[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
  ภาพข่าวกิจกรรม   

เรียกดูตามรายกลุ่มโรงเรียน>>   


ร.ร. บ้านกาดวิทยาคม
21 มี.ค. 2562
การติดตามผลการดำเนิน 15 จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 21 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายมงคล กาเหว่าพร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับนายณัฐกุล รุณผาบรองผู้อำนวยการ สพม.34 นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู นายสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศน์ชำนา
ร.ร.จอมทอง
21 มี.ค. 2562
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสารภีพิทยาคม
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น.โรงเรียนจอมทองได้มีโอกาสต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี จ.ส.อ.ชัยเชษฐ อุ่นน้ำใจ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน คณะครูทีมงานกิจการนักเรียน ได้ให้ข้อมูล แ
ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม
21 มี.ค. 2562
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)
20 – 21 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสะเลียมหวาน โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โดยมี ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดค่ายเพื่อให้นักเรียนได้พ
ร.ร.จอมทอง
21 มี.ค. 2562
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.โรงเรียนจอมทอง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดให้มีการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดยมี นายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวรดา ธรรมกุลเจริญ ครูชำนาญการโรงเรียนจอมทอง ได้ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประ
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
20 มี.ค. 2562
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรและงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศุภชน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิรัตน์ มาตันบุญให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรและเกีย
วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดงานพิธีจบหลักสูตรและงานปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารศุภชน โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวิรัตน์ มาตันบุญให้เกียรติมามอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และมีนายอดุล แก้วกลาง
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
20 มี.ค. 2562
วันที่18มีนาคม2562 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาจ.เชียงราย เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่นักเรียน
วันที่18มีนาคม2562 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาจ.เชียงราย เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่นักเรียน
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
19 มี.ค. 2562
ประชุมผู้ปกครอง แก้ปัญหา 0 ร มส. วันที่ 17 มีนาคม 2562
ประชุมผู้ปกครอง แก้ปัญหา 0 ร มส. วันที่ 17 มีนาคม 2562
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
19 มี.ค. 2562
การปฐมนิเนศ นักเรียนที่ออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561
การปฐมนิเนศ โดยผู้อำนวยการประวัติ ผันผาย ได้ให้โอวาท นักเรียนที่ออกฝึกงานประจำปีการศึกษา 2561 ในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่างๆ เป็นเวลา 2สัปดาห์ เพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ตนเองสนใจ
ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์
19 มี.ค. 2562
การสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4
การสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนที่จบการศึกษาระดัยชั้น ม.3 จากหลายสถานศึกษา มาสอบคัดเลือก โดยการสอบเป็นไปด้วยความเรียนร้อย
ร.ร.จอมทอง
19 มี.ค. 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี จากพี่...สู่น้อง 2019
เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางงานวงโยธวิทิตโรงเรียนจอมทอง ร่วมกับนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดค่ายอบรมดนตรี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี จากพี่...สู่น้อง 2019 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียนวงโยธวาทิต โดยมีโรงเรี
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
19 มี.ค. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 รุ่นวิรากร
ร.ร.อรุโณทัยวิทยาคม
19 มี.ค. 2562
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม รับการประเมิน 15 จุดเน้น จาก สมพ.34
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาค รับการประเมิน 15 จุดเน้นโดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ได้แก่ นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.เขต34 นายประวัติ ผันผาย ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มดอยอ่างขาง นางจีรฉัตร ศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมด
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
19 มี.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการประเมิน 15 จุดเน้น จาก สพม.34
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการประเมิน 15 จุดเน้นโดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน ได้แก่ นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.เขต34 นายประวัติ ผันผาย ประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่มดอยอ่างขาง นางจีรฉัตร ศิริ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม
ร.ร.เชียงดาววิทยาคม
19 มี.ค. 2562
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลกรให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม นำโดย นายสุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน
ร.ร.จอมทอง
19 มี.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนจอมทอง เพื่อพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนจอมทอง เพื่อพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานการประชุมซึ่งมีตัวแทนจากชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนจอมทอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้อง
ร.ร.จอมทอง
19 มี.ค. 2562
การตรวจสุขภาพประจำปี ของคณะครู และบุคลากรโรงเรียนจอมทอง
วันที่ 19 มีนาคม 2562 งานอนามัยโรงเรียนจอมทอง ร่วมกับโรงพยาบาลจอมทอง จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ของคณะครู และบุคลากรโรงเรียนจอมทอง ณ เรือนพยาบาลโกศล
ร.ร.อมก๋อยวิทยาคม
15 มี.ค. 2562
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 15 มีนาคม 2562 ตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำใน โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณที่ใต้ของสะพานลำน้ำแม่ตื่น-แม่ต๋อม
โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 15 มีนาคม 2562 ตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมสร้างฝายกั้นน้ำใน โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณที่ใต้ของสะพานลำน้ำแม่ตื่น-แม่ต๋อม
ร.ร.สันป่ายางวิทยาคม
14 มี.ค. 2562
วันที่ 14 มีนาคม 2562เวลา 09.30น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม ได้จัดพิธีต้อนรับ ท่านผอ.วิรัตน์ มาตันบุญ เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในเ
วันที่ 14 มีนาคม 2562เวลา 09.30น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมได้จัดพิธีต้อนรับ ท่านผอ.วิรัตน์ มาตันบุญ เนื่องในโอกาสเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคมโดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ร.ร.จอมทอง
14 มี.ค. 2562
รับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GSMP MEP และโครงการเรียนดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนจอมทอง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง และรับรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GSMP MEP และโครงการเรียนดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับ และชี้แจงหลักสูต
ร.ร.พร้าววิทยาคม
13 มี.ค. 2562
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอพร้าว
วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอพร้าว โดยอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/465 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>