthayakom school” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นอัจริยะแสดงออกในด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
30 ธ.ค. 2563
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตและมีการมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ ให้แก่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้อำนวยการศรันย์ วรรณรัตน์ เป็นประธานในพิธี ณ สน
ร.ร.เวียงแหงวิทยาคม
30 ธ.ค. 2563
โรงเรียนจัดกิจกรรม Merry Christmas และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันที่ 30 ธันวาคม 2563 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Merry Christmas และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีนางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และนางประดับดวง ปานันท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญ
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม
29 ธ.ค. 2563
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ คริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ คริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และ
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ คริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ คริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในกิจกรรมต่างๆ และเป็นการมอบของขวัญให้นักเรียน เพื่อเป็นขวัญแล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/561 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>