[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
24 ต.ค. 2560
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาวเป็นประธานในพิธี
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
24 ต.ค. 2560
ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำโดยโดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี มีนายปวิณ ชํานิประศาส
ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำโดยโดย นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี มีนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพ
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
23 ต.ค. 2560
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดงานวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในหมู่บ้านอรุโณทัย ร่วมงานวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
ร.ร. อมก๋อยวิทยาคม
23 ต.ค. 2560
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย
ร.ร.จอมทอง
23 ต.ค. 2560
วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ โรงเรียนจอมทอง
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นายชัยวัฒน์ ใจภักดีผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภ
ร.ร.สารภีพิทยาคม
23 ต.ค. 2560
วันปิยะมหาราช ประจำปี2560
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนสารภีพิทยาคม นำโดยโดย ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งมีนายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธี
ร.ร.จอมทอง
21 ต.ค. 2560
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 โรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมอินทนนท์
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
19 ต.ค. 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น บูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น บูรณาการตามแนวคิด STAR STEMS โดยคณะวิทยากรหลักด้านสะเต็มศึกษา สสวท. ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน จากโรงเรียนยุพ
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
19 ต.ค. 2560
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำปี 2560
๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสุพิน อินทรรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มกิจการนักเรียน ได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในโอกาสนี้ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และมอบช่อดอกไม้แสด
ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ
19 ต.ค. 2560
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง การบูรณาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในโอกาสนี้ นายอนันต์ สุวรรณคะโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ \\&am
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
16 ต.ค. 2560
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม หัวหน้าบริหารกลุ่มงานและตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดย นายศรันย์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม หัวหน้าบริหารกลุ่มงานและตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
16 ต.ค. 2560
คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเป็นตัวแทนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายอำเภอแม่ริม
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 นายธรรมนาถ คำไทย นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม พร้อมด้วยนางวิไลลักษณ์ อินต๊ะมุด รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนางขวัญฤทัย เมืองมัจฉา รองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เป็นตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วม
ร.ร.จอมทอง
16 ต.ค. 2560
งานกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560. เวลา 15.00 น. นำโดย จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะทีมบริหารโรงเรียน และวงโยธวาทิต ได้เข้าร่วมงาน กฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
16 ต.ค. 2560
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ร่วมทอดพระกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด มหาชน โดย นายประชัย นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ น้อมนำมาถวาย ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจ
ร.ร.จอมทอง
15 ต.ค. 2560
งานกฐินสามัคคี ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม
วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560. เวลา 09.30 น. นายผดุง อินธิสอน รองผู้อำนวยการ และนายพิชยา เตจ๊ะ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดล้านนาญาณสังวราราม
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
15 ต.ค. 2560
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะครู บุคลากร โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยการนำของรองผู้อำนวยการ ปัทมาวดี อุดแดง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงดาว เวลา ๐๗.๐๐ น และ วัดอินทราราม เวลา ๑๖.๐๐ น.
ร.ร.แม่ริมวิทยาคม
14 ต.ค. 2560
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคมเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ได้ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เน
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
13 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตัวแทนผู้บริหาร นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์ และ นายวินัย พลสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียน นำตัวแทนคณะครูเข้า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
ร.ร.จอมทอง
13 ต.ค. 2560
พิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายชัยวัฒน์ ใจภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
รร.ฮอดพิทยาคม
13 ต.ค. 2560
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 13 ต.ค. 2560 โรงเรียนฮอดพิทยาคม นำโดย นายระวี คงภาษี เดินทางเข้าร่วม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดอินทาราม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/368 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>