[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
18 ส.ค. 2561
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมฯ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธีเปิดและนางดวงเดือน คุณยศยิ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเ
ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
18 ส.ค. 2561
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อขึ้น ณ แปลงเกษตรพอเพียง โดยได้รับเกียรติจากนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้และกิจกรรมปลูกข้าว โดยนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.4 และลูกเสือจิตอ
ร.ร.จอมทอง
18 ส.ค. 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหารได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษรักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปี
ร.ร.จอมทอง
18 ส.ค. 2561
PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 นายวีระ อุสาหะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดและติดตามการดำเนินงานค่ายเตรียมความพร้อมรับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง จ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
18 ส.ค. 2561
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศ
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือร่วมแข่งขันระดับประเทศ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติต่อไป นักเรียนผู้ได้รั
ร.ร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
18 ส.ค. 2561
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ร่วมส่งผู้อำนวยการพิพัฒน์ สายสอน ไปยังรั้วเหลืองดำ โรงเรียนจอมทอง ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๙ น. คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม รวมใจเป็นหนึ่ง ส่งผู้อำนวยการพิพัฒน์ สายสอน ไปยังรั้วเหลืองดำ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอจอมทอง คณะกรรมการสถานศ
ร.ร.พร้าววิทยาคม
17 ส.ค. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายเสน่ห์ กรแก้ว และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพร้าววิทยาคม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายเสน่ห์ กรแก้ว และ ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมี นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ
ร.ร.จอมทอง
17 ส.ค. 2561
พิธีต้อนรับ ผอ.พิพัฒน์ สายสอน ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. โรงเรียนจอมทอง ได้จัดพิธีต้อนรับ ผอ.พิพัฒน์ สายสอน ในโอกาสที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอจอมทอง คณะกรรมการสถานศึกษาทั้งสองโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครู ใน สพม.34 และแขกผู้มีเกียรติใ
ร.ร.จอมทอง
17 ส.ค. 2561
การลางนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนจอมทอง และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. โรงเรียนจอมทอง ได้มีโอกาสต้อนรับคณะจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ The Confucius Institute at Chiangmai University ในการลางนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนจอมทอง และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-
ร.ร.จอมทอง
17 ส.ค. 2561
การอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) สหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ สพม.34
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สหวิทยาเขตดอยอินทนนท์ สพม.34 จัดการอบรมโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBECQA) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าฝ่ายงาน โรงเรียนในกลุ่มดอยอินทนนท์ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาค
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 ส.ค. 2561
จัดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment)
โรงเรียนฝางชนุปถัมภ์ จัดสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) ผลงานของ OECD (Organization for the Economic Cooperation and Development) ซึ่งเป็นองค์กรของ 34 ประเทศที่พัฒนาแล้วทางเศรษฐกิจ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 ส.ค. 2561
งานเปิดบ้านวิชาการสร้างทักษะงาน ทักษะอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
งานเปิดบ้านวิชาการสร้างทักษะงาน ทักษะอาชีพ สู่ศตวรรษที่ 21 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
17 ส.ค. 2561
โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 คณะครูจากโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษา ของโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 ส.ค. 2561
TESCO LOTUS สาขาฝาง ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนบ้านพักเปาโล จำนวน 22 ทุน ทุนละ 1,000บาท วันที่ 14 สิงหาคม 2561
TESCO LOTUS สาขาฝาง ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนบ้านพักเปาโล จำนวน 22 ทุน ทุนละ 1,000บาท วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
17 ส.ค. 2561
มอบรางวัล กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
มอบรางวัล กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
17 ส.ค. 2561
ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ย่อย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 584 นาย ในพิธีมีการมอบทุนการศึกษา ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิ
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
17 ส.ค. 2561
นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน นำโดย ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ
ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภฺ์ฺ
17 ส.ค. 2561
พิธีเปิดห้องสวนพฤกษศาสคร์โรงเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผอ.ร.ร.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมต้อนรับ นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผอ.ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม (ประธานสหวิทยาเขตดอยสัพพัญญู) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดห้องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
17 ส.ค. 2561
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม​ ชุมนุมดนตรี​ ได้จัดการแสดงดนตรีโฟคซอง
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม​ ชุมนุมดนตรี​ ได้จัดการแสดงดนตรีโฟคซองเพื่อขอรับบริจาค​ปัจจัยสนับสนุนเครื่องดนตรี​ให้แก่นักเรียน​ ณ​ ตลาดนัดบ้านอรุโณทัย​
ร.ร.สารภีพิทยาคม
16 ส.ค. 2561
ชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น
วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนสารภีพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดภาพยนตร์สั้น รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ รางวัล ขวัญใจมหาชน ผลมาจากการโหวตจากยอดวิว ในเฟสบุ๊ค รับเงินรางวัล 9,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนของภาพยนต์สั้น ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ คณะกา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/428 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>