[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
Home  
 
  Admin
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556
   ข่าวจาก: ร.ร.ดอยสะเก็ดวิทยาคม | กลุ่มดอยสุเทพ | 25 มิ.ย. 2556 เวลา 13:03:29 | เปิด: 384 ครั้ง

 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2556 ดังนี้

       1. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรม ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

       2. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อบรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีอมรีรักษ์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

       3. นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อบรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

       4. นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อบรม ณ วัดพระธาตุทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

       5. นกเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 อบรม ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียใหม่